Keski-Suomi varautuu maakuntauudistuksen etenemisen eri vaihtoehtoihin

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä käsitteli kokouksessaan valmistelun etenemisen vaihtoehtoja. Johtoryhmä toivoi, että uudistuksen päälait saataisiin jollain tavalla etenemään tällä vaalikaudella. Aikataulu on kuitenkin tiukka. Takaraja lakipaketin käsittelylle on eduskunnan viimeinen istuntopäivä eli 14.3.2019.

Johtoryhmä käsitteli kokouksessaan mediassa olleita vaihtoehtoja uudistuksen etenemisestä. Julkisuudessa on esitetty spekulaatioita siitä, että maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskeva lainsäädäntö siirtyisi eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan. Samalla on väläytelty, että maakuntien perustamista koskevat peruslait eli maakuntalait saadaan maaliin maaliskuun aikana ja siten maakunnat voivat aloittaa jo tulevana keväänä.

Peruslakien, eli varsinaisten maakuntalakien, hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että uudistusta viedään eteenpäin ja maakunnalle siirtyisi sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen lisäksi ELY-keskuksen, TE-toimiston, Keski-Suomen liiton, maaseutuhallinnon, lomituksen ja ympäristöterveydenhuollon sekä muutamat aluehallintoviraston tehtävät.

Maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön siirtäminen sekä muiden substanssilakien viivästyminen tarkoittaisi kuitenkin käytännössä sitä, että todellisuudessa vasta seuraava hallitus ja eduskunta ratkoisivat sen, siirtyykö maakunnan vastuulle muita palveluita kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. Tähän vaikuttaisi luonnollisesti tulevan hallituksen kokoonpano sekä laadittava hallitusohjelma.

Maakuntalakien peruspaketin hyväksymisen myötä maakunnan valmisteluvastuu siirtyisi uudelle perustettavalle Keski-Suomen maakunnalle. Asioiden valmistelusta vastaisi tämän jälkeen eri organisaatioiden edustajista koostuva väliaikaishallinto.

Väliaikaishallinto on ensimmäinen taho, joka pystyy tekemään virallisia päätöksiä uuden maakunnan nimissä. Väliaikaishallinto käyttää maakunnan toimivaltaa kunnes maakuntavaalit on käyty ja valta siirtyy maakuntavaltuustolle ja -hallitukselle. Vaalien tarkka ajankohta ratkeaa lakipakettien käsittelyn jälkeen.

Johtoryhmässä todettiin, että etenemisvaihtoehtojen ollessa epäselviä, valmistelijat laativat skenaariot etenemisen vaihtoehdoista. Ensisijaisesti lähdetään siitä, että koko lakipaketti viedään maaliin. Samalla tehdään kuitenkin etenemismallit siitä, että uudistusta viedään tulevalla vaalikaudella eteenpäin vain sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudella.

Johtoryhmän tunnelma oli tiiviistä aikataulusta huolimatta myönteinen. Johtoryhmässä todettiin, että vaikkapa vaikeasti työllistyvien asemaa voidaan parantaa myös nykylainsäädännön puitteissa, jos toimintamalleja halutaan uudistaa etupainotteisesti. Myös maakunnallisen joukkoliikenteen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä kuljetuspalveluissa voidaan uudistaa nykymallista ELY:n ja sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöllä. Pelastustoimen ja ensihoidon yhteistyötä on kehitetty jo vuosien ajan ja sitä voidaan syventää edelleen. Valmistelussa tehtyjen selvitysten pohjalta nähdään, että yhteistyö tarjoaa synergiaetuja, joten tahtotilaa vapaaehtoiseen yhteistyöhön ennen lakien voimaantuloa maakunnasta löytyy.

Asiakastietojen yhdistämisellä halutaan parantaa tiedonkulkua ja asiakkaiden henkilökohtaista ohjausta

Keski-Suomessa on tehty selvitys eri organisaatioiden asiakastietojärjestelmien (CRM) yhdistämisestä tiedonkulun parantamiseksi. Tällä hetkellä henkilötietoja ja vaikkapa yrityksiä koskevia tietoja tallennetaan jokaisen yhdistyvän organisaatioiden omiin tietojärjestelmiin. Yrityspuolella lainsäädäntö mahdollistaa myös tietojen yhdistämisen.

Kokoamalla eri asiakkuuksista koostuvaa tietoa yhteen, voidaan palvella asukkaita nykyistä paremmin ja esimerkiksi toteuttaa moniammatillista palveluohjausta asiakkaan asioinnin helpottamiseksi. Selvityksessä huomioidaan tietosuoja-asiat sekä asiakkaan määräysvalta yhdistää tietoja.

Tietojen nykyistä tehokkaampi yhdistäminen antaisi maakunnalle mahdollisuuden tarkastella sitä, millaisia palvelutarpeita asukkailla ja maakunnan yrityksillä on pitemmällä aikavälillä ja miten tarpeisiin voidaan vastata. Näin voitaisiin siirtyä yhä enemmän palveluiden ennakoivaan suunnitteluun reagoinnin sijaan.

Lisää henkilöstöresurssia valmisteluun

Johtoryhmässä todettiin lisäksi, että uudistuksen digijohtajan tehtävään on hakenut 23 henkilöä. Hakijoiden haastattelut tullaan toteuttamaan tammikuun aikana.

Samalla todettiin, että maakunnallista selvitystä sosiaalihuollon asiakastietojen siirrosta toteuttaa projektissa Mia Kautiainen 3 kuukauden määräaikaisella sopimuksella. Perhekeskuksen määräaikaiseksi (6 kk) kehittämiskoordinaattoriksi on valittu Petri Oinonen. Lisäksi systeemisen lastensuojelun määräaikaiseksi (6 kk) kehittämiskoordinaattoriksi on valittu Matleena Ullner 50 % työajalla.

Kokouksen esityslista >>  

Lisätietoja: Keski-Suomi 2021 -projektin johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.