”Jos palvelulupaukset pitävät, tuleva Keski-Suomen maakunta on lähestulkoon paratiisi!”

Keski-Suomen maakuntavalmistelun asiakasraati ruoti tänään tulevan Keski-Suomen maakunnan palveluiden järjestämissuunnitelman kolmatta versiota. Keskustelussa oli erityisesti maakunnan palvelulupaukset ja hyvinvoinnin edistäminen. Palvelulupauksissa maakunta kiinnittää huomiota mm. asukkaiden yhdenvertaisuuteen, palveluiden saatavuuteen sekä palveluiden sujuvuuteen.

Asiakasraadin mukaan alustavat palvelulupaukset ovat kattavat ja tavoitteet ovat korkealla. Samalla raati totesi leikkisästi, että mikäli kaikki lupaukset toteutuvat, Keski-Suomi on lähestulkoon paratiisi asukkailleen. Lupausten yhdenvertainen toteutuminen eri alueilla on kuitenkin haastavaa. Etäisyydet maakunnassa ovat erilaisia, joten maakunnan tulee löytää joustavia ratkaisuja palveluiden järjestämiseksi. Lupausten toteutumista pitää myös mitata ja arvioida, jotta tiedetään toteutuvatko ne tasavertaisesti kaikkialla maakunnassa.

Asiakasraadin mukaan asukkaiden arjen kannalta on monessa kohtaa keskeistä se, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat saumattomasti. Tämä on kuitenkin mahdottomuus, elleivät asiakkaan tiedot siirry eri palveluntuottajien välillä. Asiakasraati kantaa huolta siitä, että kansalliset ratkaisut ja lainsäädäntö estävät tietojen siirtämisen palveluntuottajalta toiselle. Palveluntuottajan vaihtaminen tai maakuntarajojen ylittäminen eivät saa olla este parhaan mahdollisen hoidon saamiselle asiakas- ja potilastietojärjestelmistä riippumatta. Tietosuoja-asiat pitää kuitenkin huomioida kaikissa tilanteissa.

Kannusteita omaehtoiseen liikuntaan

Hyvinvoinnin osalta asiakasraati totesi, että suunnitelmasta puuttuu tällä hetkellä erityisryhmien liikunta. Toisaalta liikenteen osalta ei huomioida mitenkään pyöräilyyn ja kevyenliikenteen suunnitteluun liittyviä asioita. Asiakasraati totesi, että omaehtoisella liikunnalla on iso merkitys ihmisten hyvinvointiin. Toimivat kevyenliikenteen ratkaisut tukevat liikkumista ja mahdollistavat esimerkiksi työmatkapyöräilyn.

Asiakasraati totesi, että kevyenliikenteenväylät ovat kuntien vastuulla, mutta jäi pohtimaan, voiko maakunta strategisessa suunnittelussaan ja hyvinvoinnin edistämisroolissa tukea kuntien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Rahoituksen osalta tulisi raadin mukaan miettiä keinoja hyödyntää myös yksityistä rahoitusta. Strategisessa suunnittelussa tulee pohtia tarkemmin myös maakunnallista vesienhuoltoa ja ympäristöasioiden edistämistä.

Syrjäytymistä ja yksinäisyyttä tulee ehkäistä laajalla yhteistyöllä

Asiakasraati totesi, että erilaisten asiakasryhmien (lapsiperheet, vammaiset, ikääntyneet jne.) tulee voida osallistua palveluiden suunnitteluun myös jatkossa, jotta palvelut ja palveluketjut saadaan sujuviksi erilaisissa elämäntilanteissa. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota ja tukea lasten ja nuorten kasvua turvallisessa ympäristössä. Esimerkiksi köyhyys ei saa olla este lapsen hyvinvoinnille. Maakunnan tulee kaikessa toiminnassaan ehkäistä yksinäisyyttä ja parantaa asukkaiden elämänlaatua. Palveluiden vaikuttavuutta ei voida mitata vain eurojen kautta vaan rinnalla tulee mitata aina myös elämänlaadun kohenemista.

Asiakasraati totesi, että erilaiset sairaudet ja toimeentulo voivat aiheuttaa eri ikäryhmissä häpeää ja syrjäyttää normaalista arjesta. Asiakasraati pitikin tärkeänä, että heille tarjotaan samoja mahdollisuuksia käyttää palveluita kuin varakkaimmille henkilöille. ”Kaikkea kaikille” -ajattelusta pitää raadin mukaan luopua ja tarjota räätälöityjä palveluita ja henkilökohtaista tukea vaihtelevien elämäntilanteiden mukaisesti elämänkaaren eri vaiheissa.

Raati ehdotti, että ikääntyvien kohdalla tulee miettiä elämän taitekohtia, kuten eläkkeelle jäämistä. Hyvinvoinnin edistämistä voi olla vaikkapa eläköityvän valmentaminen sosiaalisen elämänpiirin kapenemiseen, jottei eläkkeelle jäämisestä muodostu henkilökohtaista kriisiä. Uusien verkostojen löytämiseen pitää tarjota erilaisia keinoja.

Katse kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön

Lakien hyväksymisen jälkeen maakunnan tulee raadin mukaan miettiä, miten tehdään yhteistyöstä kuntien kanssa hyvinvoinnin vastuunjaosta. Hyvinvoinnin edistämisen pitää olla yhteinen tahtotila, jota kunnat ja maakunta edistävät omilla palveluillaan.

Asiakasraati totesi lisäksi, että yleishyödyllisten järjestöjen toimintaa tulee tukea koordinoimalla sitä maakunnallisesti ja edistää siten järjestöjen välistä yhteistyötä. Peruskunnille jää osin järjestötoiminnan tukeen liittyviä tehtäviä ja on tärkeää, että yhteistyötä tehdään suunnitelmallisesti ja mietitään avoimesti tulevaisuuden yhteistyön muotoja.

Järjestämissuunnitelma verkossa ja kommentoitavissa 15.2.2019 asti

Käsittelyssä ollut tulevan maakunnan järjestämissuunnitelma löytyy verkosta ja on kommentoitavissa otakantaa.fi -palvelun tai lausuntopalvelun kautta 15.2.2019 asti. Molemmissa kommentointikanavissa voi esimerkiksi ottaa kantaa palvelulupausten sisältöön sekä arvioida, mikä niistä on keskeisin tulevan maakunnan toimintaa ajatellen. Aineistot löytyvät järjestämisen sivuilta tämän linkin kautta >>

Info: Asiakasraati tuo osaltaan asiakasnäkökulmaa maakunnan suunnitteluun

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asukasraati on 4 kertaa vuodessa kokoontuva vapaaehtoisista asukkaista muodostuva kehittäjäryhmä. Raati pureutuu tapaamisissaan maakunnan valmistelutyöhön eri näkökulmista. Asiakasraatiin osallistui tänään noin 15 aktiivista asukasta eri puolilta maakuntaa.

Raati kokoontuu seuraavan kerran helmikuussa. Raadin kokoonpano on nähtävillä raadin omilta verkkosivuilta >> 

Lisätietoja: Järjestämisen vastuuvalmistelija Mikael Palola, p. 044 459 8561 tai osallisuuden valmisteluvastaava Emmi Hyvönen, 014 266 3025

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.