Haemme kahta kehittämiskoordinaattoria LAPE-hankkeen jatkokehittämistyöhön!

Keski-Suomi 2021 -projekti etsii osaavaa ja motivoitunutta kehittämiskoordinaattoria lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n jatkokehittämis- ja juurruttamistehtäviin. Haettavat tehtävät ovat:

Työ on kokoaikainen ja se alkaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään helmikuun alussa. Tehtävä on määräaikainen 30.6.2019 saakka. Hakemukset on toimitettava viimeistään 20.12.2018 Kuntarekry-järjestelmään. Haku on sisäinen. Se on kohdennettu niille organisaatioille, joista siirtyy toimintoja maakuntaan. Hakemukset ovat julkisia.

Työstä tehdään yhteistyösopimus työntekijän työnantajan ja Keski-Suomen liiton kesken. Sopimuksen perusteella maakunnan liitto korvaa työnantajalle työntekijän palkan ja muut kustannukset. Työsuhde säilyy nykyiseen työnantajaan – palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Lastensuojelun systeemisen toimintamallin kehittämiskoordinaattori

Kehittämiskoordinaattori tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä kuntien ja erikoissairaanhoidon toimijoiden sekä maakunnallisen perhekeskusyhdyshenkilön ja Keski-Suomen LAPE-muutosagentin kanssa. LAPE-hanketyön aikana on yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa laadittu suunnitelma siitä, kuinka systeemisen mallin koulutuksia ja käyttöönottoa tullaan jatkamaan vuosien 2019–2020 aikana. Suunnitelma toteuttaa STM:n sekä THL:n asettamaa kansallista tavoitetta lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönotosta ja juurruttamisesta maakunnassa. Lisäksi henkilö tukee maakunnallisen lastensuojelun tiekartan mukaista palvelumuutosta yhteistyössä muutosagentin kanssa.

Edellytämme hakijoilta sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Lisäksi edellytämme aikaisempaa kokemusta vastuullisesta kehittämistyöstä, laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja koordinointia, hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä ja kehittämishalukkuutta. Lastensuojelun systeemisen toimintamallin tunteminen ja mahdollinen koulutus katsotaan hakijan eduksi. Työn vaikuttava hoitaminen vaatii itsenäistä työotetta, verkostomaista tapaa työskennellä sekä valmiutta ottaa vastuuta tavoitteellisesta kehittämistyöstä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä ja liikkumista maakunnan alueella sekä osallistumista kansallisiin tilaisuuksiin.

Perhekeskustoiminnan kehittämiskoordinaattorin tehtävä

Kehittämiskoordinaattori tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä kuntien sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden, kolmannen sektorin toimijoiden sekä maakunnallisen lastensuojelun yhdyshenkilön ja Keski-Suomen LAPE-muutosagentin kanssa. Henkilö tukee LAPE-hankekaudella aloitettua perhekeskustoimintamallin kehittämis- ja juurruttamistyötä kuntiin, toimii tiedonvälittäjänä maakuntien ja toimeenpanon (STM ja THL) tuen välillä, osallistuu tulevien koulutuksien ja työpajojen sisällön suunnitteluun taustaryhmineen ja huolehtii, että työpajoissa annetut tehtävät siirtyvät käytännön toimintaan kunnissa.

Kelpoisuutena on soveltuva korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään kokemusta vastuullisesta kehittämistyöstä, laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja koordinointia, hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä ja kehittämishalukkuutta. Eduksi katsotaan hyvä tuntemus LAPE-kehittämistyöstä ja erityisesti hyvä tuntemus perhekeskustoimintamallin kehittämisestä. Työn vaikuttava hoitaminen vaatii itsenäistä työotetta, verkostomaista tapaa työskennellä sekä valmiutta ottaa vastuuta tavoitteellisesta kehittämistyöstä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä ja liikkumista maakunnan alueella sekä osallistumista kansallisiin tilaisuuksiin.

Lue lisää ja jätä hakemukset:

Muutosagentti Hanna Hämäläinen, puh. 014 266 0992 ja palvelujohtaja Päivi Kalilainen, puh. 014 266 3600
Sähköpostitse etunimi.sukunimi@jkl.fi

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.