VauvaPolku oppimispelit vastaavat perheen perustamisen nykyhaasteisiin

Sinä ja puolisosi olette tiimi – mitkä ovat teidän vahvuutenne? Entä mistä asioista voisit kiittää itseäsi vanhempana tänään?

Vaikka vauvan syntymä on iloa tuottava asia, moni tuore vanhempi kokee epävarmuutta, väsymystä ja riittämättömyyttä vauvaperhearjessa. Millaisin keinoin vanhempien jaksamista ja hyvinvointia voisi tukea nykyistä paremmin? Entä millaisin keinoin yhteiskunnan olisi mahdollista auttaa vanhempia työn ja perheen yhteensovittamisessa?

Nämä kysymykset ovat 4.12. julkistettavista, VauvaPolku –oppimispeleistä, joiden avulla odottavia vanhempia kannustetaan omannäköiseen vanhemmuuteen ja päättäjiä perhemyönteiseen päätöksentekoon.

Jyväskylän Yliopisto, Family Support House Oy ja Caffeine Overdose Oy tunnistivat tarpeen kehittää uudenlaisen ja innostavan työvälineen, jolla vastata vanhemmuuden ja alhaisen syntyvyyden haasteisiin. Tuloksena syntynyt digitaalinen oppimispeli tukee ja kannustaa odottavia ja vastikään lapsen saaneita vanhempia vanhemmuuden alkutaipaleella. Peli on kehitetty yhteistyössä vauvaperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa ja se soveltuu moninaisille nykyperheille.

– Oppimispeli kannustaa vanhempia löytämään omanlaisensa tavan olla vanhempi ja toimimaan tiiminä, kertoo professori Anna Rönkä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitokselta.

Oma peli myös päättäjille

Pelin toinen versio kehitettiin vauvaperheitä koskevia päätöksiä eduskunnassa, ministeriöissä, kunnanvaltuustoissa ja ammattiliitoissa tekeville päättäjille. Päättäjien peli tarjoaa tutkimustietoa vanhemmuuteen siirtymästä, perheiden moninaisuudesta ja vauvaperheiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

– Oppimispeli tuo esille niitä ristipaineita, joissa vauvaa suunnittelevat ja vauvaperheet tällä hetkellä elävät ja antaa tietoa palveluista ja politiikan keinoista tukea perheitä, tutkija Eija Sevón Jyväskylän yliopistosta kuvaa.
Pelien sisältö rakentuu viidestä teema-alueesta, jotka ovat tutkimusten mukaan ratkaisevia vauvaperheiden hyvinvoinnin kannalta. Oppimispelit kannustavat pelaajia löytämään ratkaisut itse, samalla kun antavat tietoa. Vanhempien oppimispeliä voi pelata itsenäisesti, puolison tai ystävän kanssa sekä ohjatusti.

– VauvaPolku-peli on uudenlainen tapa valmistautua vanhemmuuteen. Oppimispeli sopii hyvin esimerkiksi pelattavaksi erilaisissa vanhempainryhmissä, kertoo Susanna Sillanpää Family Support House Oy:stä.

Tutkimusperustaiset oppimispelit on rahoitettu Tieteen tiedotus ry:n rahoituksella. Vanhempien oppimispelin hyötyjä ja vaikuttavuutta tutkitaan paraikaa Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoituksella. Pelin kehittäminen on tehty yhteistyössä Keski-Suomen ja Lapin Lape-hankkeiden sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Pelit julkistetaan tiistaina Keski-Suomen Lape-hankkeen päätöseminaarissa Jyväskylän yliopiston Agoran ala-aulassa. Linkit peleihin löytyvät osoitteesta www.babytrail.fi .

Lisätietoja VauvaPolku –pelistä:
Anna Rönkä, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos, anna.k.ronka@jyu.fi, p. 040 8054891
Eija Sevon, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos, eija.sevon@jyu.fi, p. 040 8053650
Susanna Sillanpää, Family Support House Oy, susanna.sillanpaa@fasuhouse.com,p. 044 2527512

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.