Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman 3. versio julkaistaan ensi viikolla yhteiseen ideointiin

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä käsitteli tänään tulevan maakunnan vastuulle kuuluvien palveluiden järjestämissuunnitelman 3. versiota. Syksyn aikana eteenpäin työstetty versio julkaistaan yleiseen kommentointiin ensi viikolla.

Järjestämissuunnitelmassa kuvataan, miten ja millä ehdoilla keskisuomalaiset asukkaat palveluita tulevaisuudessa saavat ja miten varmistetaan asukkaiden yhdenvertainen kohtelu maakunnassa. Sen sijaan suunnitelma ei ota yksityiskohtaisesti kantaa siihen, missä fyysisissä toimipisteissä palvelut tulevaisuudessa toimivat.

Uudessa versiossa on huomioitu laajasti aiemmilla kommentointikierroksella saadut ideat. Palautteiden perusteella pyritään nyt kuvaamaan paremmin sitä, miten yksittäisten palveluiden yhteensovittaminen tulevassa maakunnassa varmistetaan.

– Jos asukkaamme tarvitsee useampia palveluita, hänelle tehdään yhdessä maakunnan ammattilaisen kanssa yksilöllinen asiakassuunnitelma, johon tarpeet ja myönnetyt palvelut kirjataan. Maakunta varmistaa, että palvelut toimivat suunnitellulla tavalla ja vievät asiakkaan kanssa määriteltyä tavoitetta kohti, suunnittelutyön koordinoinnista vastannut Mikael Palola kuvasi.

Järjestämissuunnitelman rakenne on muutettu aiemmista versioista. Asioita on ryhmitelty laajempien nimittäjien alle.

– Aiemmissa versioissa vaikkapa asumispalveluita kuvattiin vammaispalveluiden, lasten ja perheiden palveluiden, ikäihmisten palveluiden ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden alla. Nyt kaikki asumispalvelut on koottu yhden otsikon alle. Uudenlainen luokittelu auttaa myös tarkastelemaan palveluiden yhteneväisyyksiä ja siten arvioimaan palveluiden sisältöjä nykyisten organisaatiorajojen yli, Mikael Palola tiivisti.

Myös Keski-Suomen painopistealueet, kuten hyvinvoinnin edistäminen, nousee suunnitelman uudessa versiossa paremmin esille. Palvelukuvausten tarkennusten lisäksi esimerkiksi järjestöyhteistyö sekä maakunnan alustavat palvelulupaukset on kuvattu yksityiskohtaisemmin suunnitelmaan.

Maakunnan varautuminen ja kokonaisturvallisuus

Johtoryhmä käsitteli kokouksessaan Keski-Suomen varautumista ja kokonaisturvallisuutta. Tulevan maakunnan tehtävänä on alueellisen varautumisen yhteensovittaminen. Yhteisen suunnittelun tavoitteena on tunnistaa maakunnan toimintaa uhkaavat riskit sekä miettiä keinot, joilla mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan tehokkaasti ja sovitusti eri toimijoiden yhteistyönä. Työtä varten on perustettu työryhmä, johon kuuluvat maakunnan edustajien lisäksi mm. poliisin, puolustustoimien, SPR:n, kuntien, ELY-keskuksen, elinkeinoelämän, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin edustajat.

Maakunnan vastuulle siirtyy tulevaisuudessa monia palveluita, joihin erilaiset häiriötilanteet ja poikkeusolot vaikuttavat merkittävästi. Maakuntaan kuuluu pelastuslaitoksen lisäksi keskussairaalan palvelut, perusterveydenhuolto sekä esimerkiksi ympäristöterveydenhuolto. Erilaisissa häiriötilanteissa maakunnalla on vastuu siitä, että palvelut toimivat ja tieto häiriötilanteiden hoitamiseksi normaalista poikkeavista järjestelyistä välittyy eri toimijoiden välillä.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi maakunnan toiminnan ja talouden neuvottelupäivää sekä Keski-Suomen maakuntavalmistelun kannanottoa Pohjois-Savon yhteistyöalueen hankinta- ja logistiikkayhteistyöhön. Kokouksen koko esityslistan voi lukea osoitteesta: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1294

Lisätietoja:
– Keski-Suomi 2021 -projektin johtoryhmän varapuheenjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, p. 040 567 5415
– Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämistehtävien valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.