”Henkilökohtaisia kohtaamisia, erilaisia asumisratkaisuja ja yksinäisyyden kitkemistä”

– Keski-Suomen asiakasraati kokoontui pohtimaan tulevaisuuden palveluita ikääntyneiden osalta

Keski-Suomen asukasraati kokoontui tänään pohtimaan mm. tulevaisuuden kotihoidon palveluita sekä sitä, mitkä asiat tukevat ikääntyvien hyvinvointia eri puolilla maakuntaa. Maakunnan asukkaat ovat raadin mukaan tällä hetkellä hyvin erilaisessa asemassa riippuen siitä, missä päin he asuvat. Omaiset voivat olla kaukana ja mahdollisuutta tavata ystäviä tai läheisiä ei ole, koska joukkoliikenneyhteydet tai varallisuus eivät mahdollista osallistumista esimerkiksi harrastetoimintaan. Yksinäisyys onkin asiakasraadin mukaan suurin uhka ikääntyvien hyvinvoinnille.

– Asiakaskyselyt osoittavat, että omaisten ja läheisten tuki on tärkein tuki kotona pärjäämiselle.  Mutta esimerkiksi maaseudulla asuvan ikäihmisen jälkikasvu voi olla muuttanut työn perässä toiselle puolelle maata tai maapalloa. Siksi pitää varmistaa, että henkilökohtaisia ja pysyviä hoitosuhteita voidaan tarjota eri puolilla maakuntaa ja myös haja-asutusalueilla. Digipalvelut eivät korvaa aitoa kohtaamista, raati totesi.

Kotiin tuotavia palveluita mietittäessä raadin mukaan tasavertaisuutta on se, että huomioidaan eri puolilla maakuntaa asuvien halu asua omassa kodissaan ja tutussa lähiympäristössään. Esimerkiksi asumispalveluiden keskittämisen pelättiin lisäävän muuttoliikennettä kasvukeskuksiin. Kun omasta tutusta lähiympäristöstä lähdetään, lisääntyy riski kokea yksinäisyyttä.

– Vaikka maaseudulla välimatkat voivat olla pitkiä ja kulkeminen hankalaa, on siellä luonnostaan erilaista yhteisöllisyyttä kuin kaupungissa. Jos muutetaan palveluiden perässä kaupunkiin, jätetään taakse entinen lähipiiri. Kerrostalossa voidaan asua seinänaapureina, muttei tiedetä edes toisen nimeä. Siksi palveluita pitää miettiä monesta eri näkökulmasta ja huomioida esimerkiksi omien verkostojen merkitys ikääntyessä. Aivan keskeistä on myös tunnistaa järjestöjen ja kolmannen sektorin rooli vapaa-ajan aktiviteettien ja vuorovaikutuksen osalta. Tietoa pitää koota yhteen ja tarjota tietoa myös perinteisin viestinnän keinoin vaikkapa palveluhakemistojen muodossa, raati tiivisti.

Ikäihmisten hyvinvointia voidaan raadin mukaan lisätä sekä haja-asutusalueilla että kaupungissa varmistamalla erilaisten kohtaamispaikkojen muodostuminen ja ennen kaikkea ikäihmisten mahdollisuus kulkea palveluiden ääreen. Turvallisuutta korostettiin useissa puheenvuoroissa.

– Turvallisuus voi tarkoittaa esimerkiksi riittävää valaistusta kulkureiteillä tai teiden hiekoittamista. Laajemmin turvallisuus tarkoittaa myös helppoa liikkumista omassa kodissa vaikkapa apuvälineiden turvin. Toisaalta turvallisuutta on myös saada kotiin mielekästä tekemistä sekä pääsyä asumispalveluiden piiriin, jos omassa kodissa ei enää pärjätä. Tietoa esimerkiksi eri asumismahdollisuuksista pitää lisätä merkittävästi nykyisestä, raati tiivisti.

Digitalisaation nähtiin täydentävän yhä vahvemmin kotiin tuotavia palveluita. Raadin mukaan etäyhteyksien käytössä pitää varmistaa toimivat yhteydet sekä laitteiden käyttöön vaadittava osaaminen. Oppimista voidaan tukea hyödyntämällä vertaistukea. Lisäksi ikääntyneen mahdollisuus lainata päätelaitteita on turvattava tilanteissa, joissa oma varallisuus ei riitä niiden hankintaan.

Info: Asiakasraati tuo osaltaan asiakasnäkökulmaa maakunnan suunnitteluun

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asukasraati on 4 kertaa vuodessa kokoontuva vapaaehtoisista asukkaista muodostuva kehittäjäryhmä. Raati pureutuu tapaamisissaan maakunnan valmistelutyöhön eri näkökulmista. Tänään aiheena oli Kukoistava Kotihoito -hankkeen tulokset ja ikääntyvien palveluiden valmistelutilanne. Asiakasraatiin osallistui noin 15 aktiivista asukasta eri puolilta maakuntaa.

Raati kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa. Raadin kokoonpano on nähtävillä raadin omilta verkkosivuilta >>

Lisätietoja: Raadin vetäjänä toiminut lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman muutosagentti Hanna Hämäläinen, p. 050 304 6670 sekä Kukoistava kotihoito -hankkeen hankepäällikkö Eeva-Liisa Tammi, p. 050 440 6297

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.