Keski-Suomen asukkailta kerätään tietoa terveyden ja hyvinvoinnin tilasta – vastaamalla voi vaikuttaa tulevaisuuden palveluiden suunnitteluun!

FinSote-tutkimuksen lisäotos lähtee yli 3000 vastaajalle maakunnassa

Keski-Suomessa toteutetaan lokakuun toisella viikolla lisäotos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallisesta terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksesta (FinSote), joka on alun perin toteutettu vuonna 2017. Kyselytutkimuksen avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja alueilla. Tutkimus tuottaa myös seuranta- ja arviointitietoa sekä väestön mielipiteitä sosiaali- ja terveyspalveluista. Tehdyn tutkimuksen tulokset saadaan Keski-Suomessa sekä maakunnan tasolla että Jyväskylän kaupungista.

– Keski-Suomessa päädyttiin tilaamaan THL:lta 3000 henkilön lisäotos, jotta saamme paremman kuvan myös maakunnan pienempien kuntien väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilasta sekä tyytyväisyydestä tarjolla oleviin palveluihin. Kerättyä tietoa hyödynnetään palveluiden suunnittelussa sekä kunta- että maakuntatasolla, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hyvinvointikoordinaattori Nina Peränen.
Ensimmäiset maakunnittaiset tutkimustulokset on julkaistu toukokuussa 2018 www.terveytemme.fi-palvelussa.

Miksi FinSote-kyselyyn vastaaminen on tärkeää?

Kysely lähetetään lokakuun toisella viikolla satunnaisotannalla Väestörekisterin tiedoista valituille 20 vuotta täyttäneille, vakituisesti Suomessa asuville henkilöille. Kyselyssä ei ole yläikärajaa. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista sähköisen linkin kautta tai paperilomakkeella.

Lisäotos kohdennetaan Keski-Suomessa kaikkiin muihin kuntiin lukuun ottamatta Jyväskylää, josta saatiin riittävästi vastaajia ensimmäisellä kerralla.

– Meillä ei ole tällä hetkellä riittävästi luotettavaa tietoa maakunnan pienien kuntien väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta tai tyytyväisyydestä palvelujärjestelmään. On tärkeää, että jokainen vastaajaksi valikoitunut vastaa kyselyyn, sillä otostutkimuksessa ketään ei voi myöhemmin korvata toisella, Peränen korostaa.

Lisätietoa FinSote-tutkimuksesta 

Lisätietoa syksyn 2018 tiedonkeruusta

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.