Keski-Suomen maakuntavalmistelijat kutsuvat palveluntuottajia suunnittelemaan tulevaisuuden palveluita

Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelijat kutsuvat yrittäjiä ja yrityksiä keskustelemaan siitä, millaisia yhteistyömuotoja palvelutuotannon osalta voidaan tulevassa maakunnassa toteuttaa. Tarkoituksena on luoda puitteita tulevaisuuden monituottajamallille, jossa erilaiset toimijat voivat tuottaa palveluita eri puolilla maakuntaa asuville asukkaille. 

Keski-Suomessa valmistelua kirittää ajatus järjestämistehtävien ja palvelutuotannon erottamisesta toisistaan. Palveluiden järjestäjänä maakuntaa miettii asiakasnäkökulmasta sitä, millaisia palveluita asukkaiden tulisi saada ja millaisin ehdoin. Tämän jälkeen varsinaisia palveluita asukkaiden arkeen voi kuitenkin tuottaa maakunnan palvelutuotannon lisäksi yksityiset palveluntuottajat.

Julkisuudessa on esillä ollut erityisesti ihmisten oikeus valita haluamansa sosiaali- tai terveyskeskus tai hammashoitola myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Asiakasseteleillä tuotetut palvelut laajentavat kuitenkin monituottajamallia vielä huomattavasti laajemmalle.

– Asiakassetelipalveluihin – joita maakunnan rinnalla voivat tuottaa myös yritykset tai järjestöt – kuuluvat mm. ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden asumispalvelut, erilaiset kotiin tuotavat palvelut ja mm. useat erilaiset terapiapalvelut. Lakivalmistelussa ollut henkilökohtainen budjetti puolestaan mahdollistaa erilaisten arkeen sisältöä tuovien palveluiden tuottamisen sote-palveluita laajemmin. Myös esimerkiksi kasvupalveluissa yksityisten palveluntuottajien rooli on tulevaisuudessa merkittävä. Yhteistyömuotoja on siten paljon ja meillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus miettiä uudenlaisia palveluinnovaatioita ja -malleja, Mikael Palola tiivistää.

Maakunta määrittää sen, miten laajalle valinnanvapauden elementtejä yletetään. Siihen vaikuttaa mm. se, millaista osaamista ja millaisia markkinoita maakunnasta löytyy. Maakunta tekee päätökset siitä, miten ja millä ehdoilla palveluita voi tuottaa ja millainen korvaus niistä maksetaan.

Ekosysteemin kautta eri toimijoiden roolit selväksi

Keski-Suomen valmistelun kunnianhimoisena tavoitteena on synnyttää maakuntaan uudenlainen ekosysteemi, jota maakunta palveluiden järjestäjänä voi hyödyntää tehtäviensä suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ekosysteemiin kuuluu palveluita tuottavien tahojen lisäksi mm. yleishyödyllisiä palveluita tuottavat järjestöt yhtä hyvin kuin hyvinvointityön keskeisinä kumppaneina toimivat kunnat.

– Ekosysteemiin halutaan saada mukaan kaikki mahdolliset palveluiden tuottajat ja muut toimijat. Nyt järjestettävässä palvelutuottajien tapaamisessa on tarkoitus käynnistää vuoropuhelu palveluiden suunnittelussa ja käydä läpi palveluihin liittyviä roolituksia ja vastuita, Palola tiivistää.

Tilaisuus pidetään keskiviikkona 26.9.2018 klo 15.30–18.00 Cygnaeustalolla, kokoushuone Helmissä (osoite Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä). Ilmoittautumiset tulee tehdä torstaihin 20.9.2018 mennessä oheisen linkin kautta:  https://my.surveypal.com/Tavoitteena-maakunnallinen-ekosysteemi-26.9.18

Illan ohjelma:

 • 15.30  Tervetuloa
 • 15.35  Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutilanne ja tavoitteet maakunnallisen ekosysteemin valmistelulle
 • 16.30  Kommenttipuheenvuorot:  ƒ
  Keski-Suomen yrittäjät
  valtakunnallinen näkökulma
  paikallinen näkökulma
 • 17.30  Tuottajatapaamisten toteutustavat jatkossa, käsiteltävät asiat ja aikataulut
 • 18.00  Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:  Mikael Palola, Keski-Suomi 2021 -projektin järjestämistehtävien vastuuvalmistelija, p. 044 459 8561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.