Lapset puheeksi –menetelmä tukee lasta ja perhettä – Keski-Suomessa Saarikan alueen kunnissa menetelmästä on hyviä kokemuksia

Lapset puheeksi -menetelmän avulla tuetaan lasta ja perhettä ja keskitytään yhteistyöhön ja vahvuuksiin ongelmien sijaan. Keski-Suomessa Saarikan ja Wiitaunionin alueet ovat edelläkävijöitä Lapset puheeksi -menetelmän käytössä. Esimerkiksi Saarikan kunnissa Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan muun muassa kaikille perheille ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan alussa. Lapset puheeksi -menetelmää otetaan laajempaan käyttöön Keski-Suomessa kouluttamalla lisää menetelmän osaajia.

Lapset puheeksi -keskustelun avulla tuetaan lasta ja perhettä tunnistamaan lasta suojaavia tekijöitä. Samalla nostetaan esille perheen vahvuuksia ja voimavaroja. Keskustelu sopii käytettäväksi esimerkiksi peruskoulun arviointikeskustelujen tai varhaiskasvatuksen vasu-keskustelujen yhteydessä.
– Keskustelussa tuetaan vanhemmuutta ja vahvistetaan lapsen ja aikuisen myönteistä suhdetta sekä sujuvaa ja turvallista arkea, kertoo LAPE-muutosagentti Hanna Hämäläinen.

Ennaltaehkäisevää työotettava korostava Lapset puheeksi -keskustelu on matalan kynnyksen menetelmä, joka soveltuu käytettäväksi laajasti kuntien sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä kolmannen sektorilla.
– Menetelmän säännönmukainen käyttö esimerkiksi kaikkien ikäryhmien lasten kohdalla tukee menetelmän vaikuttavuutta, kun näin tunnistetaan ajoissa lapset ja perheet, joilla on tuen tarvetta, muutosagentti Hämäläinen selvittää.

Saarikassa keskusteluja käydään tietyillä luokka-asteilla, huolten ilmetessä ja tarvittaessa

Keski-Suomessa Saarikan ja Wiitaunionin alueet ovat edelläkävijöitä Lapset puheeksi-menetelmän käytössä. Saarikan kunnissa keskustelua tarjotaan muun muassa kaikille perheille ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan alussa. Lapset puheeksi -keskustelua käytetään esimerkiksi ensimmäisellä luokalla tutustumisen välineenä vanhempien ja opettajan tasavertaisen yhteistyösuhteen luomiseen.
– Jatkossa on helppo toimia yhteistyössä lapsen arjen sujuvuuden ja toimivuuden hyväksi. Luottamuksellisen suhteen syntymisestä hyötyvät kotiväki ja koulun väki ja kaikilla on yhteinen ymmärrys lapsen vahvuuksista ja haavoittuvuuksista. Mitään ei tarvitse piilotella, jännittää, pohtia yksin tai odotella, että tilanne pahenee, sanoo Saarijärvellä menetelmän parissa toiminut, tällä hetkellä Petäjävedellä erityisluokanopettajana toimiva Riitta Malinen.

Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan ja on suositeltavaa tarjota myös silloin, kun lapsen asioihin liittyy vanhemmilla tai opettajalla jotain huolta.
– Tällöin keskustelun hyötynä on vahvuuksien ja suojaavien tekijöiden esiinnouseminen. Usein huolen ilmetessä keskitytään helposti ongelmiin ja unohdetaan, mitkä kaikki asiat arjessa sujuvat hyvin. Keskustelussa tehdään aina toimintasuunnitelma, johon kirjataan, mitä toimia kotona ja koulussa tehdään, jotta pulma voidaan ennaltaehkäistä tai poistaa, Malinen kuvaa.
– Mikäli keskustelussa todetaan, että lapsen arjen sujumiseen tarvitaan lisää toimijoita, kutsutaan koolle neuvonpito, jonne kutsuttavat asiantuntijat ja mahdolliset muut osanottajat sopivat vanhemmat ja opettajat yhdessä, Malinen jatkaa.

Lapset puheeksi –kouluttajakoulutus Jyväskylässä 4.-5.9.2018 ja seminaari 4.9.

Keski-Suomessa käynnistyy Lapset puheeksi -kouluttajakoulutus 4.-5.9. Koulutuksen käyneet voivat jatkossa kouluttaa Keski-Suomessa muita toimijoita menetelmän käytössä. Kouluttajakoulutuksen yhteydessä tiistaina 4.9. klo 12-15 pidetään Lapset puheeksi -avausseminaari, jossa kuullaan puheenvuorot Lapset puheeksi -kouluttaja, FT Mika Niemelältä ja Saarikan alueen kuntien toimijoilta.

Lapset puheeksi -koulutus on osa Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn ja Kasvun tuki-hankkeen yhteistyötä, jossa koulutetaan lasten ja perheiden parissa työskenteleviä ammattilaisia Näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakin menetelmiin.

Lapset puheeksi -seminaari 4.9.

Lisätietoja:
LAPE-muutosagentti Hanna Hämäläinen p. 050 304 6670 / hanna.k.hamalainen(a)jkl.fi
erityisluokanopettaja Riitta Malinen, p. 040 572 3095
palvelujohtaja Heli Vertanen, p. 044 459 7840, Saarikka
luokanopettaja Miia Äänismaa p. 044 7114 638, Saarijärvi, miia.aanismaa(at)saarijarvi.fi

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.