Keski-Suomi sopeuttaa maakuntauudistuksen valmistelua uuteen aikatauluun

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä kokoontui tänään syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa keskusteltiin laajasti pääministerin kesäkuussa antamasta ilmoituksesta, jonka mukaan maakuntien perustaminen siirtyy vuoteen 2021. Valmistelu maakunnassa jatkuu uuden aikataulun mukaisesti.

Keski-Suomessa uudistuksen valmistelu on jo pitkällä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta yhteissuunnittelua on tehty vuodesta 2013 lähtien ja siten valmius siirtyä käytännön toteutukseen on maakunnassa hyvä. Syksyn aikana pureudutaan yhä yksityiskohtaisempaan suunnitteluun hoito- ja palveluketjujen, asiakasmaksujen sekä erilaisten hoidon kriteereiden osalta. Samalla seurataan mielenkiinnolla eri ministeriöiden mahdollisten kokeilujen ja pilottien rahoitushakuja.

Koska siirtymäaika kuitenkin pitenee, esimerkiksi työntekijöille suunniteltuja henkilöstötilaisuuksia samoin kuin erilaisia asukastilaisuuksia siirretään myöhempään ajankohtaan. Erilaisia keskustelutilaisuuksia jatketaan, kun lainsäädäntö on hyväksytty. Näin pystytään paremmin vastaamaan henkilöstöltä, asukkailta sekä yhteistyökumppaneilta esille nouseviin kysymyksiin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen tähdänneet kärkihankkeet (Kukoistava kotihoito, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma eli LAPE) päättyvät tämän vuoden lopussa. Myös Jyväskylän valinnanvapauskokeilu päättyy vuoden 2018 lopussa, ellei jatkorahoitusta sille myönnetä. Jotta projektien myötä kehitetyt hyvät palvelumallit saadaan pidettyä voimassa, Keski-Suomessa pyritään tiivistämään sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyötä jo ennen lakien voimaantuloa. Käytännössä esimerkiksi palveluiden myöntämiskriteereitä ja asiakasmaksuja voidaan yhdenmukaistaa valmistelussa laadittujen mallien mukaisesti jo etupainotteisesti, mikäli kunnat ja kuntayhtymät pitävät sitä tarkoituksenmukaisena. Myös uusien yhteisten kokeilujen ja projektien toteutusmahdollisuuksia selvitetään.

Johtoryhmässä todettiin lisäksi, että mikäli aikataulut näyttävät valtakunnallisesti vielä siirtyvän, maakunnassa voidaan kuntavetoisesti toteuttaa esiselvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnollisesta yhdistämisestä nykylainsäädännön puitteissa (ns. kuntayhtymämalli). Kuntien toimivallan piiriin kuuluva mahdollinen esiselvitys halutaan kuitenkin integroida tiiviisti osaksi maakuntavalmistelun vaiheistusta, jotta se on yhdenmukainen maakunnan käynnistämisen tavoitteiden ja toimeenpanon kanssa.

Keski-Suomessa seurataankin nyt tiiviisti valtakunnan valmistelua. Keskustelua mahdollisen kuntayhtymän esiselvityksen toteuttamisesta käynnistellään tarvittaessa Keski-Suomen kuntien johtavien virkamiesten sekä päättäjien kanssa, kunhan lisätietoa valtakunnallisen valmistelun aikatauluista saadaan.

Lisätietoja:
– johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11
– järjestämistehtävien valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561
– palvelutuotannon valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Kati Kallimo, p. 050 442 2302

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.