Blogi: Integraatiolla entistä parempaa palvelua

Osallistuin Sosiaalityöntekijöiden seura ry:n jäsenenä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon koolle kutsumaan ”Uudistuvan sosiaalityön pyöreän pöydän keskusteluun” Säätytalolla 5.6.18. Keskustelun tavoitteena oli vetää yhteen sosiaalityön asiantuntijoiden näkemyksiä aikuissosiaalityön tulevaisuudesta ja asemasta tulevissa sote- ja maakuntarakenteissa.

Keskusteluun osallistui yli 20 eri asiantuntijaa, joista Keski-Suomi oli hyvin edustettuna. Keskustelussa nousivat esiin erityisesti aikuissosiaalityön asema maakunnissa, erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat, toimeentulotuen kela-siirto sekä sosiaalityön tutkimus ja kehittäminen. Konkreettisiksi toimenpiteiksi ehdotettiin aikuissosiaalityön selvityshenkilön nimeämistä, joka yhdessä työryhmänsä kanssa edistäisi aikuissosiaalityön roolia ja tehtäviä maakunnissa. Lisäksi Sosiaalityöntekijöiden seura ehdotti, että työryhmässä keskitytään ennen kaikkea siihen, että aikuissosiaalityöntekijöitä on saatava jo sote-keskuksiin lähelle asiakkaita, aikuissosiaalityölle asetetaan selkeät kehittämisen rakenteet, työmenetelmiä monipuolistetaan (esim. jalkautuva työote, sähköiset menetelmät) ja moniammatillista työotetta tiivistetään ja täsmennetään (esim. sosiaaliohjaus-sosiaalityö, sosiaali- ja terveydenhuollon välinen yhteistyö, kela-sosiaalityö, kasvun palvelut-sosiaalityö).

Vaikka sote-uudistus nyt lykkääntyy, voimme silti viedä tärkeitä uudistuksia eteenpäin.  Terveydenhuoltojärjestelmän kipukohta on edelleen ennaltaehkäisy. Sama pätee sosiaalihuollossa. Ennaltaehkäiseminen jää liian usein korjaavan työn jalkoihin. Asiakkaiden tilanteiden kriisiytymiseen ja ongelmien kasautumiseen on puututtava nopeammin. Tähän voimme vaikuttaa tiiviimmällä sosiaali- ja terveydenhuollon välisellä yhteistyöllä.

Yksi keskeinen sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluja tarvitseva asiakasryhmä on päihde- ja mielenterveyshäiriöistä kärsivät asiakkaat. Asiakkaiden palvelukokonaisuudessa sosiaalityön asiantuntijuudella ja osaamisella on hoidollisten toimenpiteiden lisäksi tärkeä merkitys asiakkaiden sosiaalisten ongelmien arvioimiseksi, sosiaalisen kuntoutuksen edistämiseksi sekä sosiaaliturvaan liittyvien kysymysten selvittämiseksi. Mielenterveys- ja päihdehäiriöitä sairastavat henkilöt ovat tutkimusten ja tilastojen valossa usein niitä henkilöitä, joilla on suurentunut riski jäädä työttömäksi ja työkyvyttömyyseläkkeelle.

Myös ministeri Saarikko on nostanut esiin varhaisen puuttumisen ja yhteistyön merkityksen päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisemisessä. Parhaillaan eduskunnassa valmistellaan mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädännön kokonaisuudistusta, joka on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn alkusyksystä ja lainsäädäntö pääosin voimaan vuonna 2020.

Sote-uudistuksen valmistelutyö on synnyttänyt runsaasti yhteistä keskustelua, uusia ideoita ja rohkeita kokeiluja. Tämä työ ei ole mennyt hukkaan, vaan tiivistänyt yhteisiä ajatuksia ja toimintatapoja palvella ja kohdata asiakkaita entistä paremmin. Jatkakaamme yhteistä kehittämistyötä samalla innokkuudella jatkossakin toinen toistamme tukien.

Rentouttavaa kesää,

 

Katri Ylönen
YTL, laillistettu sosiaalityöntekijä, kehittäjä
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä –projekti
katri.ylonen@ksshp.fi
@katri_ylonen

Ks. myös
Sosiaalityöntekijöiden seuran kotisivut: http://sosiaalityontekijoidenseura.fi/index.html
@sosttseura

 

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.