Asiakaslähtöisyys keskiössä sote-palvelujen palveluohjausvalmennuksessa

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu järjesti jo toisen kerran palveluohjausvalmennusta sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisille. Ensimmäinen palveluohjauksen pilottivalmennus järjestettiin syksyllä 2017 ja toinen valmennus keväällä 2018. Valmennukseen osallistui 20 työntekijää eri yksiköistä; avosairaanhoidosta, suun terveydenhuollosta, sosiaalipalveluista, vanhuspalveluista ja fysioterapiasta.

Palveluohjauksellinen työote tulee korostumaan kaikissa sote-palveluissa tulevaisuudessa

Kun sote-palvelujen rakennetta uusitaan valtakunnallisesti, palveluohjauksen ja -osaamisen rooli tulee korostumaan.
– Valmennuksessa korostetaan asiakkaan roolia ja eri palvelujen välistä yhteistyötä. Neuvonta, palveluntarpeen arviointi ja palvelujen yhteensovittaminen on nostettu yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi myös valinnanvapauslakiluonnoksessa, kertoo sairaanhoitaja, projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä.

Kun palveluohjauksellista työtapaa toteutetaan kaikissa sote-palvelujen ammattiryhmissä, asiakkaat ohjataan sujuvammin oikeisiin palveluihin. Valmennuksessa koulutettavat oppivat asiakaslähtöisiä työskentelytapoja ja erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä, kuten asiakasymmärrystä kerääviä menetelmiä, ideointia ja konseptointia sekä palvelun mallintamista.

Käytännön kehittämisvinkkejä asiakaslähtöisyyteen

Valmennus sisälsi kehittämistehtävän, jonka tarkoituksena oli tarkastella palveluohjaukseen liittyvää käytännön haastetta palvelumuotoilun keinoin ja etsiä siihen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Kevään valmennuksessa koulutettavat pohtivat kehittämistöinään muun muassa moniongelmaisen asiakkaan palveluverkon tunnistamista, julkisen terveydenhuollon näkyvyyttä, asiakkaan ohjautuvuutta suunterveydenhuollossa ja kolmannen sektorin, yhdistysten ja muiden verkostojen osuutta asiakkaan hyvinvoinnissa.

– Kehittämistehtävän tekeminen antoi osallistujille konkreettisia ideoita palveluiden kehittämiseen ja asiakkaan roolin ymmärtämiseen. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa toi uutta tietoa sote-palveluista ja laajensi osallistujien palveluverkostoa, kertoo Kivelä.

Valmennuksen kouluttajina toimivat valmennustalo Virta Oy ja Palvelumuotoilu Palo Oy. Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille keinoja asiakasymmärryksen syventämiseen, asiakaslähtöisyyden ja palvelumuotoilun menetelmien käytäntöön hyödyntämiseen sekä yhteistyön rakentamiseen eri yksiköiden, palveluntuottajien ja organisaatioiden välillä.

Kuntalaiset mukaan kommentoimaan

Seuraava palveluohjausvalmennus järjestetään syksyllä. Kuntalaisille avoin kehittämisideoiden esittely järjestetään marraskuun alussa.

– Toivomme paikalle mahdollisimman paljon sosiaali- ja terveyspalveluista kiinnostuneita kuntalaisia kommentoimaan valmennuksessa syntyneitä kehittämisideoita. Tiedotamme tilaisuudesta vielä syksyllä tarkemmin, kertoo Kivelä.

Lisätietoja:
Miina-Maria Kivelä, projektityöntekijä, valinnanvapauskokeiluhanke, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 0543, miina-maria.kivela(at)jkl.fi
Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilun verkkosivut

Kuvat: Piia Innanen, Palvelumuotoilu Palo Oy

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.