Blogi: Hyvinvointia Keski-Suomesta!

Samalla kun keskustelu sote-rakenteiden uudistamisesta kiihtyy, olemme Keski-Suomessa tehneet laajaa ja monialaista yhteistyötä ihmislähtöisen hyvinvointiosaamisen edistämiseksi niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Kesäkuun alussa teimme sosiaali- ja terveysministeriölle ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle aloitteen kehittäjäkumppanuudesta: tarjosimme keskisuomalaisen, laajasti eri sektoreita yhdistävän tekosysteemimme osaamista suomalaisen hyvinvointijärjestelmän uudistustyöhön. Esitys on koottu julkaisuksi Hyvinvointiosaamista Suomesta koko maailmalle!, johon kannattaa kyllä tutustua!

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle (kesk.) Keski-Suomen hyvinvointiosaamista esittelivät 7.6.2018 Jyväskylässä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen, dosentti Päivi Fadjukoff sekä maakuntajohtaja Tapani Mattila. (Kuva: Tuulia Nieminen)

 

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO on koonnut yhteen Keski-Suomen keskeiset terveys- ja sosiaalialan, kuntoutuksen, liikunnan sekä urheilun tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutustoiminnan organisaatiot. KeHO-toimijoiden yhteisenä päämääränä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Haluamme kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa painopiste on sairauksien hoidon sijaan ihmisen kokonaishyvinvoinnin ylläpitäminen ja kasvattaminen koko elämänkaaren aikana esimerkiksi kulttuurin, liikunnan ja yhteisöllisyyden keinoin.

”Olemme mieluummin rokote kuin antibiootti”

Näin vastasi Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen ministeri Saarikon kysymykseen toimintamme painopisteestä. Toimivassa hyvinvointiyhteiskunnassa ihmisen omia voimavaroja ja aktiivisuutta tuetaan eikä reagoida vasta siihen, kun hyvinvointi on jo horjunut. Eriarvoisuuden kasvu ja syrjäytyminen ovat yhteiskuntamme inhimillisesti ja taloudellisesti kalliita haasteita. Niihin vastaaminen edellyttää aiemman vahvasti sairauksien hoitoon keskittyvän rakenteen vastapainoksi uutta näkökulmaa, jossa ihminen nähdään aktiivisena toimijana eikä hoito- ja hoivapalvelujen kohteena. Näin voidaan myös vähentää erityis- ja vaativan tason palveluiden tarvetta.

 

Kun sairaanhoidon erityisvastuualueiden (erva) tehtävät ja osaaminen pohjaavat vahvasti yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien tutkimusosaamiseen, Keski-Suomen hyvinvointityön tutkimusveturina toimii monitieteinen Jyväskylän yliopisto, jonka painoalat ja kansainvälisesti tunnustetut kärjet tukevat vahvasti hyvinvoinnin, hyvinvointia edistävien innovaatioiden ja toimintamallien sekä hyvinvointitalouden kasvua. Tätä osaamista vahvistaa ja täydentää vahva yhteistyö ja yhteisprofessuurit Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, monialainen EduFutura-yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa. Yhteensä näistä oppilaitoksista valmistuu noin 2000 hyvinvointialan ammattilaista joka vuosi. Menestyvän tutkimuksen ja koulutuksen taustalla on jatkuva vuorovaikutus käytännön toimijoiden kanssa: KeHO-hyvinvointiyhteistyön ja asiantuntijuuden ytimessä ovat niin kansalaiset itse oman ja läheistensä hyvinvoinnin edistäjinä kuin myös Keski-Suomen liitto, Jyväskylän kaupunki ja muut keskisuomalaiset kunnat, elinkeinoelämä ja liikunta- ja järjestötoimijat.

 

Keski-Suomi kansallisen kehittämisen pilottimaakunnaksi

Keski-Suomen monipuolinen kaupunki- ja maaseuturakenne sekä väestön ikärakenne noudattelevat koko maan rakennetta. Eri selvityksissä maakuntamme väestöä ja hyvinvointia kuvaavien tilastojen keskiarvot vastaavat koko maan keskiarvoja. Tämän keskiarvoisen kokonaisuuden vastapainoksi monet erot ja erilaiset palvelutarpeet kuntien ja asuinalueiden välillä tarjoavat poikkeukselliset mahdollisuudet testata ja todentaa erilaisten kehittämistoimien vaikutusta. Keski-Suomen asukasluku 275 000 on optimaalinen väestöpohja kustannustehokkaiden, tieteellisesti luotettavien tutkimusseurantojen ja johtopäätösten tekoon.

Tavoitteemme on ilveksenloikka professio-, palvelujärjestelmä- ja organisaatiokeskeisestä toimintamallista kohti mallia, jonka keskiössä ihminen itse ja yhteisönsä jäsenenä rakentaa omaa ja läheistensä hyvinvointia ja toimintakykyä.

 Hyvinvointiosaaminen vientituotteeksi

Uusille hyvinvointia luoville ja ylläpitäville toimintamalleille on kansainvälisesti kasvavaa kysyntää. Suomi tunnetaan hyvinvoinnin kärkimaana, ja myös kehittämistyötämme seurataan. Maailman ympärillämme muuttuessa on ihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita tuotettava uusin tavoin – hyvääkin toimintaa on jatkuvasti kehitettävä. Yhteistyöllä rakennamme Keski-Suomeen vetovoimaisen ja kilpailukykyisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymän, jonka keskeisenä elementtinä ovat toimintakulttuuriset, ihmisen omaa toimijuutta korostavat sekä teknologiset hyvinvointi-innovaatiot. Toimiva tutkimusta ja käytäntöä yhdistävä, meidän kaikkien keskisuomalaisten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävä tekosysteemi mahdollistaa yhä kasvavan hyvinvoinnin ja hyvinvointiosaamisen kehän, joka tuottaa uutta tietoa, osaamista ja innovaatioita. Tästä yhteistoiminnasta kumpuaa mitattavaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointia ja elinvoimaa. Samalla kehitämme hyvinvointiosaamiseen pohjaavia kansainvälisesti kiinnostavia innovaatioita ja liiketoimintaa sekä rakennamme Suomen vetovoimaa hyvinvointimatkailun kohdemaana.

 

Mennyt talvi- ja kevätkausi on ollut sote- ja maakuntauudistuksen kehittäjille työntäyteinen. Myös kehittäjien on huolehdittava omasta hyvinvoinnistaan, ja toivottavasti siihen tarjoutuu täysipainoinen mahdollisuus kesän ja loman aikana! Toivotankin kaikille hyvinvoivaa kesälomaa, vaikkapa keskisuomalaisen kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliikkeen Meijän polun teemoin: liikuntaa, lepoa, luontoa ja yhteisöllisyyttä – kesän kulttuuririentoja unohtamatta!

 

Päivi Fadjukoff

FT, dosentti, yliopiston KeHO-yhteistyön koordinoija

Jyväskylän yliopisto

paivi.fadjukoff(a)jyu.fi

http://www.ks2020.fi

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.