Käsitys tulevan maakunnan taloudesta ja rahoituksesta tarkentuu; valtaosa uudistuksen johtoryhmästä jatkaa Keski-Suomen väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (VATE)

Uudistuksen johtoryhmän kokoustiedote 31.5.

 

Uudistuksen johdon kokoonpano lakipaketin hyväksymisen jälkeen

Keski-Suomessa on sovittu väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpanosta. Toimielimen tehtävänä on johtaa ja organisoida uudistuksen valmistelua, kunnes maakuntavaltuuston valitsema uusi maakuntahallitus aloittaa työnsä maakuntavaalien jälkeen. Neuvoteltu kokoonpano koostuu valtaosin samoista henkilöistä kuin uudistuksen nykyinen johtoryhmä.

 

Neuvotteluihin osallistuivat 29.5. maakunnan liitto, kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiiri (sis. erityishuoltopiiri), pelastuslaitos, ELY-keskus ja TE-toimisto. Toimielimen asettamisesta päättää Keski-Suomen maakuntahallitus sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt uudistuksen lakipaketin.

Esittelyaineisto: Väliaikainen valmistelutoimielin

 

Keski-Suomen rahoituslaskelma ennakoi hyvin pientä lisää nykyiseen vuosirahoitukseen

Valtiovarainministeriö on julkaissut päivitetyt maakuntien rahoituslaskelmat. Laskelmien kustannuspohjassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta niitä on päivitetty vuoden 2017 tilastotietojen perusteella.

Verrattuna nykyiseen jakoperustaan Keski-Suomi on saamassa lisää rahoitusta 6 euroa asukasta kohti. Täten maakunnan vuosirahoitus olisi vuonna 2020 yhteensä 962 310 625 euroa. Laskelmat ovat kuitenkin edelleen alustavia arvioita. Laskelmat kaavoineen on julkaistu alueuudistus-sivustolla. Seuraavat päivitykset niihin on odotettavissa syyskuussa.

Esittelyaineisto: Päivitetyt rahoituslaskelmat

 

Koetalousarvio auttaa ennakoimaan vuoden 2020 taloutta

Uusille maakunnille laaditaan syksyn 2018 aikana koetalousarviot. Tavoitteena on saada paras mahdollinen ennakkokäsitys rahoituksen riittävyydestä, sopeutustarpeista ja muutosvaiheen kustannuksista etenkin vuoden 2020 osalta. Arvion avulla on myös mahdollista mallintaa erilaisten ratkaisujen vaikutuksia talouteen. Tietoa hyödynnetään sekä maakunnan että valtion tasolla. Valtiovarainministeriö julkaisee arvion laadintaohjeen kesäkuussa, ja valmiiden koetalousarvioiden on määrä olla käytettävissä marraskuussa.

Esittelyaineisto: Maakunnan koetalousarvio

 

Tilavuokrat valtakunnallisella keskitasolla

Paljon julkisuudessakin keskustelua herättäneistä maakunnan tilavuokrista on saatu alustava selvitys. Maakuntien tilakeskus arvioi Keski-Suomen vuokrien kokonaismääräksi 101,7 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tämä on noin 10 % maakunnan kokonaisbudjetista, mikä vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Vuoteen 2024 mennessä sairaala Nova ja muut rakenteilla olevat investoinnit alkavat näkyä vuokrasummassa, ja sen arvioidaan nousevan 123,9 miljoonaan euroon (12% maakunnan kokonaisbudjetista).

Esittelyaineisto: Tilavuokrat 

 

Maakunta- ja soteuudistuksen johtoryhmä kokoontui 31.5.2018 Jyväskylässä.

Katso kokouksen esityslista: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1257

 

Lisätietoa:

Pirjo Peräaho, 040 591 0760, pirjo.peraaho(at)keskisuomi.fi

Aija Suntioinen, 040 185 9985, aija.suntioinen(at)ksshp.fi

 

 

 

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.