Keski-Suomessa kartoitettiin lasten ja nuorten harrastustoimintaa – valtaosa osallistuu ohjattuun toimintaan

Karstulassa, Keuruulla ja Laukaassa kartoitettiin lasten ja nuorten harrastamisen tilannetta, mahdollisuuksia, toiveita ja harrastamisen esteitä. Erilaisten harrastusten kirjo on laaja, ja harrastaa voi ohjatusti tai omatoimisesti ja yksin tai ryhmässä. Keski-Suomen Liikunnan ja LIKES-tutkimuskeskuksen toteuttama kartoitus toi esille ennen kaikkea lasten ja nuorten omat ajatukset ja heidän vanhempiensa näkemykset. Sähköisen harrastuskyselyn työkalu kehitettiin osana Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (KSLAPE), yhteistyössä kuntien kanssa.

Jokaiselle mahdollisuus harrastukseen – lapsen oma ääni kuuluviin

Harrastukset tarjoavat mielekästä ja kehittävää vapaa-ajan tekemistä ja niiden parissa opitaan erilaisia elämäntaitoja, on harrastaminen sitten omaehtoista tai organisoitua. Nyt toteutetun kartoituksen taustalla on ajatus, että paikallistason harrastustoimintaan halutaan kiinnittää erityistä huomiota ja tehdä toimenpiteitä muun muassa osallistumisen esteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi.

Harrastuskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista 71 prosenttia osallistuu johonkin ohjattuun harrastukseen. Puolet vanhemmista kokee, että omassa kunnassa on riittävästi harrastustarjontaa lapsille ja nuorille. Lähes kaikki vanhemmat ovat sitä mieltä, että lapsella ja nuorella on tärkeää olla jokin harrastus.

– On hienoa, että valtaosa lapsista ja nuorista osallistuu harrastustoimintaan. Samaan aikaan on hyvä etsiä keinoja harrastustoimintaan osallistumisen esteiden poistamiseksi, sillä kuitenkin lähes kolmasosa lapsista ja nuorista ilmoitti, ettei osallistu mihinkään ohjattuun harrastukseen, pohtii lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen Keski-Suomen Liikunta ry:stä.

Vanhemmat toivovat lapsia enemmän höntsäharrastamista

Harrastustoimintaan osallistumisen suurimpina esteinä lapset ja nuoret kokevat sen, etteivät ole löytäneet mieleistä harrastusta, harrastukset eivät kiinnosta tai ne ovat liian kalliita tai liian kaukana. Vanhempien vastauksissa tärkeimmiksi esteiksi nousevat harrastuksen kalleus ja liian pitkä matka harrastukseen.

Lapset ja nuoret pitävät vanhempia tärkeämpänä, että harrastuksessa kilpaillaan ja siinä on tavoitteita. Vanhemmat puolestaan arvostavat lapsia ja nuoria enemmän höntsäämistä eli ei-kilpailullista harrastamista.

Yläkoululaiset harrastavat mieluummin omatoimisesti, kun taas esi- ja alakoululaiset toivovat enemmän ohjattua harrastusta. Ei-ohjatun tekemisen osalta selvästi mieluisinta on digipelaaminen ja ylipäätään erilaisten ruutujen äärellä vietetty aika. Myös liikunta, ulkoilu, kavereiden kanssa olo, musiikki ja piirtäminen listattiin mieluisiin asioihin.

Harrastamisesta puhuttaessa nousee monesti esille ohjaaja- ja vetäjäpula. Tässä kartoituksessa lähes neljäsosa vanhemmista ja viidesosa yläkoululaisista ilmoitti kiinnostuksensa ohjaustehtäviin.

– Osallisuusnäkökulmasta kunnan asukkaissa olisi varmasti vielä käyttämätöntä potentiaalia erilaisten harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen. Tämähän voisi osaltaan olla yhteisöllisyyden vahvistamista parhaimmillaan, terveyden edistämisen asiantuntija Kaisa Koivuniemi LIKES-tutkimuskeskuksesta miettii.

Työkalu harrastamisen kokonaisuuden selvittämiseen

Lasten, nuorten ja vanhempien mielipiteitä kartoitettiin sähköisellä harrastuskyselyllä. Työkalu kehitettiin osana Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (KSLAPE), yhteistyössä kuntien kanssa. Lapset ja nuoret täyttivät kyselyn koulussa. Myös vanhemmat saivat vastauslinkin koulun kautta. Kyselyyn vastasi 1 552 lasta ja nuorta sekä 594 vanhempaa. Vastaavanlainen kartoitus on mahdollista toteuttaa minkä tahansa kunnan tai koulupiirin alueella. Tietoja voidaan hyödyntää harrastamistoiminnan kehittämiseksi ja esimerkiksi osana kunnan hyvinvointikertomustyötä.

Lisätietoja:

Harrastuskyselyn tulokset (Laukaa, Keuruu, Karstula)

Terveyden edistämisen asiantuntija, Koivuniemi Kaisa, 020 762 9560, kaisa.koivuniemi(at)likes.fi
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Jouni Vatanen puh. 050 552 4997, jouni.vatanen(at)kesli.fi

Kartoituksen tuloksia saa vapaasti käyttää. Lähteenä on mainittava KesLin ja LIKES-tutkimuskeskuksen harrastuskartoitus 2018.

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.