Keski-Suomi sai 5 miljoonan euron rahoituksen suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Keski-Suomelle 5 miljoonan euron rahoituksen suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin. Rahoituksen myötä suurin osa Keski-Suomen asukkaista voi valita itseään hoitavan julkisen tai yksityisen hammashoitolan jo vuoden 2019 aikana. Pilotin aloittaminen edellyttää sitä, että maakunta- ja sote-uudistusta koskeva lakipaketti hyväksytään eduskunnassa.

Pilotilla tehdään näkyväksi se, miten paljon ihmisillä on halukkuutta siirtyä käyttämään yksityisiä hammashoitolapalveluita sekä miten paljon valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelutuotantoa syntyy eri puolille maakuntaa. Keski-Suomessa oletetaan, että palveluiden parempi saatavuus tuo esille myös suunterveydenhuollossa tällä hetkellä olevan niin sanotun piilokysynnän.

– Ihmiset eivät ole päässeet julkiseen hammashoitoon riittävän nopeasti, joten he eivät ole hakeutuneet palveluihin välttämättä lainkaan. Toisaalta merkittävä osa asukkaista käyttää jo nyt omalla kustannuksellaan yksityisiä hammashoitolapalveluita. Valinnanvapaus mahdollistaa sen, että jatkossa palvelut saa julkisen rahoituksen turvin. Yksi tavoitteemme on tehdä valtakunnallisesti näkyväksi, millainen hintalappu valinnanvapaudelle suun terveydenhuollossa todellisuudessa syntyy, jotta muut maakunnat osaavat tähän varautua omassa valmistelussaan,  maakunnan palvelutuotannon valmistelusta vastaava Kati Kallimo kertoo.

Rahoitusta myönnettiin vain osalle maakunnista

Sosiaali- ja terveysministeriö jakoi maakunnallisille piloteille noin 100 miljoonan euron määrärahan. Rahoitusta myönnettiin vain osalle maakuntia. Suurimman potin korjasi Uusimaa, jolle rahoituksesta kohdentui noin puolet. Ministeriö ilmoitti samalla, että uusi hakukierros tullaan toteuttamaan tulevana syksynä.

Keski-Suomen pilotissa on mukana Wiitaunioni, Saarikka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus, Jämsä ja Kinnula. ja Kuhmoinen. Kokonaisuudessaan pilotti kattaa noin 73 % maakunnan asukasluvusta. Pilotin ulkopuolelle päätyi jäämään Seututerveyskeskus, Äänekoski ja Muurame.

Keski-Suomen pilotin väestöpohja on laaja ja avaa mahdollisuuden tehdä yhteistä muutostyötä jo etupainotteisesti. Samalla kehitetään julkista palvelutuotantoa kilpailukykyiseksi kilpailutilannetta varten.

– Tulevan maakunnan julkinen palvelutuotanto lähtee pilotissa jo näyttäytymään yhtenä yhtenäisenä toimijana. Siten pilotti on merkittävässä roolissa  myös maakunnan muutosjohtamisessa. Pilotin kautta alkaa muodostua tulevan maakunnan suunterveydenhuollon yhtenäinen palvelutuotanto sekä se, mitkä ovat vahvuuksiamme tulevassa kilpailussa, Kallimo tiivistää.

Pilotissa mukana oleville kunnille ei aiheudu lisäkustannuksia valinnanvapaudesta, sillä myönnetyllä rahoituksella kompensoidaan yksityiselle palveluntuottajalle vaihtaneiden asiakkaiden kustannuksia. Rahoituksen myötä asiakkaiden palvelumaksut voidaan yhtenäistää siten, että ne ovat yhtenäiset riippumatta siitä, valitseeko hän yksityisen vai julkisen palveluntuottajan.

Keski-Suomi haki rahoitusta myös sosiaali- ja terveyskeskuksen (sote-keskus) palveluita koskevaan pilottiin, mutta rahoitusta ei myönnetty tältä osin.   Keski-Suomessa on jo menossa sote-keskus valinnanvapauskokeilu Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella, joka jatkuu hankesuunnitelman mukaisesti tuottaen tietoa valtakunnalliseen valmisteluun.

Lisätietoja: Keski-Suomi 2020 -projektin palvelutuotannon valmisteluvastaava Kati Kallimo, p. 050 442 2302 ja Keski-Suomi 2020 -projektin järjestämistehtävien valmistelusta vastaava Mikael Palola, p. 044 459 8561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.