Keski-Suomi on hakenut maakunnan yhteiseen kasvupalvelupilottiin

Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto ovat jättäneet maakunnan yhteisen hakemuksen kasvupalvelupilottiin. Pilotin avulla halutaan parantaa keskisuomalaisten työnhakijoiden ja yrittäjien palveluita sekä parantaa työmarkkinoiden toimivuutta maakunnan alueella. Valmistelutilannetta käsiteltiin tänään Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelua koordinoivassa johtoryhmässä.

Pilotin myötä selkeytetään palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuuta. Perinteisesti TE-toimiston itse tuottamia palveluita avataan pilotissa kasvupalvelulain viitoittamalla tavalla markkinoille. Malli lisää henkilö- ja yritysasiakkaiden valinnanvapautta.

Maakunnan hyväksymä palveluntuottaja voi tulevaisuudessa huolehtia esimerkiksi työnhakijan haastattelusta, palvelutarpeen arvioinnista sekä työllistymissuunnitelman laatimisesta ja seurannasta. Julkista valtaa sisältävät tehtävät säilyvät maakunnalla. Tällaisia tehtäviä ovat esim. työnhakijaksi rekisteröiminen, palkkatuen myöntäminen, työnhakijan valitseminen työvoimakoulutukseen ja päätös omaehtoisen opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella.

Pilotille on haettu 2,5 miljoonan euron rahoitusta. Pilottien käynnistäminen ennen maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantuloa edellyttää muutoksia nykyiseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin. Valtioneuvosto antoi esityksensä eduskunnalle 3.5.2018. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2018. Pilotoinnin käytännön toteutus voisi alkaa tietojärjestelmämuutosten jälkeen aikaisintaan vuoden 2019 alussa.

Pilotin valmistelusta Keski-Suomessa voi lukea tänään julkaistusta blogitekstistä >> 

Konsernirakenne alkaa hahmottua

Kokouksessa käsiteltiin myös tulevan maakuntakonsernin alustavia hahmotelmia. Konsernirakenne tarkoittaa organisaation eri toimintojen järjestämistapaa ja johtamisjärjestelmää. Konsernirakenne luo raamit maakunnan päätöksenteolle, talouden suunnittelulle, toiminnan ohjaukselle ja organisoinnille.

Maakuntakonsernin suunnittelua on tehty hahmottelemalla maakuntapalveluiden, konsernipalveluiden ja järjestämistehtävien kokonaisuutta. Palvelutuotannon osalta on koottu alustavia näkemyksiä mahdollisesta liikelaitosrakenteesta.

Maakuntahallitus päätti 27.4.2018, että poliittisten luottamustoimielinten suunnittelua jatketaan sekä lautakuntamallin että valiokuntamallin pohjalta. Malli on huomioitu myös konsernirakenteen alustavissa hahmotelmissa.

Konsernirakennetta on esitelty kokouksen esityslistan liitteissä ja aineistot ovat luettavissa täältä >>

Lisätietoja: johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11 ja kasvupalvelupilotin osalta Keski-Suomen ELY-keskusksen johtaja Pasi Patrikainen, p. 0400 327 948

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.