Keski-Suomessa tuetaan kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä

Kukoistava kotihoito-hanke on osa hallituksen I&O kärkihanketta, joka kehittää ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon kokonaisuutta. Hankkeen taustalla on väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu. Ikäihmisten määrän on ennustettu lähes kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2040 mennessä, työikäisen väestön määrän pysyessä nykytasolla. Kukoistava kotihoito -hankkeessa kehitetään laajasti kotihoidon toimintakenttää koko Keski-Suomen maakunnassa. Hanke kestää lokakuulle 2018 saakka.

Ikääntyneille kotihoidon asiakkaille tarjotaan tehostettua kuntoutusta

Tehostettu kotikuntoutusjakso on lyhytaikainen jakso omassa kodissa tai kodinomaisessa ympäristössä asuville ikäihmisille. Sen avulla tuetaan asiakkaan heikentynyttä toimintakykyä ja parannetaan hänen kotona asumisen mahdollisuuksia.

-Tehostettu kotikuntoutus on ensisijaisesti asiakkaille, jotka hyötyvät nousujohteisesta, moniammatillisesta kuntoutuksesta, esimerkiksi sairaalasta kotiutuvat asiakkaat, joiden toimintakyky on heikentynyt, kertoo kehittämiskoordinaattori Eija Janhunen.

Tehostettu kotikuntoutusjakso on määräaikainen ja kesto määritellään asiakaskohtaisesti yhden ja kahden kuukauden välillä. Tavoite on, että tehostetun kotikuntoutusjakson jälkeen asiakas jatkaa asumista omassa kodissa mahdollisimman omatoimisesti ja toimintakykyisenä.

Tällä hetkellä kuntoutusjaksoa pilotoidaan Hankasalmella, Joutsassa, Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Saarikassa, Petäjävedellä, Pihtiputaalla, Viitasaarella, Konnevedellä ja Äänekoskella.

Tehostettuun kotikuntoutukseen ollaan tyytyväisiä

Keski-Suomessa on saatu tehostetusta kotikuntoutuksesta hyvää palautetta asiakkailta.

Muun muassa Jämsässä asuva 81-vuotiaan Kertun kuntoutusjakson tavoitteena on omatoimisuus kaikissa arkitoimissa ja petanquen pelaaminen käden loukkaantumisen jälkeen. Tavoitteisiin on jo osittain päästy.

Keinoja loukkaantuneen käden vahvistamiseen on ollut muun muassa pukemisharjoitteet ja yleisesti asiakkaan omien voimavarojen tukeminen. Asiakkaan oma motivaatio kuntoutumiseen on tärkeää.

Tällä hetkellä kotihoidon työntekijät käyvät asiakkaan luona aamuin illoin ja fysioterapeutti seuraa kuntoutumisen edistymistä säännöllisesti. Tavoitteena on, että asiakas pärjää ilman kotihoidon palveluja mahdollisimman pian.

-Kotihoidon työntekijät ovat tehneet hyvää työtä Kertun kuntouttamisessa. Olen antanut heille ohjeet, joiden mukaan kuntoutusta toteutetaan, kertoo Jämsän terveyden kotihoidon fysioterapeutti Elina Lahti.

 

Lisätietoa: kehittämiskoordinaattori Eija Janhunen, puh. 014 266 0553, kehittämiskoordinaattori Suvi Manninen, puh. 014 266 1641

Tehostetun kotikuntoutuksen tiivistelmä hankkeen verkkosivuilla

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.