Maakuntien yhteistyömalleja kehitetään – Keski-Suomi käy aktiivista vuoropuhelua muiden maakuntien kanssa

Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelua koordinoiva johtoryhmä käsitteli tänään kokouksessaan tulevaisuuden yhteistyömuotoja muiden maakuntien kanssa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, vesi- ja kalatalouden, tienpidon sekä rakennerahastojen osalta.

Tällä hetkellä ELY-keskukset muodostavat yhteistyöalueita, joissa suunnittelua ja valmistelua tehdään yhteisesti useiden eri alueiden kanssa. Yhteistyön jatkaminen uudessa maakuntamallissa on järkevää, sillä valmisteltavat asiakokonaisuudet ovat laajoja ja esimerkiksi valtatiet sekä vesistöt sijaitsevat fyysisesti useiden eri maakuntien alueella. Päätösvalta yhteistyömallissa säilyy kuitenkin jokaisella maakunnalla. EU:lta tulevien tukien eli ns. rakennerahastojen osalta maakunnat tekevät itsenäistä työtä huomioiden oman maakuntansa erityispiirteet.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta Keski-Suomi kuuluu Itä-Suomen erityisvastuualueeseen. Erityisvastuualueen osalta selvitellään mm. logistiikka- ja hankintapalveluiden yhteistyömahdollisuuksia. Hyviä käytäntöjä käydään läpi myös potilasturvallisuuden, varautumisen sekä tutkimus- ja kehittämistyön osalta.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on nykyisellään useita eri sairaanhoitopiirien omistamia ns. inhouse-yhtiöitä. Keski-Suomessa esimerkiksi laboratorio- ja pesulapalvelut sekä useat ICT-ratkaisut ovat useiden eri sairaanhoitopiirien omistamia. Näiden palveluiden tulevaisuuden palvelumalleja sekä omistusten siirtoja tuleville maakunnille selvitetään osana tukipalveluiden selvitystyötä.

Hyvinvointityö läpi leikkaa kaikki tulevan maakunnan palvelut

Päävastuu hyvinvoinnin edistämisestä on jatkossakin kunnilla, mutta maakunta tukee kuntien työtä sekä esim. tietojen keräämistä maakunnan alueella. Johtoryhmä linjasi kokouksessaan, että se hakee sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n terveyden edistämisen määrärahaa maakuntien ja kuntien yhteistyön kehittämiseen.

Rahoituksen turvin halutaan kehittää kuntien ja tulevien maakuntien hyvinvointijohtamista sekä löytää tavat levittää hyviä käytäntöjä kunnilta toisille. Keskeistä on tunnistaa eri palveluiden yhdyspinnat sekä laatia mallit hyvinvointityön johtamistyöhön. Asiaa lähestytään mm. käymällä läpi konkreettisia toimintamalleja esimerkiksi lasten ja nuorten ylipainon vähentämiseksi. Samalla kiinnitetään huomiota mielenterveys- ja päihdeongelmien ennalta ehkäisyyn sekä yksinäisyyden poistamiseen.

Edellä mainitut teemat on valittu rahoitushakua varten Keski-Suomen kuntien nykyisistä hyvinvointikertomuksissa. Lähes kaikissa kunnissa huolenaiheena on ihmisten yksinäisyys ja sen aiheuttamat päihde- ja mielenterveysongelmat.

Väliaikaishallinto asetetaan lakien tultua voimaan

Lakien tultua voimaan, perustetaan uusi Keski-Suomen maakunta. Tavoitteena on, että uusi maakunta järjestäytyy 1.7.2018.  Samalla uusi maakunta saa Y-tunnuksen ja alkaa toimia itsenäisenä toimijana. Ensimmäisessä vaiheessa uuden maakunnan päätösvaltaa tulee käyttämään virkamiehistä koostuva väliaikaishallinto. Toimivalta päättyy, kun uusi maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus aloittavat toimintansa tammikuussa 2019.

Kesällä toimintansa aloittava väliaikaishallinto tulee tekemään mm. useita päätöksiä koskien operatiivisessa toiminnassa käytettäviä tietojärjestelmiä sekä vastaa mm. maakuntavaalien toteutuksesta. Väliaikaishallintoon nimetään 13 varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaiset varajäsenet. Nimeämispäätöksen tekee maakuntahallitus kesäkuun kokouksessaan. Valmisteluun on haettu yhteensä 1,4 miljoonan euron rahoitus. ICT-valmisteluun haettu rahoitus on 3,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: johtoryhmän puheenjohtajana toiminut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, p. 040 567 5415
maakuntien yhteistyömallien osalta lisätietoja antaa myös ELY-keskuksen johtaja Pasi Patrikainen, p. 0400 327 948

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.