Voimavarat palveluihin – ei raportteihin!

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asiakasraati pohti tulevaisuuden palvelukulttuuria

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asiakasraati pohti kokouksessaan tulevan maakunnan palvelukulttuuria. Keskustelua herätti runsaasti se, tuleeko palveluita viedä laajasti asukkaiden koteihin vai onko parempi asioida palveluissa, jottei ”mökkiydytä” neljän seinän sisälle.

Raadin mukaan tietyissä palveluissa ja asiakasryhmissä esimerkiksi fyysiseen ”virastoon” tai vaikkapa pienen paikkakunnan päihdepalveluihin meneminen voi itsessään olla este hakeutua hoidon piiriin. Mielenterveyspotilaalla esimerkiksi ahdistuneisuus voi estää liikkumisen. Toisaalta päihdepalveluissa pelkona voi olla leimautuminen. Varhaisen tuen palveluiden vieminen asukkaiden koteihin toisi vaikuttavuutta kyseisissä palveluissa.

Asiakasraati korosti kotiin vietävissä palveluissa kohtaamisen merkitystä. Lähtökohtana tulee olla palveluiden vaikuttavuus ja henkilökohtaisen palvelun raportoinnin sijasta. Jokaista ripsausta ei kotikäynnillä tule kirjata vaan laatia yhteiset järkevät mallit ja sen myötä keskittyä varsinaiseen palveluun ja asiakkaiden kohtaamiseen päätelaitteen naputtelun sijasta.

Ei tiukkoja muotteja vaan tarpeista lähtevää palvelua!

Asukaslähtöisyyttä olisi raadin mukaan lisätä valinnanvapautta myös siinä, mitä palveluita saadaan kotiin. Niissä elämäntilanteissa, joissa fyysinen este tai sairaus estää liikkumisen palveluiden piiriin, pitäisi palveluita viedä asiakkaan luokse. Palveluita ei raadin mukaan pitäisikään lyödä liian tiukkaan muottiin vaan valinnanvapautta pitäisi lisätä myös toimintamallien sisällä.

Esimerkkinä otettiin esille se, kenellä on oikeus saada verinäytteet annettua omassa kodissaan laboratoriokäynnin sijasta. Normaalitilanteissa asukkaan katsottiin voivan siirtyä palveluiden luokse. Samalla raati totesi, että esimerkiksi migreenipotilaille lähteminen hälinän keskelle kirkkaisiin valoihin voi olla riski kohtauksen saamiseen. Määritellyissä sairausryhmissä asukkailla pitäisikin olla myös nykyistä laajemmin mahdollisuus valita se, milloin palveluita tuodaan kotiin.

Järkevyyttä suunnitteluun – mökkiytyminen on estettävä

Asiakasraati toi kuitenkin vahvasti esille sen, että tietyissä palveluissa ihmisten liikkumista ja muiden ihmisten kohtaamista tulee edistää. Esimerkiksi vanhuspalveluissa kaikkien palveluiden vieminen asukkaan kotiin vähentää asukkaan omaa aktiivisuutta ja lisää yksinäisyyttä. Myös nuorten syrjäytymisen on riski, jota pahimmillaan edistetään viemällä palveluita vain nuoren kotiin.

Kotiin vietävien palveluiden pirstaleisuus aiheutti myös huolta. Pahimmillaan asukkaan luokse voidaan tehdä lukuisia pikavisiittejä eri toimijoiden osalta. Kun kotona piipahtaa aina eri toimijat, ei välttämättä saada kokonaiskuvaa ihmisen todellisesta voinnista. Raati ehdottikin kokeilua, jossa kotiin vietäviä palveluita yhdistettäisiin ammattirajojen yli. Kokeilussa palveluita yhdistettäisiin siten, että olisi ns. moniosaajia, jotka kävisivät asiakkaan luona harvemmin, mutta olisivat siellä pitemmän aikaa ja näkisivät asukkaan todellisen tilanteen paremmin kuin lyhyillä pistokäynneillä.  Palveluissa voisi yhdistyä esimerkiksi hoito- ja hoivapalveluiden lisäksi näytteenottoa, lääkkeiden jakoa tai ruokapalveluiden toimittamista.

Digiä ja robotteja aitojen kohtaamisten rinnalle

Ajatus robotiikasta ja verkon välityksellä tuotettavista palveluista aiheutti ristiriitaisia näkemyksiä. Osalle asukkaista ne raadin mukaan on varmasti toimivia, mutta kasvokkaisia kohtaamisia tulee jatkossakin järjestää niille, jotka haluavat saada henkilökohtaista palvelua. Sosiaalisten verkostojen merkitystä ei raadin mukaan saa väheksyä, sillä yksinäisyyden aiheuttamat ongelmat yhteiskunnassamme lisääntyvät.

Lisätietoja: Raadin vetäjinä toimineet ikäihmisten ja omaishoidon muutosagentti Tuija Koivisto, p. 050 462 3950, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman muutosagentti Hanna Hämäläinen, p. 050 304 6670 sekä sote-koordinaattori Simo Oksanen, p. 040 552 12 63

Raadin kokoonpanon näkee näet täältä >>

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.