Keski-Suomen tulevan maakunnan palvelutuotannon suunnittelu käynnistynyt

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen oman palvelutuotannon suunnittelu on käynnistynyt. Parhaillaan kootaan työryhmiä, joissa suunnittelua lähdetään viemään eteenpäin. Suunnittelua tehdään Keski-Suomen järjestämissuunnitelman alustavien linjausten pohjalta.

Maakunnassa käydään tulevana keväänä läpi maakuntaan siirtyvien palveluiden volyymit (mm. henkilöstömäärät ja palveluverkko) ja lähdetään mallintamaan palveluiden organisoitumista. Tavoitteena on, että keväällä saadaan laadittua rakenne siitä, montako liikelaitosta tai yhtiötä maakuntakonsernissa toimii ja mitä palveluita ne tuottavat. Näin henkilöstö alkaa saada tietoa siitä, miten omat palvelut sijoittuvat tulevassa maakunnassa.

Samaan aikaan palvelu- ja hoitoketjujen valmistelua viedään yhä yksityiskohtaisemmalle tasolle. Suunnittelutyöllä tähdätään muuttamaan palveluiden painopistettä korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Työtä tehdään eri palveluiden yhteistyönä. Palvelu- ja hoitoketjujen mallintamisella varmistetaan kaikkien asukkaiden yhdenvertainen ja asiakaslähtöinen kohtelu riippumatta siitä, missä hän asioi.

Henkilöstölle tullaan tarjoamaan tietoa uudistuksen etenemisestä touko-elokuussa kunnissa järjestettävissä henkilöstötilaisuuksissa. Aikataulut tiedotetaan viimeistään ensi viikon aikana.

ICT-valmistelussa edetään vaiheittain

Johtoryhmä käsitteli kokouksessaan myös ICT-valmistelun tilannetta. Maakunnassa on kuntien ja kuntayhtymien käytössä tällä hetkellä noin 850 tietojärjestelmää. Tiukassa valmisteluaikataulussa kaikkia järjestelmiä ei ehditä yhdenmukaistamaan. Näin ollen ICT-käyttöönotto tullaan tekemään maakunnassa vaiheistetusti.

Myös kansalliset ratkaisut vaikuttavat tietohallinnon kokonaisuuteen. Johtoryhmässä todettiin, ettei ICT-kokonaisuus tule olemaan valmis 1.1.2020 vaan siirtymä tehdään vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Valmisteluun panostetaan, sillä toimivat tietojärjestelmät varmistavat maakunnan tehokkaan toiminnan.

Lisätietoja: johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11 tai palvelutuotannon valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Kati Kallimo, p. 050 442 2302

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.