Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman toinen versio yhteiseen ideointiin

– Suunnitelmaa tarkennettu alkuvuodesta saadun palautteen perusteella

Keski-Suomen tulevan maakunnan tehtävät kokoava järjestämissuunnitelmaa on tarkennettu erilaisissa asiantuntijatyöryhmässä tammi-helmikuussa saadun laajan palautteen myötä. Tänään julkiseen arviointiin julkaistiin toinen keskeneräinen luonnos, jota on jälleen mahdollisuus kommentoida yhteisesti.

– Saatu palaute on käyty läpi järjestämissuunnitelman työstöstä vastaavien johtoryhmän jäsenten ja heidän kokoamiensa mahdollisten asiantuntijatyöryhmien toimesta. Huomioiden pohjalta on tehty useita tarkennuksia ja linjauksia suunnitelmaan. Esimerkiksi paljon palautetta saaneet neuvolapalvelut on poistettu sosiaali- ja terveyskeskusten niin sanotusta suoran valinnan kokonaisuudesta ja perhekeskusten vastuita on tarkennettu. Myös kasvupalvelut on nyt kuvattu auki, kertoo suunnittelutyön koordinoinnista vastaava Mikael Palola.

Järjestämissuunnitelma ei ota kantaa tulevan maakunnan organisaatioon

Järjestämissuunnitelmassa keskitytään palveluiden järjestämiseen, eli palveluiden tuottamiseen tai maakuntaa muodostuvaan palveluorganisaatioon suunnitelma ei ota kantaa. Näin ollen esimerkiksi huomiot, jotka koskivat palveluverkkoa tai henkilöstön osaamisvaateita, ei näy vielä tässä suunnitelmassa. Useat huomiot koskivat myös suunnitelman rakenteita ja palveluiden ryhmittelytapoja.

– Esimerkiksi omaishoidon tuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta tuli palautetta, ettei ne voi olla rinnakkain muiden rahoituspalveluiden kanssa vaan ovat osa sosiaalipalveluita tai hoiva- ja hoitopalveluita. Tässä vaiheessa halusimme kuitenkin pitää eri tukimuodot yhdessä, jotta voimme tarkastella niiden yhteneväisyyksiä ja eroja uudella tavalla. Voihan olla, että esimerkiksi rahoituksessa tai toimintamalleissa löytyy uudenlaista synergiaa, kun niitä ei tarkastella ainoastaan aiemmin totuttujen palveluiden kanssa. Uusi tarkastelutapa voi synnyttää aina jotain uutta ja siihenhän me tähdätään, Palola toteaa.

Suunnitelmaa työstetään eteenpäin laajana yhteistyönä

Suunnitelma vaatii vielä paljon jatkotyöstöä. Monet palvelut keskittyvät vielä nykytilan kuvaamiseen ja vaadittavia linjauksia esimerkiksi palveluiden tuottamistavoista pitää tarkentaa.

– Monessa palvelussa on kuvattu rinnakkain tapoja, joilla palveluita voidaan asukkaille tarjota. Puhutaan omasta palvelutuotannosta, asiakaseteleistä tai ostopalveluista.  Näitä asioita joudumme linjaamaan tulevan valmistelun aikana. Keskeistä on tässä kohtaa kuitenkin vielä pohtia sisältöjä ja hoito- ja palveluketjuja. Niiden kautta varmistamme yhteiset toimintamallit palveluissa, olipa tuottamistapa mikä hyvänsä, Palola tiivistää.

Tarkempaa määrittelyä tehdään myös, kun palvelumallien vaatimat eurot tarkentuvat ja aletaan tehdä painopistelinjauksia resurssien kohdentumisesta.

– Edellisellä palautekierroksella saimme palautetta myös siitä, miten rahat riittävät kaikkeen suunniteltuun. Toki eurot asettavat reunaehtoja, mutta ensin meidän pitää tunnistaa asiakkaiden oikeat palvelut ja palvelutarpeet. Kun tunnistamme palveluketjut kokonaisuudessaan, saamme niille myös hintalapun. Ja sieltä kautta sitten nähdään, mihin rahat riittävät ja mitä kenties joudutaan jättämään pois.

Maakunnan palveluorganisaatio hahmottuu kevään aikana

Järjestämissuunnitelman rinnalla aletaan nyt hahmotella myös palveluiden tuottamista maakunnassa.

– Koska meillä ei vielä ole tarkkaa hahmoa palveluiden tuottamisesta, jotkut järjestämissuunnitelman määrittelyt ovat vielä vaikeita hahmottaa. Suunnittelussa mietitään esimerkiksi sitä, miten palveluidenohjaus tai palveluiden myöntäminen tulevassa organisaatiossa rakentuu. Järjestämissuunnitelmassa ilmaukset ovat ympäripyöreitä ja voivat vaikeuttaa lukemista. Mutta eteenpäin mennään ja selkeyttä tulee vielä tämän kevään aikana, Mikael Palola lupaa.

Tuotannon rakenteiden selkeytyessä alkaa myös palveluiden sijoittuminen ja sen kautta myös palveluverkko tarkentumaan.

– Palautteissa oli paljon huomioita palveluiden tuottamistapaan liittyen. Huomioita kerrottiin mm. siitä, missä palveluita pitäisi järjestää ja minkä ammattiryhmien toimesta. Niihin asioihin palataan tuottamisen suunnittelussa, joten jos omat huomiot eivät vielä suunnittelussa näy, niin ei hätää. Ne on kuitenkin luettu ja niihin palataan mahdollisuuksien mukaan suunnittelun edetessä.

Kommentoi suunnitelmaa verkossa

Järjestämissuunnitelman toinen versio on luettavissa verkkosivuillamme.  Sivujen kautta pääsee myös kommentoimaan suunnitelmaa otakantaa.fi tai lausuntopalvelu.fi –palveluissa (esimiehille tulee lisäksi erillinen linkki työyhteisöjen REAL-keskusteluun). Palauteaikaa on 15.5.2018 asti. (Suora linkki suunnitelmaan, pdf>>)

Samaan aikaan suunnittelu tarkentuu. Seuraavien viikkojen aikana käydään erityisesti läpi palvelu- ja hoitoketjuja sekä palveluiden myöntämiskriteeeitä. Niitä julkaistaan projektin verkkosivuilla sitä mukaa, kun aineisto valmistuu.

Palautetta toivotaan kaikilta aiheesta kiinnostuneilta. Päättäjiä, yrittäjiä ja järjestöjä haastetaan myös kertomaan ajatuksistaan. Myös vanhus- ja vammaisneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja kannustetaan kertomaan huomioistaan omista näkökulmistaan.

Lisätietoja: Järjestämistyön valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561

Muiden asiantuntijatyöryhmien vetovastuullisen yhteystiedot ovat luettavissa verkkosivuiltamme >>

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastausta

  1. Pirjokoo sanoo:

    Johan on sanahelinää!
    Yhtään järjellistä lausetta ei ainakaan tässä tekstissä ole vaan pelkkiä suunnitelmia ja projekteja! Tätä pyöritystä kyllä tulee tuutin täydeltä joka kanavalta. Mutta ei mitään selväjärkistä asiaa mistä on kyse- yksittäisen ihmisen kannalta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.