Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman 2. versio julkiseen arviointiin tulevana maanantaina

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä sekä kunnanjohtajat keskustelivat tänään uudistuksen etenemisestä. Keskustelun keskiössä oli tulevan maakunnan lausuntojen pohjalta tarkennettu järjestämissuunnitelma, joka julkaistaan uuteen ideointiin ja kommentointiin tulevana maanantaina 9.4.2018.

Kuntien edustajat toivat puheenvuoroissaan esille yhteisen suunnittelun ja vuoropuhelun merkitystä uudistuksen valmistelussa. Vuoropuhelua tulee jatkaa tiiviinä, jotta muutosvaihe hoidetaan hallitusti. Kunnat muistuttivat myös, että lähipalveluiden säilymisellä on iso merkitys kuntien vetovoimalle. Palveluverkon muodostumista seurataankin kunnissa nyt tarkasti. Maakunnan ja kuntien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä myös elinvoiman ja aluekehityksen näkökulmasta, jotta maakunta voi kasvaa ja kunnat kehittyä. Järjestämissuunnitelman työstäminen jatkuvassa vuorovaikutuksessa antaa tähän kuntien mukaan hyvän mahdollisuuden.

Perhekeskusten vetovastuu kunnilla – hyvinvoinnin tuki halutaan ulottaa laajalle

Päivän aikana pohdittiin sitä, mikä on kuntien intressi edistää asukkaidensa hyvinvointia. Tilaisuudessa todettiin, että eri-ikäisten asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävää myös jatkossa. Hyvinvoinnin edistäminen vähentää maakunnan järjestämien sosiaali- ja terveyspalveluiden korjaavien palveluiden tarvetta. Näin ollen intressi väestön hyvinvoinnista on yhteinen ja sen edistämistyötä tulee tehdä yhdessä.

Tilaisuudessa todettiin, että perhekeskusten vetovastuu on jatkossa kunnilla, jotka vastaavat sivistyspalveluiden kautta noin 80 % lasten ja nuorten palveluista. Maakunta tuo kuitenkin perhekeskusmalliin vastuulleen kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelut siten, että lasten ja nuorten palvelut muodostavat mahdollisemman yhtenäisen kokonaisuuden ja kuntalainen saa palvelut pääosin yhdestä paikasta omasta elinympäristöstään.

Valinnanvapaus tuo perhekeskusten suunnitteluun omat haasteensa. Lapsiperheet voivat käyttää tulevassa mallissa eri sosiaali- ja terveyskeskusten palveluita. Kunnat esittivätkin huolensa siitä, miten järjestämistä suunniteltaessa varmistetaan, että kaikki toimijat kantavat vastuunsa lapsiperheiden tukemisesta.

– Järjestämissuunnitelman liitteeksi tulevissa palvelukuvauksissa keskitytään kuvaamaan lasten ja nuorten palveluketjut siten, että vastuut ovat selkeät. Valinnanvapauden piirissä olevissa palveluissa kirjataan selkeästi esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskuksen ammattilaisten velvoitteet osallistua monitoimijaiseen työhön lapsen tai perheen tarvitessa useamman ammattiryhmän tukea, järjestämissuunnitelman valmistelusta vastaava Mikael Palola lupasi.

Suunnittelutyötä jatketaan avoimena valmisteluna. Järjestämissuunnitelman 2. versio julkaistaan uudistusprojektin www-sivuilla maanantaina 9.4.2018. Kommentointi ja ideointi tullaan mahdollistamaan lausuntopalvelussa sekä otakantaa.fi -palvelussa. Työyhteisöille käynnistetään keskustelua varten myös REAL-keskustelu. Kaikki palaute julkaistaan kommentoinnin jälkeen uudistuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja: johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11 tai järjestämistyön valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.