Keski-Suomen tulevan maakunnan konsernirakenteen hahmottelu etenee kevään aikana

– Parhaillaan käynnissä tukipalveluiden kartoitus

Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelusta vastaavalle johtoryhmälle esiteltiin tänään valmistelun tilannekatsaus. Parhaillaan käydään läpi mm. maakunnalle siirtyvien tukipalveluiden kokonaisuutta. Selvitys koskee esimerkiksi nykyisiä hoitotarvike- ja apuvälinepalveluita, talouspalveluita, henkilöstöpalveluita, neuvonta- ja puhelinpalveluita, ruokapalveluita sekä tiloja.

Selvitystä tehdään, jotta maakunta pystyy muodostumaan kokonaiskuvan olemassa olevista sopimuksista sekä tukipalveluiden laajuudesta ja nykyisistä tuottamistavoista. Lakien voimaantultua selvitysten pohjalta lähdetään keskustelemaan kuntien ja nykyisten kuntayhtymien kanssa siitä, miten palvelut olisi järkevää tulevassa maakunnassa järjestää.

Harjoitus ei ole aivan helppo, sillä monet tukipalvelut ovat sellaisia, joita järjestää tulevaisuudessa sekä kunnat että maakunta. Konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita ruokapalvelut. Monissa kunnissa kunnan oma yksikkö vastaa esimerkiksi opetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden päivittäisistä ruokapalveluista.

– Lainsäädännössä todetaan, että mikäli maakunta ja kunnat tuottavat tukipalveluita yhdessä, ne tulee yhtiöittää. Kunnilla ei välttämättä ole intressiä lähteä mukaan yritykseen, joka tuottaa kunnalle sote-palveluiden siirtymisen jälkeen marginaalisesti palvelua. Jatkovalmistelussa käydäänkin vielä keskustelua ministeriön kanssa niin, että onko yhtiöittämispakko kaikissa tukipalveluissa ehdoton, valmistelusta vastaava Aija Suntioinen tiivisti kokouksessa.

Selvitystyöhön liittyy myös siirtyvän henkilöstön kartoittaminen. Tietojen keräys voidaan aloittaa kun lait tulevat voimaan. Maakunnan valmistelijat tulevat ohjeistamaan kaikki henkilöstöä luovuttavat organisaatiot siitä, miten tiedot kerätään ja luovutetaan maakunnan käyttöön. Ohjeistus annetaan luovuttaville organisaatioille viimeistään kesälomien jälkeen.

Maakunnan valmistelu etenee laajalla rintamalla myös tulevan konsernin sekä poliittisen päätöksentekojärjestelmän valmistelulla. Konsernin osalta tullaan laatimaan huhtikuun loppuun mennessä ensimmäiset mallinnukset, josta käy ilmi maakunnan oman palvelutuotannon karkea rakenne.

Poliittisen päätöksenteon osalta keskustelu käynnistyy jo maaliskuussa maakuntahallituksen kanssa. Kevään aikana arvioidaan se, millainen päätöksenteonrakenne maakuntaan tulee muodostumaan ja mikä on tulevien toimielinten päätösvalta tulevassa mallissa. Tätä kautta tehdään läpinäkyväksi se, millaisia poliittisia päätöksentekopaikkoja tulevassa maakunnassa on. Tämä helpottaa puolueiden valmistautumista lokakuussa oleviin maakuntavaaleihin.

Maakuntavaaleja varten tullaan myös kokoamaan selkokielistä materiaalia tulevan maakunnan tehtävistä ja vastuista. Kansalaisviestintää vahvistetaan käynnistämällä jo tulevana keväänä kuntakierros, jossa lähdetään keskustelemaan uudistuksista eri puolille maakuntaa.

Lisätietoja: johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11
talouden ja tukipalveluiden vastuuvalmistelija, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talousjohtaja Aija Suntioinen, p. 040 185 9985

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.