Mitä jos järjestöjä ei olisi? Elinvoimapajat innostavat kuntia ja järjestöjä luomaan hyvää yhdessä.

Vertaistuki, harrastukset, monet tapahtumat ja tempaukset; nämä ovat esimerkkejä asioista, joita vaille jäisimme, jos järjestöjen arvokasta toimintaa ei olisi. ”Keski-Suomessa yli 5000 yhdistystä tekee korvaamattoman arvokasta työtä meidän kaikkien arjen hyvinvoinnin eteen. Mikä upea voimavara kunnille ja kuntalaisille!”, kuvailevat järjestöjen merkitystä muutoskoordinaattori Anu Hätinen ja järjestöohjaaja Katariina Luoto Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä.

Kaksikko on mukana innostamassa paikallisia yhdistyksiä ja kuntia entistä tiiviimpään kumppanuuteen 10.4. klo 17-19.30 järjestettävissä Hyppää mukaan hyvän kierteeseen! -elinvoimapajassa Äänekoskella. ”Aidolla yhteistyöllä voidaan luoda hyvän kierre, joka palvelee sekä meidän jokaisen hyvinvointia ja arjen osallisuutta, että laajemmin kuntien elinvoimaa ja houkuttelevuutta.”, summaa Hätinen.

Äänekosken tilaisuus tuo yhteen Hankasalmen, Konneveden ja Äänekosken kunnat ja järjestöt. Kyseessä on ensimmäinen seitsemästä alueellisesta elinvoimapajasta. Pajat kokoavat kevään aikana Keski-Suomen kuntien viranhaltijoita, päättäjiä ja järjestöjen väkeä luomaan verkostoja sekä yhteistä näkyä asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä osana elinvoimaista ja hyvää arkea tukevaa kuntaa. ”Järjestöillä on tärkeä rooli kunnassa elinvoimaisuuden luomisessa sekä palveluntuottajina että asukkaiden osallisuuden kanavina. Paja on hyvä paikka keskustella yhdessä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja teemoista.”, toteaa yritysneuvoja Sanna Kiuru Äänekosken kaupungin Elinvoimayksiköstä.

Tilaisuudessa julkaistaan uunituoreen Keski-Suomen järjestökartoituksen tuloksia; mitä ne kertovat maakuntamme järjestöistä ja kuntien järjestöyhteistyön tilasta. Tuloksia hyödynnetään illan työpajoissa, joissa jäsennetään erikokoisten ja erilaisten järjestöjen luontevaa roolia kuntien kumppanina.

Kuntien ja järjestöjen toimintaympäristöä muuttaa mm. maakunta- ja sote-uudistus, mikä luo mahdollisuuden uudenlaiselle yhteistyölle. Kumppanuudet järjestöjen kanssa ovat merkittävä muutosvoima tulevaisuuden kunnan luomisessa. ”Järjestöystävällisessä kunnassa järjestöt, yhdistykset ja seurat ovat aidosti kunnan kumppaneita. Tällainen kunta esimerkiksi huomioi järjestöjen asiantuntijuuden hyvinvointisuunnittelussa ja luo mahdollisuuksia yhteisöjen monipuoliselle toiminnalle vaikkapa tarjoamalla tiloja tai avustuksia.”, kuvailee Luoto.

Elinvoimapajojen taustalla on Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke, jonka roolina on vaikuttaa maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun, tarjota järjestöille vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä tuoda järjestöille ajankohtaista tietoa uudistuksen etenemisestä. Pajojen ideoinnissa ja toteutuksessa ovat mukana kaikki Keski-Suomen kunnat ja laaja joukko järjestöjä. ”Ajatus tilaisuuksista, joilla varmistetaan keskisuomalaisten järjestöjen osallisuus muutoksessa ja vahvistetaan kunta-järjestöyhteistyötä, on ollut monen eri tahon yhteinen idea.”, kertoo hankkeessa työskentelevä Hätinen ja toivottaa kaikki kunta- ja järjestötoimijat tervetulleiksi oman alueensa pajaan.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma julkaistaan Yhdistystorilla.

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.