Blogi: Keski-Suomi aluekehittämiskeskusteluissa

Tulevat maakunnat ovat keskeisiä aluekehittämistoimijoita; ne vastaavat omalla alueellaan aluekehittämisviranomaisina aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja maakunnan yleisestä kehittämisestä yhteistyössä kuntien ja valtion kanssa.

Aluekehittämiskeskustelut siiloja murtamassa ©Stockphoto mania, Shutterstock

Yksi uusi aluekehittämisen työkalu on aluekehittämiskeskustelut. Ne ovat vuosittain maakunnan ja valtioneuvoston, siis eri ministeriöiden, kesken käytävät keskustelut aluekehittämisen keskeisistä ja ajankohtaisista kysymyksistä. Aluekehittämiskeskustelut ovat kokonaan uusi vuoropuhelun areena, joka ensimmäistä kertaa kokoaa saman pöydän ääreen eri hallinnonalat. Sisällöllinen laaja-alaisuus ja siilorajat ylittävä ilmiöpohjainen tarkastelu on erittäin tervetullut lisä strategiseen aluekehittämiseen. Keskusteluilla haetaan valtion ja maakunnan välistä kumppanuutta – miten yhdessä pystytään edistämään eri toimin tärkeitä aluekehittämisen tavoitteita.

Osana aluekehittämiskeskustelua laaditaan aluekehittämisen tilannekuva, joka koostuu työ- ja elinkeinoministeriön kokoamasta määrällisestä ja maakunnan itse laatimasta laadullisesta osasta. Tämä vuosittain päivitettävä analyysi tuo myös maakuntien välistä vertailtavuutta. Tilannekuva on myös yksi elementti, kun ALKE-keskustelun agendaa rakennetaan: siihen vaikuttavat keskeisesti niin maakunnan strategiat ja ohjelmat ja sitä kautta strategiset valinnat, kuin valtioneuvoston aluekehittämispäätös ja ministeriöiden eri strategiat. Näiden summana sovitaan yhdessä kulloisenkin keskustelun agenda, jonka tulee käsitellä makuunalle tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja.

Keski-Suomen ja valtioneuvoston ensimmäiset aluekehittämiskeskustelut käytiin helmikuun alussa. Kyseessä oli eräänlainen simulaatio, joskin pöydän ääressä käytiin hyvää vuoropuhelua ihan oikeista asioista. Keskustelun teemoiksi oli valikoitunut

  1. Keski-Suomi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakuntana
  2. osaava työvoima sekä elinkeinoelämän ja tutkimus- ja oppilaitosten välinen innovaatioyhteistyö
  3. bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet sekä
  4. saavutettavuus kasvun edistäjänä.

Keskustelusta jäi kaikkinensa hyvä maku ja kokemus oli rohkaiseva. Eri ministeriöt olivat valmistautuneet keskusteluun hyvin ja perehtyneet Keski-Suomen taustamateriaaleihin. Vuoropuhelu oli vilkasta ja tasapainoista – eri osapuolet olivat hyvällä asenteella mukana. Seitsemän eri ministeriön edustajat antoivat hyvän palautteen keskisuomalaisesta aluekehittämisestä sekä ennakoivasta ja innovatiivisesta tavasta tehdä yhteistyössä maakunnan kehittämistä. Keski-Suomen keskustelujoukkueessa oli laajasti edustettuna aluekehittämisen eri avaintoimijoita; luottamushenkilöitä, kuntajohtoa, ELYn ja maakuntaliiton johtoa sekä yliopiston rehtori.

Pekka Hokkanen
aluekehitysjohtaja
Keski-Suomen liitto

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.