Maakunnan valmistelu kiinnostaa – Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman luonnosta kommentoi yli 300 eri tahoa

Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman 1. luonnos julkaistiin tammikuussa yhteiseen ideointiin. Ideoinnin suosio yllätti valmistelijat positiivisesti. Kaikkiaan yli 300 eri tahoa eri puolilta maakuntaa käytti aikaansa huomioidensa esittämiseen.

– Kiinnostus aiheeseen oli yllättävän laajaa. Tuohon 300 lausujan joukkoon kuului uudistuksessa mukana olevia työyhteisöjä, järjestöjä, kuntia, erilaisia vaikuttamistoimielimiä ja muita alueellisia toimijoita. Vastauksista nousivat esille mm. asiakaslähtöisyys ja uudenlaisten palvelumallien löytäminen. Hyvin erilaisista lähtökohdista annettu palaute auttaa meitä miettimään maakunnan palveluita asiakkaiden tarpeista lähtien, vastuuvalmistelija Mikael Palola kiittää.

Palautteiden taso vaihteli. Osa palautteista oli yleisluontoisia ja toiset yksityiskohtaisia tarkennuksia yksittäisiin asiakokonaisuuksiin. Lisäksi esitettiin myös konkreettisia malleja tulevaisuuden palveluiden järjestämiseksi. Kokonaisuudessaan palautteesta syntyi yli 500 sivun laajuinen aineisto, joka tullaan hyödyntämään jatkovalmistelussa. Aineisto jaetaan uudistuksen johtoryhmän jäsenille sekä valmistelua tekeville asiantuntijatyöryhmille. Aineisto on myös julkaistu uudistuksen verkkosivuilla.

Kiinnostus kannustaa yhteiskehittämiseen myös jatkossa

Suunnitelman valmistelu jatkuu ja tarkentuu esitettyjen huomioiden pohjalta siten, että jo huhtikuussa on julkaistaan suunnitelman seuraava versio. Tuolloin on tarkoitus julkaista myös konkreettisia hoito- ja palveluketjuja, jotka auttavat vielä paremmin ymmärtämään sitä, miten asukkaat saavat palveluita tulevaisuudessa.

– Monille meistä valmistelijoista täysin keskeneräisen suunnitelman altistaminen julkiselle keskustelulle oli uudenlainen tapa toimia, mutta malli sai vastaajiltamme laajasti kiitosta.  Tällaiselle yhteiskehittämiselle on siten selkeästi kysyntää, joten haluamme, että myös huhtikuun versio on kaikkien luettavissa ja ideoitavissa. Samalla mallilla jatketaan myös tulevana syksynä. Ei siis huolta, jos omat huomiot eivät ehtineet tälle kierrokselle mukaan. Yhteistä työstämistä jatketaan, Palola lupaa.

Järjestämissuunnitelma kokoaa yhteen tulevan maakunnan vastuut ja velvollisuudet

Järjestämissuunnitelma kattaa kaikki Keski-Suomen tulevalle maakunnalle siirtyvät tehtävät ja vastuut, jotka maakunnalle nykyisten lakiluonnosten mukaan kuuluu. Suunnitelma auttaa hahmottamaan tulevan maakunnan tehtävien laajuutta ja monipuolisuutta. Samalla se ottaa alustavasti kantaa siihen, miten asukkaat saavat tulevaisuudessa palveluitaan. Myös palveluverkon alustavat periaatteet on kirjattu suunnitelmaan.

– Julkisella keskustelualustalla sekä henkilöstön sisäisellä työalustalla kysyttiin, auttoiko suunnitelma hahmottamaan tulevan maakunnan tehtävien laajuutta. Enemmistö vastaajista vastasi myöntävästi. Siten suunnitelma on konkreettinen työväline kuvaamaan tulevan maakunnan tehtävien laajuutta ja merkittävyyttä. Suunnitelma on edelleen luettavissa verkkosivuiltamme, joten jos haluaa tietoa kaikista maakunnan tulevista velvoitteista, niin sitä kannattaa kurkistaa, kannustaa vastuuvalmistelija Mikael Palola.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijat ja johtoryhmä kiittävät kaikkia tahoja, jotka käyttivät aikaansa yhteiseen kommentointiin! Tästä on hyvä jatkaa!

Suunnitelma löytyy osoitteessa http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2018/01/Jarjestamissuunnitelma_julkaistava_versio_15012018.pdf

Palautekoosteet löytyvät osoitteesta http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/

Lisätietoja: Järjestämistyön valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.