Keski-Suomen tulevan maakunnan tehokkuus nojaa ennaltaehkäiseviin palveluihin

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua koordinoiva johtoryhmä kävi tänään läpi sote-palveluiden ja pelastustoimen kustannusvertailua muihin maakuntiin nähden.

Uudistukseen liittyvä valtakunnallinen rahoitusmallin muutos näyttää tuovan hieman lisärahoitusta Keski-Suomelle. Ministeriöstä saatujen alustavien laskelmien mukaan tulevan maakunnan rahoitus on vuositasolla noin miljardi euroa. Lainsäädännössä uudistukselle asetettu tavoite kustannustenkasvun hillinnästä edellyttää kuitenkin tehokkaiden palvelumallien löytämistä siten, että ne palvelevat väestön palvelutarvetta myös pitkällä aikavälillä.

Johtoryhmässä todettiin, että kustannustenkasvua voidaan hillitä muuttamalla palveluiden nykyrakenteita. Keski-Suomessa on tahtotila pureutua palvelurakenteen tehokkuuteen esimerkiksi siirtämällä nykypalveluiden painopistettä korjaavista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Painopisteen muutos tulee vahvasti esille jo järjestämissuunnitelman 1. luonnosversiossa. Perustason palveluita ja hoitoon pääsyä parantamalla voidaan vaikuttaa erityistason kalliiden palveluiden käyttöön sekä lisätä asukaslähtöisyyttä palveluissa.

Kustannusvertailu tukee Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman valmistelua, sillä se tekee läpinäkyväksi sen, miten kustannukset nykyisellään jakautuvat maakunnan sisällä. Samalla se antaa mahdollisuuden tutkia, miten palvelut on nykyisellään järjestetty eri kunnissa sekä muissa maakunnissa ja mistä mahdolliset eroavuudet johtuvat. Vertailun kautta voidaan siten löytää hyviä käytäntöjä ja tehokkaita malleja tulevan maakunnan palveluiden järjestämiseen.

Huomioitavaa on, ettei maakuntien rahoituslaskentaa ole valtakunnan tasolla vielä lyöty lukkoon. Rahoitusta mallinnetaan ministeriöiden ja maakuntien yhteistyössä jo tulevan kevään ja syksyn aikana.
____

Kokouksessa keskusteltiin lisäksi THL:n viime viikolla julkaisemasta asiantuntija-arviosta Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilasta. Raportti on luettavissa osoitteessa http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136034/URN_ISBN_978-952-343-053-2.pdf?sequence=1

Lisäksi kokouksessa todettiin, että maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 16.2.2018 nimetä Pirkko-Liisa Vesterisen sijaan johtoryhmän varajäseneksi Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnusen. Janne Kinnunen aloittaa maaliskuussa myös konsernihallinnon osa-aikaisena valmistelijana.

Kokouksen esityslista on luettavissa osoitteessa: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1182

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 8.3.2018.

Lisätietoja: johtoryhmän puheenjohtaja, muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11 ja järjestämissuunnitelman osalta johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.