Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asiakasraati käsitteli tänään Keski-Suomen maakunnan järjestämissuunnitelman ensimmäistä luonnosta

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asiakasraati kokoontui tänään käsittelemään Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman ensimmäistä luonnosta. Asiakasraati piti hyvänä sitä, että järjestämissuunnitelman keskeneräinen luonnos on rohjettu julkaista julkiseen kommentointiin jo valmistelun alkumetreillä. Tulevaisuudessa suunnitelman kieliasuun tulee raadin mukaan kuitenkin kiinnittää tarkempaa huomiota. Myös käsitteet tulee avata tekstissä. Esimerkiksi termi ”hyvinvointi” tarkoittaa raadin mukaan eri ihmisille eri asioita.

Asiakasraati totesi lausunnossaan, ettei järjestämissuunnitelman asioita voida kirjoittaa vain yhdestä näkökulmasta. Siksi on hyvä, että suunnitelmaa voi kommentoida ja siten laajentaa valmistelijoiden näkemyksiä laajoista asiakokonaisuuksista. Vain näin voidaan varmistaa aidosti asukaslähtöiset palvelut.

Asiakasraadin mukaan kunnille jää uudistuksen jälkeen merkittävä rooli asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Kuntien rooli tulee huomioida järjestämissuunnitelmassa läpi linjan erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta. Kuntien ja maakunnan tulee tukea ja vahvistaa alueellista järjestöyhteistyötä, sillä järjestöillä on merkittävä rooli asukkaiden yhdessä tekemisen ja siten hyvinvoinnin ja kansalaisosallisuuden tukemisessa.

Digipalveluita ja uusia innovaatioita – unohtamatta kuitenkaan henkilökohtaisia kohtaamisia

Asiakasraati piti tärkeänä, että palveluita saadaan jatkossa asiakaslähtöisemmin ja asiointi on mahdollista eri tavoin. Palveluiden saatavuus ei voi perustua pelkästään digitaalisiin palveluihin vaan henkilökohtaisia palveluita tulee taata niille, jotka haluavat henkilökohtaisesti palveluissa asioida. Nykyteknologian käyttöä tulee kuitenkin hyödyntää huomattavasti nykyistä laajemmin niin asioinnissa kuin palveluiden tuottamisessakin.

Yksinäisyys ja siihen liittyvä turvattomuus ovat asioita, jotka aiheuttavat raadin mukaan yhä enemmän palvelutarvetta. Tämän vuoksi esimerkiksi uudenlaisia ryhmätoimintoja ja tapoja olla vuorovaikutuksessa voidaan rakentaa teknologiaa hyödyntäen. Digitaaliset palvelut mahdollistavat myös uudenlaisten hoivapalveluiden tuottamisen. Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä myös varmistamalla matalankynnyksen kohtaamispaikkoja eri-ikäisille ihmisille sekä tukemalla vapaaehtoistyötä.

Asiakasraati totesi samalla, että valtakunnallisesti tulisi ratkaista tietosuojaan liittyvät kysymykset siten, että ihmisille luontevia viestintäratkaisuja voidaan ottaa käyttöön eri palveluissa ja mahdollistaa asiointi uudella tavalla.

Asiakasraati muistutti lausuntonsa lopussa, miten tärkeää on huomioida niiden asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, jotka eivät itse pysty hakemaan tietoa palveluista. Maakunta ei saa unohtaa heikoimmassa asemassa olevia vaan sen tulee laatia vahva asukasneuvonta ja asiakasohjaus koko maakunnan alueella. Asiakasraati kannusti myös asukkaita kantamaan vastuuta läheisistään, jos avuntarvetta havaitaan. Maakunta voi tukea tätä työtä tekemällä yhteydenotot eri palveluihin mahdollisimman helpoksi ja tuomalla palvelut asukkaiden luokse niissä tilanteissa, joissa omat voimavarat eivät riitä avunhakemiseen. Asiakasraati kannusti ohjauksessa ja neuvonnassa huomioimaan myös maakunnan järjestöjen mahdollisuudet tarjota kyseisiä palveluita.

Asiakasraadin lausunto on kokonaisuudessaan tallennettu otakantaa.fi -palveluun, jonne julkaistut huomiot ovat luettavissa tämän linkin kautta.

Järjestämissuunnitelman yhteisideoinnin ensimmäinen kierros on päättymässä

Järjestämissuunnitelman yhteisideointi on päättymässä. Alun perin ideointipalveluiden piti sulkeutua jo tänään. Yleisön pyynnöstä kuitenkin päädyttiin siihen, että vastausaikaa jatketaan vielä perjantaihin 23.2.2018 asti. Julkisia huomioita ja lausuntoja on tähän mennessä tullut lähes 200 kappaletta. Lisäksi työyhteisöiltä on tullut henkilöstölle sisäisellä alustalla käynnissä olleeseen keskusteluun lähes 300 huomiota eri näkökulmista.

Julkiset ideat ja palautteet ovat tällä hetkellä luettavissa osoitteesta https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/201/. Lausuntopalveluun tulleet yli 50 lausuntoa voi lukea tämän linkin kautta >>

Henkilöstön huomiot tullaan myös myöhemmin päivittämään Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen www-sivuilla läpinäkyvyyden varmistamiseksi järjestämissuunnitelman valmistelussa.

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.