Blogi: TIKKE suuntaa uusille laduille

Tänä talvena on päässyt hiihtämään hyville valmiille laduille. Lapsena hiihtäessäni ei ollut valmiita latuja. Hiihdimme metsän läpi naapuriin umpihangessa ja yhdessä pohdimme, mistä pääsee nopeimmin, helpoimmin ja turvallisimmin perille. Maakuntavalmistelu on tavallaan umpihankihiihtoa – valmiita latuja ei ole, joten samalla on koko ajan mietittävä päämäärää ja suuntaa. Miten löydämme uusia latuja, jotka vievät joustavimmin maaliin?

Maakunnan menestys edellyttää, että on koko ajan katsottava yhtä aikaa isoa kuvaa ja pienen ihmisen hyvinvointia. Tulevan maakunnan palveluiden järjestäminen edellyttää vahvaa maakuntaa, joka huolehtii alueen menestyksestä ja elinvoimaisuudesta isossa kuvassa ja samalla kykenee tarkastelemaan asioita kansalaisen näkökulmasta. Tehtävä ei ole helppo, mutta mahdollinen, kun sitä tehdään yhdessä.

Jotta maakunta voi olla vahva, se tarvitsee myös vahvan tutkimus-, koulutus-, kehittäminen, ennakointi- ja innovaatiotoiminnan (jatkossa tästä käytetään nimitystä TIKKE). TIKKE ei ole vain perinteistä tutkimusta ja kehittämistä. Maakunta on avainasemassa tutkimus-, innovaatio-, koulutus-, kehittämis- ennakointitoiminnan edistämisessä. Maakunnan TIKKE-toiminnalla on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä: sen rooli on strateginen, koordinoiva ja uutta mahdollistava.

Parhaillaan mietitään,

  1. miten TIKKE-tehtävät huolehditaan maakunnassa palveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta,
  2. millaiset ovat toiminnan rakenteet maakunnassa ja suhteessa yhteistyöalueeseen,
  3. miten yhteistyö ja työnjako suhteessa kuntiin, koulutus- ja tutkimusorganisaatioihin, kolmanteen sektoriin ja muihin sidosryhmiin huolehditaan ja
  4. miten TIKKE-tehtäviä ohjataan, seurataan ja arvioidaan.

Tarkastelukulmina ovat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kaikki muut maakunnan palvelut. Tehtävä on yhtäältä hyvin konkreettinen, toisaalta se haastaa uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja uusien keinojen innovatiiviseen etsimiseen. Uudistumiskyky, avoimuus, ennakoiva työote ja kokeilut ovat uutta tapaa tehdä asioita asiakkaiden parhaaksi.

Valmistelutyötä ei ole aloitettu rakentamalla laatikoita. On haluttu nähdä eri toiminnot ja niiden kokonaisuus, yhdyspinnat ja päällekkäisyydet ja vasta sen jälkeen on aika miettiä rakenteita. Tämä edellyttää meiltä kaikilta keskeneräisyyden sietämistä, resilienssikykyä. Se on yksi merkittävä tulevaisuuden työtaito, sillä muutos tulee jatkumaan.

Tässä työssä haastetaan mukaan oivaltamaan uusia latuja. Työ jatkuu TIKKE-Soteuttamossa 20.2.2018, jolloin TIKKE- toimintoja tarkastellaan koko maakunnan näkökulmasta. Soteuttamo voi kuulostaa sanana vieraalta, mutta sillä tarkoitetaan Sitran kehittämää uudistamisen ja kehittämisen työkalupakkia. Se tuo tulevaisuuden tekijät niin sote-alalta kuin muiltakin aloilta yhteen edistämään ekosysteemiajattelua ja luomaan uudenlaisia kumppanuuksia.

Päivi Hamarus
erikoissuunnittelija
Keski-Suomen ELY‐keskus

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.