Pilotti voi tarjota uudistettuja sote-palveluita jo 2019

Maakunta- ja soteuudistus etenee entistä vahvemmin kohti toimeenpanoa. Olennainen osa tätä on maakunnan mahdollisuus hakeutua soten valinnanvapauspilottiin  jo vuoden 2018 aikana. Arviolta 5-6 maakuntaa pääsee toteuttamaan pilotteja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana.

Keski-Suomessa valmistellaan pilottihakemusta, joka avaisi sekä sote-keskusten että suun terveydenhuollon eli tuttavallisemmin hammashoidon palvelut valinnanvapaudelle. Alustavan suunnitelman mukaan omasta sotekeskuksesta pääsee päättämään valinnanvapauslain mukaisesti vuoden 2019 alussa ja hammashoidon palveluista myöhemmin keväällä 2019.

Valinnanvapauspilotti on nimeään laajempi kokonaisuus, jossa pyritään kehittämään maakunnan sote-palveluita asiakaslähtöiseen suuntaan. Pilotissa edistetään asioita, jotka ovat muutoinkin uudistuksen ytimessä: omaa palvelutuotantoa, asiakasohjausta ja palveluketjujen määrittämistä.

– Pilotti antaa resursseja oman porukan valmentamiseen, ja siihen Keski-Suomi haluaakin panostaa, toteaa muutosjohtaja Tapani Mattila.

– Tämä antaa mahdollisuuden testata erilaisia ratkaisuja. Valmistelussa on keskusteltu yhteistyöstä mm. kansallisten kehittämisorganisaatioiden kanssa. Järjestäjänä kutsumme myös potentiaalisia tuottajia mukaan suunnitteluun, kertovat vastuuvalmistelijat Kati Kallimo ja Mikael Palola.

Pilotissa kehitetään myös palveluiden tuottajille maksettavien korvausten mallia. Tuottajan korvausta voi määrittää esimerkiksi se, miten hyvin tuottaja pystyy vaikuttamaan asiakkaidensa hyvinvoinnin tasoon. Mittareiden kehittäminen tämän todentamiseksi on pilotissa yksi keskeinen asia.

 

Puolesta ja vastaan

Pilotti nähtiin myös potentiaalisena uhkana jo meneillään olevalle kehitystyölle. Johtoryhmässä pohdittiin, onko ajankohta kehitystyön kokonaisuuden kannalta oikea. Johtoryhmää mietitytti, voidaanko pilotissa käyttää saatua rahaa joustavasti, vai määrittääkö hankehakemus pilotin sisällön tarkasti. Muun muassa Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa arvioidaan, että tämä saattaa ennemminkin jäykistää kuin helpottaa muutostyötä. Pilottia varten ei luoda uutta organisaatiota, vaan työtä tehdään olemassa olevista organisaatioista käsin.

Hakemus pilottiin lähetetään ministeriöön maaliskuun puolivälissä, ja päätöksiä osallistumisesta tehdään kunnissa huhtikuun puoliväliin mennessä. Tällä hetkellä kiinnostuksensa ovat ilmaisseet Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Jyte, Saarikka, Wiitaunioni ja Äänekoski, kun taas Muurame ja Seututerveyskeskus ovat asettumassa kielteiselle kannalle. Sote-palveluitaan ulkoistaneiden Jämsän ja Kinnulan mahdollisuus osallistua pilottiin on vielä selvityksen alla.

 

Sote-koordinaattori Simo Oksanen projektitoimiston vahvistukseksi

Keski-Suomi 2020 -projektitoimistossa 1.3.2018 aloittava sote-koordinaattori Simo Oksanen toivotettiin johtoryhmässä tervetulleeksi mukaan uudistuksen valmisteluun. Oksasen ajatukset ovat jo mahdollisessa sote-pilotoinnissa.

– Tässä rakennetaan Keski-Suomeen parhaiten sopivaa sote-mallia, eli tehdään pitkän tähtäimen muutosta. Intensiiviseen kehitysvaiheeseen liittyy vääjäämättä epävarmuutta, mutta se kannattaa kestää, koska sitä kautta saavutetaan suurimmat hyödyt, toteaa Oksanen.

 

Keskustelu konsernirakenteesta käyntiin

Johtoryhmässä käynnistettiin keskustelu uuden maakunnan konsernirakenteesta. Aihetta tullaan työstämään eri foorumeilla kevään 2018 aikana, ja johtoryhmä saikin tässä vaiheessa lähinnä katsauksen valmistelua ohjaaviin periaatteisiin.
– Valmisteilla oleva lainsäädäntö rajaa jonkin verran maakunnan mahdollisuuksia organisoida toimintaansa. Oman päätösvallan piiriin jää kuitenkin monta merkittävää ratkaisua. Jos Keski-Suomi haluaa olla dynaaminen edelläkävijä, myös konsernirakenne voi olla tätä ilmentävä tekijä, toteaa Vesa Voutilainen.

 

Valtion ja maakunnan uudet suhteet rakentumassa

Keski-Suomen edustajat kävivät tiistaina 6.2. keskustelemassa ministeriöiden kanssa maakunnan kehittämisen kokonaiskuvasta. Keskustelun teemana olivat Keski-Suomen tavoitteet profiloitua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakuntana, osaaminen, bio- ja kiertotalous sekä maakunnan saavutettavuus. Työ jatkuu eri hallinnonalojen ns. simulointikeskusteluilla, joista maa- ja metsätalousministeriön simulointi on jo tehty.

 

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämistä valmisteleva ryhmä haluaa jatkaa neuvotteluja Monetra Oy:n kanssa. Monetran tavoitteena on perustaa konserni, johon kuuluu yksi emoyhtiö ja neljä maakunnallista toimijaa. Useamman maakunnan yhteistyöstä haetaan kustannushyötyä ja neuvotteluvoimaa. Ratkaisu tarjoaisi myös kunnille mahdollisuuden liittyä yhtiöön.

 

Keski-Suomi 2020 -johtoryhmä kokoontui 8.2.2018.

Kokouksen esityslista:

http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1176

 

Kokouksen materiaaleja:

Valinnanvapauden pilotoinnin valmistelu

Konsernirakenteen peruskysymyksiä

Keski-Suomen aluekehittämiskeskustelut

Maa- ja metsätalousministeriön kanssa pidetty simulointi

 

 

Lisätietoja:

Tapani Mattila
maakuntajohtaja, muutosjohtaja
040 595 0011
tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Peräaho
projektipäällikkö
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

 

Kati Kallimo
maakunnan palvelutuotannon vastuuvalmistelija
050 442 2302
kati.kallimo[at]keskisuomi.fi

 

Mikael Palola
maakunnan järjestämistehtävien vastuuvalmistelija
044 459 8561
mikael.palola[at]keskisuomi.fi

 

Simo Oksanen
sote-koordinaattori (1.3.2018 alkaen)
simo.oksanen[at]keskisuomi.fi

 

Vesa Voutilainen
laskentapäällikkö, Jyväskylän kaupunki
014 26 61489
vesa.voutilainen[at]jkl.fi

 

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastausta

  1. Liisa Ruusila sanoo:

    Tuntuu vähän kummalliselta, että K-S seuterveys ei olisi lähdössä pilottikokeiluun, joka voisi parhaimmillaan olla juuri sitä kaivattua asikaslähtöisyyttä ja tuoda myös tuntumaa siitä, mitä valinnanvapaus ainakin hammashoidossa voisi ko. kuntien asiakkaille käytännössä merkitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.