Paljon muutakin kuin sotea: Maakuntauudistus luo työkalupakin Keski-Suomen kehittämiseen

Maakuntauudistus ei ole ”pelkkää sotea”, todettiin Keski-Suomen maakuntahallituksen työseminaarissa 1.2.2018. Maakuntalaki määrittelee maakunnan tehtävät, joista yksi on sosiaali- ja terveydenhuolto. Muita lakisääteisiä tehtäviä on yhteensä 25. Tämä makuna ja non-sotenakin tunnettu kokonaisuus oli maakuntahallituksessa toivottu aihe, sillä se sisältää monia suuria strategisia linjauksia. Maakuntahallituksen seminaarissa käsiteltiin tällä kertaa aluekehittämistä, strategista suunnittelua, kasvupalveluita sekä ympäristö- ja infrastruktuuritehtäviä.

– Keski-Suomen kehittämisessä pystytään ottamaan isompi vaihde, kun useisiin eri siiloihin sirpaloitunut kokonaisuus saadaan yhdistettyä yhteen organisaatioon, summasi uudistuksen merkitystä Keski-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen.

Keski-Suomessa on jo muutoinkin yhdistetty eri tehtäviä kokonaisvaltaisiksi kokonaisuuksiksi. Keski-Suomi on ensimmäisenä maakuntana yhdistänyt aluekehittämisen, maakuntakaavoituksen ja muun alueiden käytön suunnittelun. Näin kehittämistyöstä saadaan irti enemmän vaikuttavuutta. Maakuntauudistuksen myötä mahdollisuudet moninkertaistuvat.

– Keski-Suomi saa uudesta maakuntaorganisaatiosta itselleen riittävän kokoisen ”työkalupakin” hoitamaan ohjauksellisia tehtäviä, edistämistehtäviä, yhteistyötä ja edunvalvontaa, rahoitusta, strategista suunnittelua ja tiedon tuotantoa, Hokkanen iloitsee.

Kehittämisen kokonaisuudessa on merkittävä rooli esimerkiksi EU:n rakennerahastoilla, maaseuturahastolla ja kalatalousrahastolla.  Eri toimijoiden hallintaan ripotellut rahoitusinstrumentit kootaan samaan organisaatioon, jolloin niiden käyttäminen maakunnan kannalta tärkeiden tavoitteiden hyväksi tehostuu.

Tehtäväkenttään kuuluu myös vaikuttaminen ja edunvalvonta sekä kansallisesti että EU-tasolla.

– Yhtenäinen, yhteistyökykyinen ja aktiivinen maakunta voi edistää asioitaan merkittävästikin ja vaikkapa hankkia lisärahoitusta itselleen tärkeille asioille, toteaa muutosjohtaja, maakuntajohtaja Tapani Mattila.

– Onnistunut aluekehittäminen luo elämisen mahdollisuuksia kaikkialla maakunnassa.

 

Kasvupalveluilla vastataan Keski-Suomen tarpeisiin

Kasvupalvelulaissa kootaan maakunnan työllisyys- ja yrityspalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Maakunnalla on velvollisuus järjestää rekrytointi- ja osaamispalveluja, muiden palveluiden osalta laki antaa maakunnalle laajan liikkumavaran. Keski-Suomessa aiotaan selvittää, miten sote-keskusten palveluverkkoa voidaan hyödyntää kasvupalveluissa esimerkiksi sen varmistamiseksi, että työtön saa palvelua kohtuullisen asiointimatkan päästä.

– Uudistus antaa todella hyvät mahdollisuudet tuoda palveluja lähelle eri puolilla maakuntaa. Maakunnassa tehtävistä päätöksistä riippuu, kuinka vahvasti tähän mahdollisuuteen tartutaan, kertoo Tapani Mattila.

– Palveluprosessit luodaan kokonaisuusiksi asiakkaan eli yrityksen tai henkilön kannalta, riippumatta siitä mitä kaikkia maakunnan palveluita niihin sisältyy, korostaa Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen.

Maakuntahallitusta kiinnosti myös allianssimallin hyöty uudelle maakunnalle.

– Allianssimallissa korostuu vapaus sopia palveluiden toteuttamisesta hyvinkin joustavasti. Allianssimallilla jaetaan riskejä ja yhdistetään julkishallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin resursseja. Eri osapuolet osallistuvat rahoitukseen, kertoi Pasi Patrikainen.

 

 

Maakunnan arjessa näkyvät yhteistyö ja verkostot

Uusi maakunta on moneen suuntaan kurkottava verkostotoimija.

– Toimintakulttuuri esimerkiksi ympäristöasioissa on jo monessa mielessä muuttunut: ennakkoneuvottelut ja avoin vuorovaikutus ovat muuttaneet prosesseja. Yritykset haluavat selvittää etukäteen esim. mahdollisia ongelmakohtia ennen virallisen ympäristölupaprosessin käynnistämistä, toteaa johtaja Kari Lehtinen.

Ympäristöasioissa syntyy uusi toimija maakunnan lisäksi myös valtion puolelle. Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan suurimpien tehtävien joukossa ovat ympäristötehtävät, maakunta puolestaan on alan kehittämisen ja edistämisen kannalta merkittävä toimija. Myös liikenteen osalta valtion rakenteet uudistuvat. Nykyiset liikennevirasto, viestintävirasto ja Trafi lakkaavat ja tilalle tulevat liikenne- ja viestintävirasto ja väylävirasto.

Yhteistyön rakenteet uudistuvat myös maakuntien välillä. ELY-keskukset ovat hoitaneet erilaisia tehtäviä yhtä maakuntaa laajemmilla suuralueilla. Nyt monia tehtäviä maakunnallistetaan. Maakunnilla on yhteistyöhön mahdollisuuksia ja velvoitteitakin myös uudistuksen tultua voimaan. Esimerkiksi tienpito toteutetaan maakuntien muodostamilla, korkeintaan yhdeksällä tienpitoalueella, jotka voivat muodostua yhdestä tai useammasta maakunnasta.

– Hakeeko Keski-Suomi jatkossa yhteistyökumppaneita monesta eri suunnasta vai keskitetäänkö yhteistyötä yhteen? Tätä kysymystä joudumme varmasti pohtimaan, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm.

Keski-Suomen maakuntahallitus syventyy maakunta- ja soteuudistukseen työseminaarien sarjassa. Työseminaareissa ei tehdä päätöksiä, vaan keskustellaan ja jaetaan tietoa uudistuksen keskeisistä kysymyksistä. Seuraava työseminaari järjestetään maaliskuussa ja sen aiheena on konsernirakenne ja luottamushenkilöhallinto. Katso myös edellisen, järjestämissuunnitelmaa käsitelleen työseminaarin tiedote.

Työseminaarin materiaali:

Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu

Kasvupalvelut ja maaseudun rahoitus

Ympäristötehtävät

Tienpidon ja liikenteen tehtävien järjestäminen

 

Lisätietoa:

Rolf Nyholm

maakuntahallituksen puheenjohtaja

040 595 0001

rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

 

Tapani Mattila

maakuntajohtaja, muutosjohtaja

040 595 0011

tapani.mattila[at]keskisuomi.fi

 

Pasi Patrikainen

ylijohtaja

Keski-Suomen ELY-keskus

pasi.patrikainen(at)ely-keskus.fi

p. 0295 024 860

 

Kari Lehtinen

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja

Keski-Suomen ELY-keskus

kari.lehtinen(at)ely-keskus.fi

p. 0295 024 775

 

Jukka Lehtinen

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja

Keski-Suomen ELY-keskus

jukka.lehtinen(at)ely-keskus.fi

p. 0295 024 698

 

Pekka Hokkanen
aluekehitysjohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

 

Pirjo Peräaho

Keski-Suomi 2020 -projektipäällikkö

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

 

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.