Blogi: Ravistettuna, ei sekoitettuna – muutosagentit maakunnallisen kehittämisen airueina

Keski-Suomi on mukana hallituksen kahdessa suuressa kärkihankkeessa LAPE:ssa ja I&O:ssa. Kärkihankkeet ovat näkyvästi esillä Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutostyössä. Hallituksen kärkihankkeiden tavoitteena on juurruttaa pysyviä uudistuksia kolmevuotisten investointien turvin.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPE:n tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa eli I&O – kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Kärkihankkeet vievät eteenpäin sote-muutoksen liittyviä palvelukokonaisuuksia, joiden osalta tarvitaan palvelujärjestelmään nopeita muutoksia.

Kärkihankkeissa muutoksen läpiviemiseksi on nähty tärkeäksi jalkautuva, käytännön työn tasolle menevä ohjaus ja muutoksen tuki. Ministeriön toimesta maakuntiin on uudistamisen tueksi palkattu muutosagentit, joiden tehtävänä on edistää muutosta ja tukea sekä juurruttaa yhteen sovitettuja, asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Keski-Suomessa muutosagentteina toimimme me, LAPE:ssa Hanna Hämäläinen ja I&O:ssa Tuija Koivisto.

Muutosagenttien työssä keskeistä on varmistaa, että niin lasten, nuorten ja perheiden palvelut kuin ikäihmisten palvelukokonaisuus toteutuvat sote- ja maakuntauudistuksessa asiakaslähtöisinä kokonaisuuksina huomioiden myös kuntiin jäävät palvelut sekä kolmannen sektorin toimijat.

Julkiset agentit yhteistyössä

Agenttien tunnetuin kollega lienee fiktiivinen James Bond eli salainen agentti 007. Muutosagentteina olemme täysin julkisia ja teemme työtämme avoimesti haluten kaikin tavoin tehdä edustamiemme kärkihankkeiden tavoitteet näkyväksi. Vaikka työskentelemme ”hänen majesteettinsa” STM:n julkisessa palveluksessa, teemme muutostyötä Keski-Suomen asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin eteen. Tulemme mielellämme niin kuntien kuin muiden yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin kertomaan, millä asialla olemme innostaen toimijoita mukaan muutokseen. Teemme mielellämme työtämme osallistavin menetelmin. Yhteistyössä vastaamme mm. Keski-Suomen sote-uudistuksen asiakasraadin kokoontumisista.

Muutosagenttien tehtävänä on muutokseen innostaminen, muutoksen sisällöllinen tuki ja tietoon perustuva muutoksen ohjaus yhteistyössä alueen muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Muutosagentti-nimike ei suoraan kerro tehtävästämme, mutta rohkaisee useimmiten kanssatoimijoita keskusteluun. Muutosagentti-nimikkeen myötä voimme tarkastella palveluita ja niiden kehittämistä uusista näkökulmista.

Meillä on lupa ravistella luutuneita ajatusmalleja ja rutinoituneita toimintakäytäntöjä, mutta jo toimivia käytäntöjä emme sekoita, vaan vahvistamme niitä. Muutos sisältää mahdollisuuden, mutta se ei ole aina helppoa. Muutosagentti kokee ajoittain olevansa vaaran vyöhykkeellä muutosvastarinnan läsähtäessä kovaa päin viestintuojaa. Useimmiten yhteistyö on kuitenkin hyvin antoisaa ja tavoitteita edistävää. Tällöin on saanut kokea suurta iloa työtehtävän suomista mahdollisuuksista toimia laajan, asiansa osaavan toimijajoukon kanssa. Muutoksen onnistumiseen tarvitaan meitä kaikkia ja sitä me muutosagentit parhaalla mahdollisella tavoilla edistämme Keski-Suomessa!

Myös maakunnalliset hankkeet tukevat muutostyötä

Agenttien ei onneksi tarvitse toimia yksin, sillä kärkihankkeiden rahoittamat maakunnalliset muutoskokonaisuudet ovat merkittävässä roolissa palvelukokonaisuuksien kehittämisessä. Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi – ohjelman tavoitteena on parantaa ja uudistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja palveluita Keski-Suomessa sekä muuttaa toimintakulttuuria lapsiystävälliseksi. Kukoistava kotihoito -hankkeen päätavoitteena on varmistaa, että Keski-Suomen maakunnan kaikissa kunnissa on asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito, joka toimii 24/7.

 

Hanna Hämäläinen, LAPE kärkihankkeen muutosagentti, Keski-Suomi

Tuija Koivisto, I&O kärkihankkeen muutosagentti, Keski-Suomi

www.ks2020.fi

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.