Digitalisaatio mahdollistaa uuden Keski-Suomen maakunnan tehokkuuden ja palveluiden asiakaslähtöisyyden!

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua koordinoiva johtoryhmä käsitteli tänään kokouksessaan tulevan maakunnan kokonaisarkkitehtuuria. Johtoryhmä näki, että digitalisaatio ja olemassa olevan tiedon kokoaminen sekä hyödyntäminen ovat avainasemassa uuden maakunnan tehokkaan toiminnan muodostamisessa.

Keski-Suomen valmistelussa pohditaan nyt laajasti nykypalveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämistä, jota voidaan osaltaan tukea myös uudenlaisilla teknologisilla ratkaisuilla. Kokonaisarkkitehtuuri ei siten rajoitu vain tietoon tai teknologiaan vaan koskee laajemmin uuden maakunnan toimintaa. Johtoryhmässä todettiin, että digitaaliset palvelut tukevan muutoksen toteutusta ja auttaa julkista toimijaa pysymään kilpailukykyisenä.

– Tällä hetkellä julkinen sektori kohdentaa erilaisiin digitaalisiin palveluihin noin 4–5% rahoituksestaan, kun yksityisellä sektorilla panostukset voivat olla lähempänä 20% luokkaa. Jos digiloikka halutaan ulottaa myös julkiseen palvelutuotantoon, on siihen investoitava, tiivisti johtoryhmän jäsen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen.

Digitaalisten palveluiden käyttö lisää asiakaslähtöisyyttä. Johtoryhmässä alleviivattiin, etteivät digitaaliset palvelut voi kuitenkaan syrjäyttää henkilökohtaista palvelua, eikä sitä tavoitellakaan.

Tulevaisuuden palveluita voi nyt ideoida järjestämissuunnitelman luonnokseen liittyen

Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman 1. luonnos on parhaillaan yhteisideoinnissa. Suunnitelma kuvaa alustavasti kaikki maakunnan vastuulle siirtyvät tehtävät ja palvelukokonaisuudet. Digitalisaatiolla on suunnitelmassa vahva rooli. Palautetta ja rohkeita ideoita tulevaisuuden palveluista toivotaan nyt palveluiden käyttäjiltä sekä henkilöstöltä.

– Asiakaslähtöisyyttä on tarkastella sitä, miten teknologia parantaa asukkaidemme palveluiden saatavuutta sekä helpottaa heidän asiointiaan. Tämän vuoksi olisi tärkeää saada asukkailta ideoita siitä, millaisia palveluita he haluaisivat tulevaisuudessa käyttää. Samalla toivotaan myös henkilöstöltä näkemyksiä siitä, miten digitalisaatio voisi tukea heidän työtään, järjestämissuunnitelman valmistelusta vastaava Mikael Palola totesi.

Järjestämissuunnitelman luonnoksen voi lukea osoitteesta  http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/  ja samalta sivuilta pääsee siirtymään myös otakantaa.fi -keskusteluun, jossa omia näkemyksiään voi esittää.

Henkilöstö on huolissaan uudistuksen etenemisestä

Työyhteisöiltä on kerätty syksyn ja alkuvuoden aikana näkemyksiä uudistuksen etenemisestä sähköisellä ns. REAL-alustalla. Vastauksissa nousee esille työyhteisöjen huoli tulevaisuudesta samoin kun kyllästyminen valtakunnallisen valmistelun hitauteen. Todellisia esimerkkejä tulevaisuuden palvelumalleista sekä työpaikkojen sijoittumisesta kaivataan.

Johtoryhmä käsitteli tuloksia ja kävi laajan keskustelun siitä, miten työyhteisöjä voidaan tukea muutoksessa. Johtoryhmässä linjattiin, että tiedonkulkua henkilökunnalle lisätään ja vuoropuhelun lisäämiseksi työyhteisöissä vieraillaan entistä tiiviimmin johtoryhmän jäsenten toimesta.

Myös esimiesten muutostukea kehitetään palautteen pohjalta ja yhteisiä tapaamisia lisätään. Samalla laaditaan yhä konkreettisempia esimerkkejä tulevaisuuden palvelumalleista ja sitä kautta haastaan työyhteisöjä käymään jatkokeskustelua muutoksesta. Järjestämissuunnitelman luonnos on yksi työkalu, joka lisää ymmärrystä tulevan maakunnan palveluista.

Henkilöstöltä saatua palautetta käsitellään aina sekä päävalmistelijoiden että johtoryhmän toimesta. Johtoryhmä kannustikin kokouksensa päätteeksi kaikkia työyhteisöjä käymään läpi järjestämissuunnitelman luonnosta ja evästämään valmistelua käynnissä olevassa henkilöstön REAL-keskustelussa.
____

Kokouksen esityslista on luettavissa osoitteessa: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1156

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 8.2.2018.

Lisätietoja: johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11
Järjestämissuunnitelma: johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561
Henkilöstön muutostuki: johtoryhmän jäsen Arja Aroheinä, p. 040 761 8760

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.