Keski-Suomen tulevan maakunnan tehtävät hahmottuvat – järjestämissuunnitelma julkaistaan 15.1.2018

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua koordinoiva johtoryhmä käsitteli tänään kokouksessaan tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmaa.  Järjestämissuunnitelma kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen kaikki ne tehtävät ja vastuut, jotka tulevalle maakunnalle tämänhetkisten lakiluonnosten mukaan siirtyvät. Suunnitelmassa ovat mukana kaikki maakuntapalvelut, valtionhallinnon siirtyvät tehtävät, pelastuslaitoksen tehtävät sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät.

Suunnitelmaan on kuvattu myös alustavat palvelukuvaukset eri tehtävistä. Samalla eri palveluiden osalta määritellään sitä, miten ja mistä asukkaat tulevaisuudessa palveluitaan saavat. Siten suunnitelma sisältää myös maakunnan palveluverkon alustavia suuntaviivoja.

Laaja yhteissuunnittelu käynnistyy 15.1.2018

Suunnitelman luonnos julkaistaan 15.1.2018 laajaan kommentointiin. Suunnitelma on vielä raakile, mutta se halutaan asettaa maakunnan toimijoiden arvioitavaksi ja jatkoideoitavaksi. Yhteisellä ideoinnilla halutaan valjastaa eri toimijoiden osaaminen maakunnan suunnittelutyöhön.

Osallisuus ja verkostomainen työ on yksi osa tulevan laajan maakunnan työtapojen muodostamista. Johtoryhmän tahtotila on, että asioita valmistellaan asukkaita ja yhteistyökumppaneita kuullen. Näin ollen keskeneräinen luonnos asetetaan julkiseen arviointiin ja haetaan palautetta siitä, onko suunta oikea ja miten voidaan löytää uudenlaisia tapoja järjestää palveluita asukkaiden parhaaksi.

Yhteistä ideointia jatketaan 21.2.2018 asti. Tämän jälkeen suunnitelmaa tarkennetaan erilaisissa työryhmissä kevään ja alkusyksyn ajan. Uuteen kommentointiin jalostunut suunnitelma tulee syksyllä 2018. Varsinaiset päätökset järjestämissuunnitelmasta tekee uusi maakuntavaltuusto keväällä 2019.

Kommentteja toivotaan laajasti

Johtoryhmä toivoo, että palautetta saadaan aiheesta kiinnostuneilta keskisuomalaisilta asukkailta, uudistuksessa mukana olevilta työyhteisöiltä, järjestöiltä, yrityksiltä, kuntien viranhaltijoilta, päättäjiltä, vanhus- ja vammaisneuvostoilta, nuorisovaltuustoilta sekä kaikilta muilta aiheesta kiinnostuneilta.

Kunnissa suunnitelmaa ei edellytetä vietävän päätöksentekoon, sillä varsinaiset poliittiset päätökset suunnitelmasta tekee tuleva maakuntavaltuusto keväällä 2019. Johtoryhmä kuitenkin toivoo, että kunnat ja kuntayhtymät vievät päättäjille tietoa kokonaisuudesta sekä halutessaan myös pyytävät projektin valmistelijoita esittelemään suunnitelman sisältöjä ja keskustelemaan aiheesta.

Maanantaista lähtein palautetta voi antaa OtaKantaa.fi -keskustelussa, jonka linkki päivitetään uudistuksen www-sivuille.  Lisäksi uudistuksen esimiehille ja työyhteisöille käynnistetään oma keskustelu uudistuksessa sisäisesti käytössä olevalla sähköisellä alustalla.
____

Kokouksen esityslista on luettavissa osoitteessa: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1144

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 25.1.2018.

Lisätietoja: johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11 sekä järjestämistyön valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.