Blogi: Uudistuksessa mukana olevia työyhteisöjä kuunnellaan parhaillaan

Ilmassa on epävarmuutta, kaipuuta konkretiaan, toiveikkuutta, rakentavaa asennetta ja tahtoa tehdä yhdessä!

Keski-Suomen maakunnan kaikkia uudistuksen pyörteissä olevia työyhteisöjä on kannustettu käymään esimiehen johdolla työyhteisön yhteinen muutoskeskustelu. Keskustelusta esimies kirjaa päällimmäiset ajatukset digitaaliselle REAL- alustalle muiden työyhteisöjen ja valmistelijöiden nähtäväksi, hyödynnettäväksi ja jatkokommentoitavaksi.

”Muutoksiin ollaan valmiita, mutta tieto on vielä hyvin epämääräistä”

Vastauksissa näkyy turhautumista valmistelun venymiseen, epäselviin kysymyksiin ja konkretian puuttumiseen. Henkilöstönäkökulmasta esille nousee myös työyhteisöjen huoli ja epävarmuus työn jatkosta, oman työpaikan sijainnista tai tulevasta työnantajasta. Alustalla käydään pohdintaa siitä, miten työyhteisöt saavat oman osaamisensa ja vahvuutensa uudistuksen käyttöön.

Tämän vaiheen valmistelun, siihen osallistumisen, vastausten antamiseen ja viestinnän haaste on, että moni asia on vielä valtakunnan tasollakin vastauksia vailla. Uudistusta raamittavat lait ovat keskeneräisiä ja hyväksymättä. On toimintoja, joiden siirtyminen maakuntaan on vielä epäselvää. Uuden maakunnan toimintatavat ja organisoituminen – niin palvelujen kuin tukitoimintojenkin osalta – on vasta hahmottumassa. Uutta organisaatioita ei vielä ole. Mutta tämän ei pidä antaa lannistaa – tämä selkeytyy kyllä tästä.

Jo aiemmin syksyllä toteutetussa esimiesten vastaavassa keskustelussa nousi esille se, että olemme monissa uudistuksen liemissä keitettyjä. Tämän muutos- ja kehittämisosaamisen otamme nyt käyttöön. Keski-Suomessa viemme uudistuksen lävitse hyödyntäen sitä konkreettista osaamista ja motivaatiota kehittää, jota maakunnasta löytyy.

Alustavia vastauksia uuden maakunnan toimintatavoista ja organisoitumisesta syntyy alkuvuodesta sekä kevään aikana. Ensimmäinen versio järjestämissuunnitelmasta (suunnitelma siitä, miten maakuntamme asukkaat saavat tulevaisuudessa palveluitaan) sekä palvelukuvauksista julkaistaan heti vuodenvaihteen jälkeen. Varsinaisen maakunnan palvelutuotannon suunnittelu – mitä palveluita tuotetaan ja missä –käynnistyy alkuvuodesta. Näiden myötä tulee myös sitä kaivattua konkretiaa.

”Muuttuuko työnkuva, entä palkkaus?”

Henkilöstölle ymmärrettävästi tärkeimpiä kysymyksiä ovat omia asiakkaita ja omaa työtä koskevat asiat. Sillä, että kerromme henkilöstösiirtojen tapahtuvan ns. liikkeen luovutuksella ei vielä pötkitä pitkälle.

Joudumme jälleen toteamaan, että henkilöstöä mietityttäviin kysymyksiin ei ole vielä vastauksia, ei varsinkaan yksilötasolla. Emme vielä tiedä, ketkä kaikki työntekijät ylipäätään siirtyvät toiselle työnantajalle. Emmekä osaa vielä kertoa, millainen uusi työnantaja oikeasti on. Emme osaa vielä kertoa täsmällisesti sitäkään, muuttuuko yksittäisen työntekijän työpiste, säilyykö sama esimies tai ovatko työtehtävät tismalleen samanlaiset kuin nyt. Näihin on saatava vastaus viimeistään vuoden 2019 aikana, hyvissä ajoin ennen vuoden loppua.

Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan luovuttajaa eli aiempaa työnantajaa sitovaa työ- ja virkaehtosopimusta kyseisen sopimuksen sopimuskauden loppuun ja tämän jälkeen uutta työnantajaa sitovaa työ- ja virkaehtosopimusta. Tästä syystä valtakunnan tasolla uudistetaan myös työ- ja virkaehtosopimuksia ja työ on vasta alussa. Aivan ensimmäisenä on sovittava neuvotteluosapuolista. Maakunnallisia ratkaisuja palvelussuhdeasioissa voidaan pohtia vasta sitten, kun valtakunnan tasolla on löydetty yhteisymmärrys. Tämä keskeneräisyys tarkoittaa sitä, että vielä emme voi kuvata tai antaa vastauksia esimerkiksi tuleviin palkkaus- tai työaikajärjestelmäkysymyksiin.

Sen voimme todeta, että viestimme aktiivisesti aina, kun saamme vastauksia avoimiin kysymyksiin. Lisäksi meiltä valmistelijoilta saa aina kysyä, kerromme kyllä sen, jos vastauksia ei vielä ole.

Turhaan ei kannata huolehtia. Tämän hetken tietojen mukaan näyttää siltä, että kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy meidänkin maakunnassa. Siksi on tärkeää, että me tulevana maakuntana luomme toimivan työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan ja varmistamme, että jokainen työntekijämme haluaa työskennellä palveluksessamme myös tulevaisuudessa.

Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa rakennetaan yhdessä. Tällä hetkellä henkilöstönäkökulmasta työssä korostuvat yhteistoimintaan liittyvät asiat sekä muutostuki, jotka ovat keskeisiä osa-alueita myös tulevaisuudessa. Esimiehiä valmennetaan ja tuetaan johtamaan henkilöstöä muutokseen. Keski-Suomen teemat ovat nykytilanteessa tunneosaamisen ja työyhteisöjen suorituskyvyn kehittäminen.

”Asiakaslähtöisyys koko työn perusta”

REAL-keskustelussa ilahduttavaa on asiakaslähtöinen ajattelutapa, joka näkyy työyhteisöjen keskusteluissa, samoin kuin tahto ja taito tehdä yhteistyötä. Työyhteisöt ovat kertoneet hyviä käytäntöjä, joista muut voisivat oppia ja joiden katsotaan olevan toimivia myös uuden maakunnan palveluissa.

Tästä saamme avaimet muutoksen konkretiaan ja hallittavuuteen. Omaan työhön liittyvä osaaminen ja tekeminen ovat niitä käytännön keinoja, joilla muutostyötä tehdään. Annetaan itsellemme samalla lupa ravistella työyhteisöjämme ja toimintatapojamme uusilla oivalluksilla, yhteyksillä, osaamisilla ja yhteistyöllä.

Edellistä tarvitaan tässä uudistuksessa, ja myös syystä, että elämme työn murroksen aikaa. Maakuntauudistusta, mutta myös tulevaisuuden työelämää luonnehtii moninaisuus ja jatkuva muutos, jossa tarvitaan uudenlaisia työelämätaitoja. Saamme uusia mahdollisuuksia hyödyntää entistä paremmin esimerkiksi teknologiaa, ja samalla tulee tilaa entistä enemmän luovuudelle ja yhdessä tekemiselle. Kyse ei ole yhtäkkisestä siirtymisestä, vaan pitkään jatkuvasta muutoksesta kohti entistä moninaisempaa ja monipuolisempaa työn maailmaa. Meillä on mahdollisuus olla rakentamassa sekä uutta maakuntaa että tulevaisuuden työelämää, käytetään se mahdollisuus.

Me Keski-Suomena olemme hyvässä vauhdissa matkalla eteenpäin! Joten levollista joulun aikaa sekä vastauksia ja uusia oivalluksia uuteen vuoteen jokaiselle keskisuomalaiselle!

Arja Aroheinä
henkilöstöjohtaja, Jyväskylän kaupunki
Muutostuen kokonaisuuden valmistelu

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.