Jyväskylän valinnanvapauskokeilulle 2,4 miljoonan euron lisärahoitus: kokeilu laajenee lähes koko Jyväskylään sekä Hankasalmelle ja Uuraisille

Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kuntien yhteisen lisärahoitushakemuksen terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilun laajentamiseen. Noin 2,4 miljoonan euron lisärahoituksen myötä lähes koko Jyväskylän alueen sekä Uuraisten ja Hankasalmen asukkaat pääsevät valitsemaan terveyspalveluidensa tuottajan. Asukasmäärä laajenneella valinnanvapausalueella on yhteensä noin 133 000 asukasta eli lähes puolet Keski-Suomen maakunnan väestöstä.

– Tällä hetkellä meillä on kokeilussa kolme yksityistä palveluntuottajaa, jotka toimivat Jyväskylässä. Kokeilun myötä näemme, syntyykö yksityistä palveluntuotantoa myös Hankasalmelle ja Uuraisille, ja miten kuntien väestö valintoja tekee, kertoo hankehakemuksen valmistelusta vastannut toimialajohtaja ja maakunnan palvelutuotannon valmistelusta vastaava Kati Kallimo.

Asukasmäärä kattaa lähes puolet maakunnan väestöstä

Ministeriö myönsi hankerahoituksen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukselle (Jyte). Lisärahoituksen turvin kokeilu laajenee Jyväskylän alueella Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemille. Lisäksi mukaan tulevat Uuraisten ja Hankasalmen terveysasemat. Kokeilu laajenee tammikuun 2018 aikana.

– Tämä on todella hieno ja merkittävä asia sote- ja maakuntauudistuksen edistämiseksi ja kuntalaisten oman valinnan ja vaikuttamisen mahdollistamiseksi. Koko Jyten valinta mukaan kokeiluun on merkittävä maakuntavalmistelun ja muutoksen edistämisen näkökulmasta. Tämä vaikuttaa etupainotteisesti myös kuntien sosiaaliohjauksen toimintaan, joka tässä jo integroidaan osaksi sote-keskustoimintaa. Kokeilussa pääsemmekin omassa toiminnassamme opettelemaan tulevaa palvelumallia yhteneväisesti näiden kolmen kunnan alueella, Kati Kallimo iloitsee.

Asukkaan saamat palvelut kokeilussa

Laajenevan valinnanvapauskokeilun palvelukokonaisuuteen kuuluvat avosairaanhoidon lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot. Vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut kuuluvat myös pakettiin, samoin kuin asiakkaan tarvitsema sosiaaliohjaus ja -neuvonta. Jos asiakkaalla on muita palvelutarpeita, ne tarjotaan julkisista palveluista kuten tähänkin saakka. Kokeilun ulkopuolella ovat palveluasumisen tai säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asukkaat, joiden terveyspalvelut järjestetään muutoin kuntien toimesta.

Laajenevan valinnanvapauskokeilun alueella asuvat voivat tehdä palveluntuottajan valinnan 15. tammikuuta alkaen sähköisessä järjestelmässä. Ohjeet vaihdon tekemiseen löytyvät kokeilun sivulta www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus ja painetusta esitteestä, joita jaetaan kokeilussa mukana oleville terveysasemille tammikuussa. Valinnanvapauskokeiluun liittyvistä asioista voi kysyä myös perustettavasta palvelunumerosta.

– Tammikuussa järjestämme myös kuntalaisiltoja valinnanvapaudesta jokaisen uuden kokeiluterveysaseman alueella. Joulukuun aikana rakennamme valmiudet järjestelmään, joka mahdollistaa myös julkisten terveysasemien vaihdon joko Jyväskylän sisällä tai kuntien välillä, kuvaa Jyväskylän valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen.

Palveluntuottajan valinta tehdään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, jonka jälkeen voi ilman eri ilmoitusta jatkaa valitulla palveluntuottajalla. Uusi valinta pitää tehdä, jos haluaa vaihtaa tuottajaa tai palata takaisin kunnallisen terveysaseman asiakkaaksi.

Laajennus jatkoa Jyväskylässä vuonna 2017 alkaneelle kokeilulle

Valinnanvapauskokeilu alkoi Jyväskylässä helmikuussa 2017 kolmen terveysaseman alueella. Hallituksen kärkihankkeisiin sisältyvää valinnanvapauskokeilua laajennetaan nykylainsäädäntöön pohjautuen. Ministeriön kokeiluihin osoittaman rahoituksen myötä kokeiluun osallistuminen ei kasvata kuntien menoja valinnanvapauspalvelujen osalta.

Lisätietoja:
Kati Kallimo, toimialajohtaja, maakunnan palvelutuotannon valmistelusta vastaava, Jyväskylän kaupunki, p. 050 442 2302, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Riitta Pylvänen, valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki, p. 050 590 1525, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.