Asiakasraati: Keski-Suomessa pitää lisätä lasten ja vanhusten yhteistä toimintaa – neljäs sektori on uusi mahdollisuus

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asiakasraati kävi tiistai-iltana 12.12.2017 vilkasta keskustelua kärkihanketeemojen ympärillä keskittyen maakunnan asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin. Keskusteluissa pohdittiin asukkaiden omaa toimintaa ja sen vaikutusta hyvinvointiin sekä kunnan, kolmannen sektorin ja sote-palveluiden merkitystä hyvinvoinnin edistämisessä.

Raatilaiset nostivat esille kolmannen sektorin toimintahalun ja monet mahdollisuudet. Esteenä nähtiin talous ja mahdollisuutena mm. kunnissa olevien toimitilojen käyttömahdollisuuksien lisäämisen mm. vuokrakustannuksia laskemalla, jolloin kolmannen sektorin toimijoille mahdollistuu laajempi, kuntalaisten hyvinvointia lisäävä toiminta. Ennaltaehkäiseviä, varhaisen tuen palveluja ja niiden tasavertaista saatavuutta pidettiin ensiarvoisen tärkeänä. Toisaalta nähtiin, että sääntöSuomi ei estä kansalaisia toimimasta itse, neljännen sektorin kansalaisaktivismi voi olla uusi mahdollisuus hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen ja ylisukupolviseen toimintaan.

Asiakasraadissa nousi laajaan keskusteluun eri sukupolvien yhteisen kohtaamisen merkitys hyvinvointia edistävänä tekijänä. Nykyaikana useilta lapsiperheiltä puuttuu tukiverkosto ja käytännön apua arjessa. Ikäihmiset taas kärsivät yksinäisyydestä ja kaipaavat arkeensa ihmisiä sekä toimintaa. Idearikas, keskusteleva asiakasraati toi esille useita vaihtoehtoja ylisukupolviseen yhteistoimintaan: maakunnassa kannattaa kehittää varamummola- ja keikkaisovanhempitoimintaa, luoda yhteisiä kohtaamispaikkoja lapsille, nuorille ja ikääntyville sekä saattaa asuinalueiden asukkaita miettimään yhdessä alueen tarpeita ja toimintaa ylisukupolvisesti. Tähän tarvitaan kuntien tukea mm. tilaratkaisujen kautta.

Vaikka omat valinnat ja kanssa ihmisten tuki ovat oleellisia hyvinvoinnin kannalta, tulee silti todellisen tarpeen tullen saada palvelua ja hoitoa. Raatilaiset näkivät kuitenkin, että hyvinvoinnista huolehtiminen turvaa paremmin resurssit myös vaativien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.

Keskustelua käytiin Keski-Suomen kärkihankkeiden innoittamana

Keski-Suomessa on käynnissä hallituksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kärkihankkeet Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) sekä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa (I&O). Kärkihankkeissa edistetään maakunnallisesti niitä palvelukokonaisuuksia ja asioita, joissa on todettu tarvittavan nopeaa muutostyötä.

Lisätietoja: muutosagentti Tuija Koivisto, I&O -kärkihanke, 050 462 3950 ja muutosagentti Hanna Hämäläinen, LAPE-kärkihanke, p. 050 304 6670

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.