Esimiesten infokirjeillä tarjotaan koostettua tietoa uudistuksesta ja muistutellaan ajankohtaisista asioista

Maakunta- ja sote-uudistuksen esimiehiltä on tullut toiveita saada koostettuja tietopaketteja sekä tukimateriaalia siitä, mitä uudistuksessa tapahtuu. Ja näinpä koostimmekin ensimmäisen koosteen ajankohtaisista asioista kaikille uudistuksen esimiehille. Ensimmäisen esimieskirjeen aiheet ovat:

  • – Muistutus: Yhteistoiminta on lähettävien organisaatioiden vastuulla
  • Tietoa muutostuesta: Muutos tehdään yhdessä – esimiehen johdolla
  • Käynnissä oleva REAL-keskustelu on osa yhteistoimintaa ja muutostukea
  • Valinnanvapauslaki on parhaillaan kommenteilla kunnissa
  • Järjestämissuunnitelma tulee kommenteille tammikuussa
  • Henkilöstön uutiskirje julkaistaan ensi viikolla
    ________

Muistutus: Yhteistoiminta on lähettävien organisaatioiden vastuulla

Henkilöstöä tulevalle maakunnalle luovuttavilla organisaatioilla on vastuu yhteistoiminnasta ja sen toteuttamisesta. Jokaisella organisaatiolla on siten vastuu siitä, että uudistusta käsitellään säännöllisesti yhteistoiminnassa. Tämä tarkoittaa uudistuksen käsittelyä organisaatioiden omissa yhteistoimintaelimissä sekä suoraan henkilöstön kanssa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen asiat kannattaakin ottaa säännönmukaisesti käsittelyyn luovuttavien organisaatioiden yhteistoimintaelimissä.  Asiat tulee käsitellä yhteistoiminnassa riittävän ajoissa ennen varsinaista päätöksentekoa.

Esimiehille on koottu valmis diapaketti yhteistoiminnan merkityksestä ja toteuttamisesta osoitteeseen http://www.ks2020.fi/henkilosto/tukimateriaalia-esimiehille/.  Lisäksi yhteistoiminnasta sekä maakunnan ennakoivasta yhteistoimintaelimestä voitte lukea osoitteesta: http://www.ks2020.fi/uudistuksen-ennakoiva-yhteistoimintaelin/

Lisätietoja: Keski-Suomi 2020 -johtoryhmän jäsen Arja Aroheinä, arja.aroheina(at)jkl.fi tai 040 7618 760 sekä Riitta Hallberg, liikelaitoksen johtaja, henkilöstöjohtaja, perusturvaliikelaitos Saarikka, riitta.hallberg(at)saarikka.fi tai p. 044 459 8946
________

Tietoa muutostuesta: Muutos tehdään yhdessä – esimiehen johdolla

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen esimiehille on käynnistetty muutostuen kokonaisuus. Muutostuen avulla johdat uudistumista ja muuttumista omassa työyhteisösi osana kokonaisuutta ja yhteisiä isoja tavoitteita sekä vahvistat osaamistasi työsuorituksen ja työyhteisön tunneilmapiirin johtamisessa. Muutostuki tarjoaa myös mahdollisuuden omaan verkostoitumiseen ja kollegatukeen. Muutostuessa on kaksi pääteemaa.

Teema 1: Mieli mukaan muutokseen – kehitä tunneosaamistasi esimiehenä

Muutos koettelee aina työssäjaksamista. Muutostilanteissa esimiesten tunneosaamisella on merkitystä. Haluamme, että muutoksen johtamisessa esimiehemme keskittyvät asioiden ohella myös ihmisiin.  Valmennamme esimiehiämme ohjaamaan ja vaikuttamaan työyhteisön tunneilmastoon positiivisesti, mutta myös puuttumaan ja nostamaan esille myös vaikeita ja epävarmuutta aiheuttavia teemoja. Esimiehetkin tarvitsevat tukea voidakseen hyvin ja jaksaakseen menestyksellisesti johtaa työyhteisöjä tilanteessa, jossa valmistelu tuloksineen on osittain epävarmaa ja ohjaus muuttuvaa.

Teema 2: Johda rohkeammin ja tuloksellisemmin  – kehitä työyhteisösi suorituskykyä

Toisessa osiossa tuemme esimiehiä työsuorituksen tuloksellisessa johtamisessa. Tuloksellinen johtaminen varmistaa sen, että asiakas saa tarpeensa mukaista hyvää palvelua ja valitsee jatkossakin meidät palveluntuottajakseen. Valmentava johtamisote auttaa esimiestä myös haastavissa muutostilanteissa. Erityisesti muutoksessa esimiesten vuorovaikutuksessa tarvitaan selkeyttä ja ennustettavuutta. Valmennamme ja tuemme esimiesten kykyä asettaa työlle selkeitä tavoitteita ja taitoa ohjata työsuoritusta tavoitteiden suuntaan keskustelun, sparrauksen ja dialogin avulla. Haluamme, että henkilöstömme on ylpeä hyvin tekemästään työstään ja onnistuneesta asiakkaan kohtaamisesta. Vahvistamme esimiesten kautta kykyä markkinoida ja tuoda esille omaa ja työyhteisön osaamista.

Esimiesten ensimmäiset yhteiset valmennukset pidetään tammikuussa!

Muutostukea toteutetaan hyödyntämällä ns. REAL-alustaa sekä järjestämällä yhteisiä tapaamisia. Ensimmäiset esimiesten tapaamiset pidetään tammikuussa 2018. Tilaisuuksissa saat mahdollisuuden tutustua maakunnan muihin esimiehiin. Kerromme tilaisuuksissa mm. muutostuen seuraavista vaiheista sekä esimiehille suunnatuista yhteisistä valmennuksista. Lisäksi kuulet viimeisimmät uutiset maakunnan valmistelutilanteesta ja pääset kurkistamaan uudistuksen seuraaviin steppeihin.

Esimiehille pidetään kaksi (2) samansisältöistä tilaisuutta. Molemmat tilaisuudet pidetään Aalto-salilla, osoitteessa Kauppakatu 30, Jyväskylä. Ilmoittaudu itsellesi sopivaan alla olevista linkeistä:
– Tilaisuus A 30.1.2018 klo 12-16: https://www.lyyti.in/Esimiesten_tapaaminen_1201
– Tilaisuus B 31.1.2018 klo 8-12: https://www.lyyti.in/Esimies_tapaaminen_1750

Lisätietoja esimiestilaisuuksista: henkilöstöpäällikkö Sari Uotila sari.uotila(at)jkl.fi, työhyvinvointiasiantuntija Sirpa Siikaluoma sirpa.siikaluoma(at)ely-keskus.fi ja henkilöstön kehittämispäällikkö Ulla Lauttamus ulla.lauttamus(at)ksshp.fi

________

Käynnissä oleva REAL-keskustelu on osa yhteistoimintaa ja muutostukea

Työyhteisöjä kuullaan parhaillaan hyödyntämällä niin sanottua REAL-alustaa. Esimiehiä on ohjeistettu käymään henkilöstönsä kanssa keskustelua uudistustyön tunnelmista sekä kommentoida REALissa olevia kysymyksiä. Keskustelu tarjoaa työyhteisöille suoran mahdollisuuden antaa palautetta sekä kertoa huoliaan uudistuksen päävalmistelijoille. Esimiesten tulee huomioida, että keskustelun läpikäyminen työyhteisön kanssa on työyhteisön oikeus tuoda omia näkemyksiään esille. Vastausaikaa on 18.1.2018 asti!

Tähän mennessä noin 80 työyhteisöä on jo osallistunut keskusteluun. Päävalmistelijat ovat käyneet vastauksia läpi ja kommentoineet esille nousseita teemoja alustalla.  Vastauksissa näkyi turhautuminen valmistelun venymiseen ja konkretian puuttumiseen. Esille nousee myös työyhteisöjen huoli ja epävarmuus työn jatkosta, oman työpaikan sijainnista tai tulevasta työnantajasta. Näihin kysymyksiin saadaan kuitenkin alustavia vastauksia tulevana keväänä, kun varsinaisen maakunnan palvelutuotannon suunnittelu käynnistyy.

Ilahduttavaa on asiakaslähtöinen ajattelutapa, joka kumpuaa useista vastauksista, samoin kuin tahto ja taito tehdä yhteistyötä. Lisäksi myös joitain koulutustarpeita on noussut vastauksissa esille. Näihin tartutaan uudistustyön edetessä.

Esimiehet voivat käydä lukemassa keskustelua omilla tunnuksillaan REAL-alustalla. Jos tunnukset ovat hävinneet,  uutta tunnusta voi pyytää osoitteesta olli-pekka.juoperi@humap.com (alkuperäinen viesti ja linkki ovat tulleet esimiesten sähköposteihin Arja Aroheinän nimissä 31.10.2017.)

Lisätietoja: Keski-Suomi 2020 -johtoryhmän jäsen Arja Aroheinä, arja.aroheina(at)jkl.fi tai p. 014 266 1552 sekä Jyväskylän kaupungin henkilöstöpäällikkö Sari Uotila, sari.uotila(at)jkl.fi tai p. 014 266 1557
________

Valinnanvapauslaki on parhaillaan kommenteilla kunnissa

Perustuslakivaliokunta käsitteli kesäkuussa maakunta- ja sote-uudistuksen laajan lakipaketin. Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa palautui kuitenkin uudelleen valmisteltavaksi, sillä sen katsottiin olevan ristiriidassa perustuslain kanssa. Perustuslakivaliokunta edellytti, että julkisen vallan käyttö esimerkiksi sosiaalipalveluissa pitää olla yksiselitteisesti maakunnan vastuulla. Myös niin sanottu pakkoyhtiöittäminen tuli valmistella uudelleen. Perustuslakivaliokunnan evästysten pohjalta laki valmisteltiin kuluneena syksynä ministeriössä.

Uusi lakiesitys julkaistiin marraskuun alussa ja lähetettiin lausuttavaksi kuntiin, kuntayhtymiin ja muihin organisaatioihin. Eri puolilla maakuntaa on kirjoitettu kynät sauhuten huomioita laista. Ja syytä onkin, sillä laki ohjaa jatkossa hyvin pitkälti sitä, mistä ja miten asiakkaat saavat sosiaali- ja terveyspalveluitaan vuoden 2020 jälkeen.

Lakiluonnoksessa julkisen vallan käyttö on yksiselitteisesti maakunnalla. Maakunnan ei myöskään tarvitse yhtiöittää palveluitaan. Muuten lain keskeiset elementit ovat kuitenkin samat kuin keväällä. Jatkossakin jokainen asukkaamme saa valita itseään hoitavan sosiaali- ja terveyskeskuksen eli sote-keskuksen. Asukas saa valita myös oman hammashoitolansa eli niin sanotun suunterveydenhuollon yksikön. Näistä käytetään laissa ilmausta suoran valinnan palvelut.

Kommenteilla olevassa valinnanvapauslaissa todetaan, että asiakkaalle voidaan myös myöntää palvelutarpeen perusteella asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti. Asiakas saa päättää, keneltä hän haluaa palvelunsa näiden puitteissa hankkia. Asiakassetelien käyttö on laissa määritelty laajaksi. Sillä voidaan hankkia esimerkiksi asumispalveluita tai kotipalvelua. Asiakassetelin piiriin voidaan myös siirtää erikoissairaanhoidon palveluita.

Tiivistelmä valinnanvapaudesta on koottu osoitteeseen http://alueuudistus.fi/documents/1477425/5552878/10+Esittelydiat%2C+valinnanvapauslain+luonnos+3.11.2017.pdf/b0d1b93c-d364-4221-a9a1-58e7e6921709

Valinnanvapauspiloteista tehdään päätökset alkuvuodesta – käsiteltävä ennen päätöksiä yhteistoiminnassa

Jos lait hyväksytään, valinnanvapautta kokeillaan Suomessa jo muutamissa maakunnissa kesästä 2018 alkaen niin sanotuissa valinnanvapauspiloteissa. Käytännössä piloteissa yhdenmukaistetaan toimintamalleja ja annetaan ihmisille mahdollisuus tehdä valintoja uuden lain mukaisesti jo ennen maakuntien käynnistymistä.

Maakunnille pilotit tarkoittavat porkkanaa tehdä muutostyötä jo etupainotteisesti valtion myöntämällä rahoituksella.  Ministeriöiden piloteille kohdentama rahoitus mahdollistaa sen, että muutosta voidaan toteuttaa hallitusti ja ilman että kunnille muodostuu pilottitoiminnasta ylimääräisiä kustannuksia. Samalla ulkopuolinen rahoitus suojaa henkilöstön asemaa muutoksessa.

Esimerkki. Jos nykyisiä julkisten terveysasemien asiakkaita siirtyy pilotissa yksityiselle palveluntuottajalle, voidaan pilottirahoituksella kompensoida siirroista aiheutuvia kustannuksia yksityiselle palveluntuottajalle. Jos palveluntuottajaa vaihdetaan eri alueilla merkittävästi, voidaan nykyhenkilöstöä sopeuttaa hallitusti ensisijaisesti esimerkiksi eläkepoistumaa hyödyntämällä. Näin on toimittu myös Jyväskylässä parhaillaan käynnissä olevassa valinnanvapauskokeilussa, jossa nyt noin 2500 asiakasta on siirtynyt palveluiden piiristä yksityiselle palveluntuottajalle. Rahoitus on kokeilussa mahdollistanut sen, ettei irtisanomisia ole tehty vaan esimerkiksi sijaisuuksia on mietitty tarkemmin.

Pilotteja koskevaa rahoitusta on haettava erikseen. Keski-Suomessa käymme lähiaikoina tiivistä keskustelua pilottiin hakeutumisesta. Varsinaiset päätökset pilottiin hakeutumisesta tehdään tammi-helmikuussa 2018 mukaan lähtevissä organisaatiossa (kunnat ja kuntayhtymät). Ennen päätöksiä asia tulee käsitellä yhteistoiminnassa. Yhteistoiminnan toteuttamiseen tulee tukimateriaalit tammikuussa.

Keski-Suomen www-sivuilta osoitteesta http://www.ks2020.fi/henkilosto/tukimateriaalia-esimiehille/ voi katsoa valinnanvapautta käsittelevän diasetin, jossa kerrotaan lyhyesti myös pilotin valmistelusta.  Uudistuksen johtoryhmän näkemyksiä pilottiin hakeutumisesta voi lukea osoitteesta: http://www.ks2020.fi/2017/12/07/keski-suomen-kuntien-toivotaan-hakeutuvan-yhdessa-valinnanvapauspilottiin/

Lisätietoja: Palvelutuotannon valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Kati Kallimo, kati.kallimo(at)keskisuomi.fi tai p. 050 442 2302

________

Järjestämissuunnitelma tulee kommenteille tammikuussa

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen järjestämissuunnitelmaa on työstetty syksyn ajan. Suunnitelma tulee ohjaamaan sitä, miten lapsiperheet, nuoret, työikäiset, ikääntyneet tai työttömät saavat palveluita tulevassa maakunnassa. Suunnitelma kuvaa myös, miten esimerkiksi maaseutu- tai yrityspalvelut toimivat tulevaisuudessa.

Järjestämissuunnitelma kattaa kaikki maakuntaan siirtyvät palvelut. Suunnitelman laatimiseen osallistuneita on ohjeistettu rohkeasti miettimään palveluita asiakaslähtöisesti ja irrallaan nykyisistä organisaatioista ja palvelujen tuottamistavoista.

Asiakaslähtöisellä pohdinnalla on voitu pureutua nykyisten palveluketjujen ongelmakohtiin ja miettiä uudenlaisia ratkaisuja puhtaalta pöydältä. Yhtälailla on toki tunnistettu myös toimivat mallit ja mietitty, miten niitä voisi laajentaa koko maakunnan parhaaksi.

Valmistelun koordinointivastuut on jaettu tehtävä- ja palvelukokonaisuuksittain uudistuksen johtoryhmän jäsenten kesken.  Valmisteluun ei ole perustettu erillisiä valmistelutyöryhmiä, vaan vastuuhenkilöt ovat tukeutuneet ELY:n, AVI:n, TE-toimiston, kuntien ja kuntayhtymien asiantuntijoihin sekä olemassa oleviin maakunnallisiin asiantuntijatyöryhmiin ja työkokouksiin.

Palvelukuvauksia ja asiasisältöjä on myös kerätty Keski-Suomessa käynnissä olevista kärkihankkeista, työryhmistä ja työyhteisöistä. Myös REAL-keskustelusta on kerätty tietoa työyhteisöjen hyvistä käytänteistä. Laajalla valmistelutyöllä on haluttu varmistaa, että valmistelu perustuu maakunnan parhaaseen asiantuntijuuteen eikä irtaannu liikaa käytännön arjesta.

Seuraava vaihe on varmistaa, että työssä on onnistuttu. Järjestämissuunnitelman ensimmäinen versio lähtee työntekijöiden, asukkaiden, kuntien, kuntayhtymien, eri työryhmien ja palveluntuottajien kommentoitavaksi tammikuussa. Uudistuksessa mukana olevien työyhteisöjen toivotaan käyvän suunnitelmaa läpi ja antamaan siitä palautetta, jotta parhaat käytännöt saadaan mukaan uudistukseen. Lisätietoa aiheesta tulee tammikuussa.

Lue lisää järjestämissuunnitelmasta ja sen valmistelusta sekä kevään aikatauluista täältä: http://www.ks2020.fi/2017/12/12/maakunta-ja-sote-uudistuksen-jarjestamissuunnitelmaa-tyostetaan-parhaillaan-ensimmainen-laaja-kommentointi-kaynnistyy-tammikuussa/

Lisätietoja: Järjestämissuunnitelman valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Mikael Palola, mikael.palola(at)keskisuomi.fi tai p. 044 4598 561
________

Henkilöstön vuoden viimeinen uutiskirje julkaistaan ensi viikolla

Koko henkilöstölle tarkoitettu uutiskirje julkaistaan ensi viikolla. Siinä käsitellään laajemmin mm. järjestämissuunnitelman valmistelua, valinnanvapautta sekä johtoryhmän jäsenten vastuita.

Mukavaa joulun odotusta ja laittakaa reilusti palautetta kommenttikenttään aiheista, joita toivoisitte kirjeissä jatkossa käsiteltävän!

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.