Keski-Suomen kuntien toivotaan hakeutuvan yhdessä valinnanvapauspilottiin

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua koordinoiva johtoryhmä kannusti Keski-Suomen kuntia hakeutumaan yhteiseen pilottiin sosiaali- ja terveyskeskuksen (sote-keskuksen) palvelukokonaisuudella. Mikäli Keski-Suomi pääsisi mukaan valinnanvapauspilottiin, maakunnassa siirryttäisiin sote-keskuksen palveluiden osalta valinnanvapauslain mukaiseen toimintamalliin jo kesällä 2018.

Valinnanvapauspilotti tarkoittaisi käytännössä sitä, että Keski-Suomen asukkaat voisivat valita oman palveluntuottajansa kesästä 2018 alkaen. Kuntien ja kuntayhtymien rinnalla sote-keskuspalveluita voisi tuottaa myös yksityiset toimijat. Pilotin toimintaidea on lähellä Jyväskylän nykyistä valinnanvapauskokeilua, mutta asukkaan saamien palvelujen sisältö olisi valinnanvapauslakia vastaava eli Jyväskylän nykykokeilua laajempi.

Johtoryhmän mukaan yhteistä hakeutumista pilottiin puoltaisi ministeriön kokeiluille myöntämä rahoitus. Rahoitus tarkoittaisi sitä, että Keski-Suomi voisi siirtyä uuteen palvelumalliin hallitusti ja kehittää omaa toimintaansa etupainotteisesti ennen laissa asetettua sote-keskuksen käynnistämisvaihetta. Mahdollinen ministeriön rahoitus ei edellyttäisi kuntien omavastuuosuuksia eikä siten aiheuttaisi kunnille ylimääräisiä kustannuksia. Samalla ulkopuolinen rahoitus mm. suojaisi henkilöstön asemaa muutoksessa.

– Jos nykyisiä julkisen tuotannon asiakkaita siirtyy yksityiselle palveluntuottajalle, voidaan pilottirahoituksella tarvittaessa kompensoida siirroista aiheutuvia kustannuksia. Jos palveluntuottajaa vaihdetaan eri alueilla merkittävästi, voidaan nykyhenkilöstöä sopeuttaa hallitusti esimerkiksi eläkepoistumaa hyödyntämällä. Näin on tehty myös Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa, jossa nyt noin 2500 asiakasta on siirtynyt palveluiden piiristä yksityiselle palveluntuottajalle. Rahoitus on mahdollistanut sen, ettei irtisanomisia ole tehty vaan esimerkiksi sijaisuuksia on mietitty tarkemmin, palvelutuotannon valmistelusta vastaava Kati Kallimo tiivisti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että se kohdentaa vuosien 2018-2019 aikana maakunnallisille piloteille 100 miljoonan euron rahoituksen. Ministeriö päättää hakemusten perusteella, mitkä maakunnat rahoitusta saavat. Maakuntien hakemukset tulee jättää helmikuun loppuun mennessä, eli kunnissa ja kuntayhtymissä päätöksiä tulee tehdä alkuvuoden 2018 aikana. Pilotit käynnistyvät vain, jos lainsäädäntö hyväksytään.

Maakunnan järjestämissuunnitelma linjaa, miten palvelut aiotaan tulevaisuudessa järjestää

Maakunta- ja sote-palveluiden parhaillaan työstettävässä järjestämissuunnitelmassa kuvataan alustavasti sitä, miten Keski-Suomen maakunta aikoo tulevaisuudessa järjestää asiakaslähtöiset palvelut. Järjestämissuunnitelma määrittää jo tulevaisuuden palveluketjuja sekä palveluiden myöntämisperusteita. Suunnitelma ottaa myös alustavasti kantaa siihen, miten maakunnan noin miljardin euron rahoitus jakautuu eri palveluille. Keski-Suomessa järjestämissuunnitelmaa tehdään irrallaan tuotannosta.

– Rautalangasta väännettynä; Järjestämissuunnitelmassa määritellään ensin se, millaisia palveluita asukkaamme tarvitsevat arkensa tueksi. Vasta sen jälkeen mietitään, mitä vaatimuksia eri tuottajille asetetaan ja miten oma palvelutuotanto pitää organisoida vaatimusten täyttämiseksi, järjestämissuunnitelman valmistelusta vastaava Mikael Palola tiivisti.

Järjestämisen erottamisella voidaan aidosti irtaantua nykyisistä palveluiden tuottamistavoista ja miettiä palvelut puhtaalta pöydältä.

– Näin pääsemme miettimään, mitä meidän pitäisi tehdä toisin, jotta uudessa maakunnassa meillä on asiakaslähtöiset palvelut eikä välttämättä nykyisten organisaatioiden tavat toimia. Toki hyvät käytännöt otetaan nyt käyttöön, mutta toimimattomat kohdat korjataan, Palola summasi.

Tilaisuudessa todettiin, että Keski-Suomen mallia seurataan hyvin tarkasti valtakunnallisessa valmistelussa.

– Meillä asiakas on aidosti uudistuksen keskiössä ja huolellinen suunnittelutyö on tapa varmistaa, että heillä on tulevaisuudessa toimivat palvelut. Emme kuitenkaan ole pitäneet tästä omasta valmistelustamme hirveästi meteliä. Voi olla, että teemme vaatimattomasti jopa maamme parasta mallia, Palola kuvasi.

Ensimmäinen versio suunnitelmasta on tarkoitus julkaista tammikuun puolessa välissä ja käynnistää henkilöstön, asukkaiden, kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kommentoitavaksi. Tämän jälkeen työstöä jatketaan kevään ajan. Suunnitelman hyväksyy tuleva maakuntavaltuusto vuonna 2019.

Maakunnan valmistelutyöhön rekrytoidaan lisää työvoimaa

Johtoryhmässä linjattiin, että maakuntavalmisteluun rekrytoidaan sote-koordinaattori sekä kolme sote-valmistelijaa. Työntekijöiden tehtävinä on pureutua mm. integroituihin palvelukokonaisuuksiin, erityistason palveluihin ja palveluntuottajien ohjaukseen ja valvontaan. Lisäksi ICT-asioiden valmisteluun palkataan kaksi projektipäällikköä. Rekrytoinneista osa tehdään sisäisesti mukana olevien organisaatioiden sisällä ja osa ulkoisina rekrytointeina. Tehtävät ovat rahoituksellisista syistä määräaikaisia.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt kuluneena syksynä Keski-Suomen liitolle kaksi avustusta maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun. Rahoituksesta 720 000 euroa kohdentuu yleisvalmisteluun ja 589 000 euroa ICT-valmisteluun. Kumpikin rahoitus on käytettävissä 31.5.2018 saakka.

____

Kokouksessa käytiin lisäksi läpi Keski-Suomen elinvoiman ja hyvinvoinnin tilannekuvan muodostamista sekä tutkimuksen, innovaatiotoiminnan, kehittämisen, koulutuksen ja ennakoinnin tehtävien väliraporttia. Keskustelua käytiin myös maakuntastrategian työn käynnistämisestä. Lisäksi johtoryhmä antoi toimeksiannon käynnistää maakunnallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian valmistelun. Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 11.1.2018.

Kokouksen esityslista on luettavissa osoitteessa: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1132 

Lisätietoja: johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen sote-ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11, palvelutuotannon valmistelusta vastaava  johtoryhmä jäsen Kati Kallimo, p. 050 442 2302  sekä järjestämistyön valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.