Kohti lapsiystävällistä maakuntaa –koulutussarja käynnistyy 7.12.

 

Lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtaminen edellyttää tietoa hyvinvoinnista, lasten oikeuksista ja seurannan työvälineistä. Lasten oikeudet eivät voi toteutua ilman aitoa arjen kohtaamista. Koulutussarja tarjoaa välineitä lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Koulutussarja liittyy valtakunnalliseen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE), jonka tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Tehdään yhdessä muutos kohti oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita ja kehitetään myös erityis- ja vaativimman tason palveluja. (Hallituksen kärkihanke/ STM ja OKM)

Kohderyhmä: luottamushenkilöt, kuntien johto, lasten ja perheiden kanssa työskentelevät

Keski-Suomesta Suomen lapsiystävällisin maakunta
7.12.2017 klo 16–18
• Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
hankejohtaja Maria Kaisa Aula, STM
• Keski-Suomen lapsiohjelma
maakunnallisen lape-ryhmän pj. Päivi Fadjukoff, Jyväskylän yliopisto
• Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Keski-Suomessa
hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen, KSLAPE
• Päivän puheenjohtajana toimii muutosagentti Hanna Hämäläinen

Lapsen oikeuksien sopimus; näkökulmia ja haasteita
11.1.2018 klo 16–18
• Avauspuheenvuoro
hankejohtaja Maria Kaisa Aula, STM
• Lasten oikeuksien sopimus
lapsioikeuden apulaisprofessori Suvianna Hakalehto, UEF
• Kommenttipuheenvuoro
sote-vastuuvalmistelija Mikael Palola, KS2020

Ennakoinnilla parempia lapsiasoihin liittyviä päätöksiä kunnissa
8.3.2018 klo 15–18
• Lapsivaikutusten arviointi
johtava asiantuntija Esa Iivonen, MLL
• Lapsibudjetointi
kehittämis- ja laatupäällikkö Elina Välikangas, Oulun kaupunki

Tulossa myöhemmin:
Arjen osallisuus työpajat (kevät 2018) ja Osallisuuden vahvistamisen työmenetelmät (syksy 2018)

Paikka:
Jyväskylän yliopiston Agora-rakennus (Mattilanniemi 2) sekä verkko-osallistumismahdollisuus

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kutakin tilaisuutta Jyväskylän kesäyliopistoon.

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita myös osallistutko tilaisuuksiin salissa vai verkossa.

Koulutuksen ohjelma

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE -sivut.

Tilaisuudet ovat maksuttomia, tervetuloa!

Koulutussarja järjestetään Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (KSLAPE) ja Jyväskylän kesäyliopiston yhteistyönä

Lisätietoja:
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Keski-Suomessa, Hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen, p. 014 266 8201, 050 351 9249, Raija.Harju-Kivinen@jkl.fi ja
Jyväskylän kesäyliopisto rehtori Leena Meriläinen, p. 050 381 2313 leena.s.merilainen@jyu.fi

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.