Blogi: Taskuun sopivat sote-palvelut

Olen hämmästellen seurannut sote-uudistuksesta käytyä julkista keskustelua. Eri medioissa on julkaistu juttuja, joissa uudistuksen on arvioitu vain nostavan kustannuksia ja heikentävän etenkin huono-osaisten palveluja. Ihmetystä herättivät myös vastikään maakuntalehdessämme julkaistut ja siteeratut asiantuntijoiden evästykset, joissa toivottiin uuden maakunnan pakottavan jatkossa myös terveet ja hyvätuloiset samoihin jonoihin syrjäytyneiden ja köyhien kanssa.

Toisin kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä, meillä uudistuksen valmistelijoilla on oikeasti vakaa aikomus parantaa kaikkien keskisuomalaisten sote-palveluja. Tavoitteenamme ei suinkaan ole saada kaikkia samaan jonoon. Me rakennamme nyt sellaista sotea, jossa köyhätkin saavat tarvitsemiaan palveluja jonottamatta.

Asukkaat mukaan valmisteluun

Määrittelemme parhaillaan laajalla asiantuntijajoukolla tulevan maakunnan palveluja, palveluiden sisältöjä ja laatua sekä palveluntuottajille asetettavia vaatimuksia. Julkaisemme niistä vuodenvaihteessa ensimmäiset versiot. Toivomme saavamme sitten maakunnan asukkaita laajasti mukaan niiden jatkovalmisteluun.

Palvelut määritellään niin, että niistä voidaan koota henkilökohtaisesti asiakkaan kulloinkin tarvitsema yhtenäinen palvelukokonaisuus. Ja vieläpä niin, että asiakas voi halutessaan valita kokonaisuuteen kuuluvien eri palveluiden tuottajaksi itselleen parhaiten sopivimmat tuottajat. Heille, jotka eivät itse pysty tuottajia valitsemaan, maakunta nimeää henkilökohtaisen palveluohjaajan, joka huolehtii asiakkaan puolesta palveluiden kokoamisesta ja tuottajien valitsemisesta. Uskomme, että voimme näin, valinnanvapautta ja hajautettua palvelutuotantoa ennakkoluulottomasti hyödyntämällä sekä palveluohjauksesta huolehtimalla tarjota jatkossa kaikille asiakaskohtaisesti integroituvia sujuvia palvelukokonaisuuksia.

Kilpailu kirittää toimijoita

Meidän tavallisten keskisuomalaisten veronmaksajien ja palveluiden käyttäjien kannalta olisi myös toivottavaa, että onnistuisimme sote-uuudistuksen valmistelun yhteydessä synnyttämään, vahvan oman tuotannon lisäksi maakuntamme alueelle aidosti toimivat sote-palveluiden markkinat. Näin me voisimme kannustaa kaikkia organisaatioita ja yksittäisiä sote-alan työntekijöitä panostamaan jatkuvaan palveluiden ja oman toiminnan kehittämiseen. Uskon myös, että maakunnan valvonnassa tapahtuva tuottajien keskinäinen kilpailu asiakkaista, johtaa vääjäämättä myös asiakaslähtöisempään palveluun ja kustannussäästöihin. Monipuolinen tuottajajoukko mahdollistaisi myös maakunnalle järjestäjänä vahvemman roolin palveluiden määrittelyssä ja tuottajien ohjaamisessa.

Markkinoiden synnyttämisessä on tämän siirtymävaiheen aikana mahdollista harkita myös kunnittain toteuttavia hallittuja ulkoistuksia ja erilaisia kiinteistöjärjestelyjä. Niissä olisi kuitenkin aina kyettävä varmistamaan, että syntyvät sopimukset olisi mahdollista sulauttaa myöhemmin osaksi uuden maakunnan yhtenäistä sote-mallia.

Ei seiniä, vaan palvelua

Asetamme palveluiden määrittelyn yhteydessä myös palveluiden saatavuutta koskevat tavoitteet. Uudistuksen tarkoituksena ei ole keskittää palveluja. Sen lisäksi, että palveluihin on päästävä jatkossa jonottamatta, on palveluiden oltava myös saatavilla mahdollisimman lähellä.

Samalla on kuitenkin hyvä huomioida, että maailma muuttuu ympärillämme kovaa vauhtia. Digitalisaation myötä myös sote-palvelut löytyvät jatkossa yhä enenevässä määrin meidän jokaisen taskuissa olevista puhelimista. Tästä johtuen meidän kannattaakin nyt satsata seinien ylläpidon sijaan määrätietoisesti sähköisten palveluiden kehittämiseen. Tässä meille on hyvänä mallina pankkisektori. Siellä uskallettiin aikanaan suunnata kehittämispanostukset perinteisen konttoriverkoston säilyttämisen sijaan uudenlaisten verkkopankkien kehittämisen.

Mikael Palola
Keski-Suomen sote-vastuuvalmistelija
www.ks2020.fi

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.