Blogi: Toimintakykyisenä ja turvallisesti kotona

Kukoistava kotihoito -hankkeen avulla ikäihmisten kotihoitoa valmistellaan tulevaa sote- ja maakuntauudistusta varten. Hankkeen tavoitteena on, että vuonna 2019 kotihoidolla on koko Keski-Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit sekä yhdenvertaiset, vaikuttavat, laadukkaat ja ennen kaikkea asiakaslähtöiset toimintamallit ja sujuvat tuotantoprosessit.

Ikäihmisten palvelukokonaisuuden visiona on vahvasti omaan pärjäämiseensä luottava kansalainen, ikäihmiset asuvat turvallisesti ja arvokkaasti kotona, henkilöstö voi hyvin ja kustannusten kasvu on hillittyä.

Iäkkäiden määrän kasvua olennaisempaa palvelujen tarpeen kannalta on se, missä kunnossa ikäännymme! Tarkoituksena on siten siirtää painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin kuten neuvontaan, asiakasohjaukseen ja toimintakyvyn tukemiseen, jotta vältytään niin sanotuilta raskailta palveluilta kuten ympärivuorokautisilta asumispalveluilta.

Hankkeessa kehitetään kaikkia kotihoidon peruselementtejä ja juurrutetaan ne kuntien toimintaan. Erityisiä painopisteitä ovat maakunnallisen asiakasohjauksen, kuntoutuksellisten toimintamallien, ympärivuorokautisen kotihoidon, kotiutusten, kotihoidon prosessien ja tietojohtamisen kehittäminen.

Tehokkaan ja vaikuttavan kotihoidon peruselementtejä; palvelut on räätälöity asiakkaan tarpeisiin, asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja tuetaan, valtaosa akuuttitilanteista hoituu asiakkaan kotona, uutta teknologiaa osataan hyödyntää, tarvittava erityisosaaminen on saatavilla ja kotihoidolla on toimivat tuotantoprosessit eli asiakas saa oikeat palvelut, oikeaan aikaan, oikealla tavalla.

”Aikaa yksinäiselle vanhukselle enemmän. Kuuntele ja taas kerran kuuntele. Ole läsnä.”

Keski-Suomen maakunnallisen kotihoidon palvelulupauksen määrittämiseksi on kuultu kuntalaisia, muistisairaita ja heidän omaisiaan, kotihoidon asiakkaita ja henkilöstöä keskustelemalla sekä eri lailla toteutetuilla kyselyillä. Näiden perusteella hyvä kotihoito on kiireetöntä, yksilöllistä ja asiakaslähtöistä, kuntouttavaa, asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa ja omaisiin pidetään yhteyttä. Asiakkaan tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja sitä seurataan säännöllisesti. Asiakkaasta välitetään ja hänet tunnetaan ihmisenä.

”Kotona kävisi tuttu turvallinen ihminen, joka osaisi ottaa huomioon ikäihmisen yksilölliset tarpeet ja toiveet.”

Yksin jäädessä ja tylsistyneenä sairaus etenee nopeammin

Muistisairaat kuten muutkin ikääntyneet toivovat voivansa elää mahdollisimman pitkään kotona tutussa ympäristössä niin, että tuki ja palvelut tuodaan kotiin. Muistikuntoutus pitää sisällään monenlaista toimintaa liikunnasta valokuvien katseluun; suosituksena on esimerkiksi puoli tuntia jonkinlaista liikuntaa joka päivälle. Muistisairas tarvitsee rohkaisua ja tukea sosiaalisen aktiivisuuden ylläpidossa, tämän vuoksi ystävät ovat kullan arvoisia ja tuovat elämään iloa. Aivojen aktivointiin suositellaan ristikkoja, sudokuja ja erilaisia pelejä. Kuntoutuksessa pitää huomioida myös lääkitys, ravitsemus ja nestetasapaino. Muistikuntoutuksen kehittäminen on lähtenyt käyntiin Hankasalmella, Uuraisilla ja Äänekoskella.

Hankkeessa on vahva ja energinen kehittämisen meininki!

Hankkeen toimintamallina on yhdessä tekeminen, asiakkaiden ja henkilöstön osallistuminen, verkostoyhteistyö ja vertaiskehittäminen. Toimintamallien pilotoinnit ja juurruttamistyö ovat käynnissä. Kunnat ovat jo alkaneet pohtia erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia esimerkiksi ympärivuorokautinen kotihoidon järjestämisessä. Myös työntekijät voivat jatkossa liikkua yli kuntarajojen.

Eeva-Liisa Saarman
hankepäällikkö, Kukoistava kotihoito -hanke
Hankkeen nettisivu

 

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.