Blogi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tuottaa hyvinvointia maakuntaan

Keski-Suomen ELY-keskus vastaa valtion alueellisista toimeenpano- ja kehittämistehtävistä maakunnassa. Vaikka pääosa ELY-keskuksen toiminnoista tulee sulautumaan osaksi tulevaa maakuntaa vuoden 2020 alusta, eivät hoidettavat asiat häviä mihinkään. Tässä kirjoituksessa avaan sitä, mitä palveluita tarjoamme ja mihin niitä voidaan käyttää.

Toimintamme alkoi nykymuotoisena vuonna 2010, kun TE-keskukset (työ- ja elinkeino), tiepiirit ja alueelliset ympäristökeskukset yhdistettiin saman lipun alle yhdeksi virastoksi, ELY-keskukseksi. Tästä huolimatta etenkin nimet TE-keskus ja Tiehallinto elävät edelleen sitkeästi niin tavallisten ihmisten, päättäjien kuin lehdistönkin suussa. Ensiksi mainittu ilmeisesti siksi, että se sekoitetaan helposti ELY-keskuksen ohjauksessa ja yhteydessä toimivaan TE-toimistoon eli kansanomaisemmin työkkäriin. Nimensä mukaisesti ELY-keskus toteuttaa tehtäväänsä elinkeinojen, liikenteen ja ympäristöasioiden parissa, kansalaisten hyväksi. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa?

Elinkeino

Lukuisat yritykset ja yhteisöt ovat saaneet ja saavat kauttamme rahoitusta monista eri väylistä niin laiteinvestointeihin, kansainvälistymiseen, kasvuun kuin maaseutuhankkeisiinkin – vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Yritys voi saada meiltä käyttöönsä parhaiden asiantuntijoiden luotsaamia kehittämispalveluja, joita tuottavat kilpailuttamisen kautta valitut yksityiset palveluntuottajat. Osaavan työvoiman turvaaminen yritysten rekrytointikoulutuksien, työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin suunnattujen täsmäkoulutuksien sekä muiden räätälöityjen työvoimakoulutusten kautta kuuluu myös palveluvalikoimaamme.

Erilaisten tukien lisäksi huolehdimme maatilojen tukivalvonnasta ja neuvonnasta sekä varmistamme turvallisen ruokatuotannon yhdessä kuntien maatilapalveluiden kanssa. Elinkeinopalveluidemme kohteena eivät ole pelkästään teollisuuden tai palvelualojen toimijat vaan myös maa- ja metsätalouden yrittäjät.

Liikenne

Valtion maanteiden kunnossapito ja tiehankkeiden suunnittelu ja osittainen toteutus kuuluvat ELY-keskukselle. Suurimmat hankkeet toteuttaa Liikennevirasto. Tiellä liikkuessasi olet ehkä huomannutkin urakoitsijan tietyötauluissa ELYn logon, joka kertoo vastuustamme kyseisen hankkeen toteutuksessa. Kun valtion tietä päällystetään, siltaa korjataan tai jos vaikkapa moottoritietä rakennetaan, ovat asiat olleet jo pidemmän aikaa vireillä liikenneinsinööriemme työpöydillä. Onpa Keski-Suomessa pantu viime vuosina pääosin tyytyväisyydellä merkille, miten teiden varsilta on toimestamme poistettu näkyvyyttä estävää puustoa.

Liikenteen lupa-asiat, liikenneturvallisuus sekä joukkoliikenne ovat niin ikään liikennevastuualueemme näppien alla. Tosin lupapäätökset syntyvät Pirkanmaan ELYssä. ELYjen välillä tehdään laajemminkin yhteistyötä tieverkon hoidossa, ylläpidossa ja rakentamisessa. Esimerkiksi Keski-Suomen ELY-keskus vastaa koko Keski- ja Itä-Suomen alueen tienpidon hankinnoista ja urakoiden valvonnasta. Yhteensä tästä kertyy lähes 20 000 kilometriä maanteitä.

Ympäristö

Tehtäviimme kuuluvat ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, ympäristön tilan seuranta, vesivarojen käyttö ja hoito. Osallistumme maakuntakaavojen laadintaan sekä ohjaamme ja valvomme kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. Olemme aktiivinen kulttuuriympäristön ja ympäristökasvatuksen vaalija. Koordinoimme muun muassa maakunnan kulttuuriympäristötyöryhmää, joka myöntää vuosittain avustuksia rakennusperinnön hoidon hankkeisiin. Kun taimenille ja muille nousukaloille ennallistetaan kutupaikkoja maakunnan joissa, olemme niitäkin toteuttamassa.

ELY-keskus keskeisenä toimijana kohti maakuntauudistusta

Kuten ylempää huomaat, palveluidemme piirissä on tavalla tai toisella maakunnan jokainen ihminen. Meitä Keski-Suomen ELYläisiä on noin 180 ja TE-toimistolaisia noin 150 henkeä. Merkityksemme maakunnalle ja sen ihmisille on kuitenkin paljon suurempi kuin henkilöstömäärämme antaisi ymmärtää. Siksi on tärkeää, että olemme aktiivisena ja vastuullisena toimijana rakentamassa uutta maakuntaa jokaisella tasolla. Tätä työtä olemme tehneet ja teemme jatkossakin!

Pasi Patrikainen
ylijohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus

www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.