Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelutyötä jatketaan tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua koordinoiva johtoryhmä sekä Keski-Suomen kuntien kunnanjohtajat keskustelivat tänään muun muassa tulevasta strategiatyön käynnistämisestä sekä mahdollisesta osallistumisesta maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin. Maakuntauudistuksen valmistelutyötä jatketaan tiiviinä kuntien kanssa, sillä jo tulevan talven aikana tullaan mm. linjaamaan yhteistä osallistumista maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin.

Strategiaa rakennetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Maakuntahallitus on lokakuun kokouksessaan käynnistynyt tulevan maakunnan strategiatyön. Työ tulee pohjautumaan vahvasti osallisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri sidosryhmien kanssa käydään laajaa vuoropuhelua siitä, mitä ovat tulevan maakunnan strategian painopisteet ja mitä ne tarkoittavat vaikkapa asukkaiden palveluiden tai yritysten elinvoimaisuuden kannalta.

Strategia ohjaa, mihin suuntaan uutta maakuntaa seuraavan vuosikymmenen ajan rakennetaan. Maakuntastrategia linjaa keskisuomalaisten asukkaiden kannalta merkittäviä perusasioita, kuten palveluiden saatavuutta. Siten strategian valmistelutyö luo jo mielikuvaa uudesta maakunnasta sekä viitoittaa maakunnan palvelutuotannon kehittämistä.

– Valmistelussa halutaan irrottautua nykyisistä organisaatioista ja luoda aidosti uutta ja asiakaslähtöistä maakuntaa, muutosjohtaja Tapani Mattila tiivisti kokouksessa.

Kunnanjohtajat pitivät tärkeänä, että strategiatyötä tehdään seuraavan 1,5 vuoden aikana saumattomassa yhteistyössä kuntien kanssa. Näin varmistetaan kuntien ja maakunnan välisen yhteistyön onnistuminen ja huolehditaan niistä palveluista ja rajapinnoista, jotka ovat tulevaisuudessa yhdessä järjestettäviä. Myös työllisyyteen ja elinvoimaan liittyvät kysymykset tulee ratkoa yhdessä ja laatia selkeä työnjako kuntien ja maakunnan välille. Lopullisen maakuntastrategian hyväksyy vaaleilla valittu uusi maakuntavaltuusto vuonna 2019.

Kunnat päättävät valinnanvapauspilottiin osallistumisesta tulevana talvena

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut rahoittavansa valinnanvapauslakia laajasti toteuttavia maakunnallisia valinnanvapauspilotteja ajalla 1.7.2018 – 31.12.2019. Pilottien toteuttamiseen on varattu 100 miljoonan euron määräraha.

Kokouksessa asiaa esitellyt Mikael Palola totesi, että pilotissa saadaan ulkopuolisen rahoituksen turvin etupainotteisesti tietoa siitä, miten asukkaat tekevät valintoja ja miten kilpailukykyinen julkinen toimija on yksityisen rinnalla. Rahoitus auttaa siten julkista toimijaa sopeutumaan valinnanvapauslain mukanaan tuomiin muutoksiin hallitusti ennen lakien voimaan tuloa. Pilotti hahmottelee samalla jo tulevan maakunnan rakenteita, sillä pilotissa järjestäjä ja tuotanto erotetaan lainsäädännön mukaisesti toisistaan.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjestäjä miettii asukkaiden tarpeiden mukaisesti esimerkiksi keskisuomalaisiin sote-keskuksiin sisällytettävän palveluvalikoiman. Samalla järjestäjä miettii, mitkä tavoitteet se asettaa palveluiden saatavuudelle, Palola kuvasi.

Tuotanto tarkoittaa puolestaan varsinaisia palveluita, joita maakunnan asukkaille tarjoaa julkisen toimijan rinnalla pilottiin mukaan lähtevät yksityiset toimijat.

– Tuottaja, oli se yksityinen tai julkinen, tuottaa pilotissa heidät valinneelle asukkaalle varsinaiset palvelut järjestäjän edellyttämällä tavalla. Yksityiset tuottajat tekevät kuitenkin mm. päätöksen siitä, missä toimipisteissä ja missä laajuudessa he palveluita tarjoavat. Pilotissa tullaan siten näkemään, millainen palveluverkko Keski-Suomeen uuden lainsäädännön myötä olisi muodostumassa, Mikael Palola tiivisti.

Vastuu sote-palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on piloteissa vielä kunnilla ja yhteistoiminta-alueilla. Järjestäminen ja tuottaminen voidaan toteuttaa nykymallilla kunnista tai kuntayhtymistä käsin tai vaihtoehtoisesti järjestämisen ja tuottamisen vastuu voidaan jo julkisten palveluiden osalta keskittää yhteiseen organisaatioon. Keski-Suomessa ei ole vielä keskusteltu siitä, kummalla tavalla pilotti kenties toteutettaisiin. Linjauksia ei myöskään ole vielä siitä, voiko kunnat, jotka ovat ulkoistaneet osin tai kokonaan sote-palvelunsa, osallistua pilottiin ja millä ehdoilla osallistuminen tapahtuu.

Kokouksessa todettiinkin, että valmistelu ja toteutustapa tarkentuvat, kun valinnanvapauslaki saadaan lausunnoille ja ministeriö tarkentaa pilottien hakukriteereitä. Näin ollen keskustelu kuntien kanssa jatkuu tiiviinä. Tämän hetkisten tietojen mukaan hakuaika pilotteihin päättyy tammikuun lopussa, eli päätöksiä asiasta tehdään kunnissa jo vuoden vaihteen jälkeen.

Keski-Suomen talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelutilanne

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän kaupunki ovat toteuttaneet valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti selvityksen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista tulevassa maakunnassa. Selvityksessä on käyty läpi sairaanhoitopiirin ja kaupungin nykyisten talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen organisointivaihtoehtoja osakeyhtiömuotoon valtakunnallisen kumppanitoimijan kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmä esittää alustavien selvitysten perusteella valtakunnalliselle TAHE-valmisteluryhmälle, että Keski-Suomi tavoittelee osakkuutta valtakunnallisesti palveluja tarjoavassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusyhtiössä siten, että osakkuuden kautta saavutetaan inhouse-asema palvelujen hankinnassa.
____

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi mm. sote-palvelurakenteen analysointia ja kehittämistä Keski-Suomen kunnissa sekä elinkeinoelämän, työllisyyden, työttömyyden ja väestörakenteen tilannetta. Kokouksen esityslista on luettavissa osoitteessa: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1086

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään 7.12.2017.

Lisätietoja: johtoryhmän puheenjohtaja, Keski-Suomen sote-ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11 sekä järjestämistyön valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.