Blogi: LAPE-maata näkyvissä!

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Muutostyötä ohjaavat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kyse on siis kahdesta asiasta: palveluista ja ajattelutavan muutoksesta. Jälkimmäisen soisi tulevan ensimmäisenä, joten keskityn siihen. Taikasanat ovat: ”tehdään yhdessä”. Jotta asia ei olisi näin yksinkertainen, avataan vähän. Käytännössä se tarkoittaa:

  • sivistys-, sosiaali- ja terveystoimi yhdessä
  • julkinen, yksityinen, järjestö, lapset, nuoret ja vanhemmat tai muut läheiset yhdessä
  • valtio, maakunta ja kunta yhdessä

Lasten ja nuorten asiat ovat vahvasti si-so-te-asioita. Otetaan esimerkiksi lapsi, jolla on oppimisvaikeuksia. Ongelma on kognitiivinen, lapselle itselleen ja kasvuympäristölle se on ensisijaisesti sosiaalinen ja perheelle se voi olla lisäksi voimavarakysymys tai vanhemmuuteen liittyvä tuen tarve. Pulman ratkaisemiseksi ei siis riitä, että hoidetaan asioita vuorotellen ja erikseen, vaan tarvitaan lapelaisittain monitoimijaista arviointia ja palveluiden integraatiota. Meillä pitää olla yksi yhteinen lapsi ja yhteinen suunnitelma. Vain näin toiminta voi olla inhimillistä ja kustannusvaikuttavaa.

Palveluiden pitää jalkautua lähelle lasta ja perhettä; lapsen omiin kasvuympäristöihin. Joskus se voi tarkoittaa, että neuvola tulee päivähoitoon, oikomishoito-bussi kaartaa koulun pihaan tai lapsen diabetesseurantakäynti hoituu oman kunnan perhekeskuksessa verkon kautta. Monitoimijainen arviointitiimi yhdessä lapsen oman vastuuhenkilön kanssa on yhdessä rakentanut lapselle ja perheelle suunnitelman ja palvelukonseptin. Lapsi itse, vanhempi tai muu läheinen henkilö (opettaja, valmentaja, tukiperheen aikuinen) on ollut arvioinnissa mukana osana monitoimijaista arviointitiimiä.

Toimintakulttuurin muutos tarkoittaa myös parempaa tietopohjaa, asiakastiedon sujuvaa jakamista sekä lapsen, nuoren ja perheen laadukasta kohtaamista. Päätöksenteko perustuu lapsen oikeuksiin, lapsivaikutusten arviointiin sekä tietoon lasten hyvinvoinnista ja kustannuksista. Paremmalla tiedolla saadaan parempia päätöksiä. Kaikki tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä valtion, maakunnan ja kuntien välillä. Tarvitaan myös väestöryhmittäiset yhteiset mittarit ja kustannuspaikat.

Maakunnassa ja kunnissa on valtava määrä tietoa, hyviä käytäntöjä ja osaavaa henkilöstöä, kyse ei ole siitä, etteikö osattaisi! Lape-maata näkyy jo, on vain soudettava rivakasti samaan suuntaan, sillä kyydissä on kallis lasti!

Raija Harju-Kivinen
hankepäällikkö, Keski-Suomen LAPE-ohjelma

LAPE-video
LAPE netissä
LAPE Facebookissa (keskisuomenlape)
Twitter: KSLAPE, hashtagit: #kslape #lapemuutos
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman infograafi: uudet lapsi- ja perhepalvelut tarjoavat sopivaa tukea oikeaan aikaan jokaiselle lapselle, nuorelle ja perheelle

LAPE-hankkeen kärkihankelogo

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.