Blogi: Valinnanvapaus on kaikkien etuoikeus

Olen aina ollut ehdoton valinnanvapauden kannattaja. Ohjenuoranani on ollut professori Risto Harisalon toteamus: ”Tulee muistaa, että valintaan liittyy aina vastuu”. Valitessaan asiakkaat arvioivat aivan eri tavalla palvelunsa tarvetta ja samalla sitoutuvat vahvemmin palvelunsa totuttamiseen. Oman valinnan mahdollistaminen lisää asiakastyytyväisyyttä.

Olen saanut seurata valinnanvapauden kehittymistä Jyväskylässä jo yli 20 vuoden ajan. Näin vuosina olen voinut seurata, miten kuntalaiset kehittyvät valinnan tekemisessä. Ensimmäinen palvelusetelikokeilu toteutettiin päivähoidossa 90-luvun puolivälissä. Vähitellen tulivat käyttöön palveluraha ja palvelusetelit. Näin yksityiset päivähoitopalvelut käynnistyivät Jyväskylässä ja lähikunnissa. On ollut ilahduttavaa nähdä, miten vanhemmat tutustuvat eri päivähoitopaikkoihin sekä vertailevat yksityisiä ja julkisia palveluita. Tärkeää heille on löytää lapselleen juuri sopiva varhaiskasvatusvaihtoehto. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista vähän yli 20 % on yksityisessä päivähoidossa ja loput kunnallisen palvelun piirissä.

Ensimmäisen palvelusetelilain voimaantulon myötä Jyväskylässä otettiin käyttöön palvelusetelit vanhuspalveluissa vuonna 2004. Vähitellen tämä toiminta on laajentunut useisiin seteleihin. Samalla on vahvasti kehitetty palveluohjausta niin, että asiakkailla on joko itse tai omaistensa kanssa mahdollisuus vertailla tuottajia ja tehdä omannäköisiään valintoja. Tällä hetkellä sote-palveluissa on käytössä 14 eri seteliä ja niihin käytettiin noin 3,5 milj. euroa vuonna 2016. Tämä on vahva pohja ryhtyä toteuttamaan asiakassetelin käyttöä uuden valinnanvapauslain mukaisesti.

Asukkaille valinnan välineet kunnan, yksityisten ja järjestöjen yhteistyönä

Helmikuusta alkaen Jyväskylässä on ollut meneillään sote-keskusten valinnanvapauskokeilu. Kokeilua on toteutettu kolmella kaupungin alueella. Nyt haemme kokeilulle laajennusta Jyväskylään sekä Hankasalmelle ja Uuraisille, jotka ovat rohkeasti lähteneet mukaan kehittämään asiakkaiden suoraa valintaa. Kokeiluun haettavat alueet ovat hyvin erilaisia ja kattavat puolet Keski-Suomen maakunnan väestöstä. Näin saisimme mallia ja hyvää pohjatietoa tulevan maakunnan suoran valinnan palveluille.

Usein kuulee sanottavan, että valinnanvapaus on varakkaiden ja hyvinvoivien ihmisten etuoikeus. Siitä asiasta olen eri mieltä. Setelien suunnittelun ja hinnoittelun periaatteena on ollut, että kaikkiin tuloluokkiin kuuluvilla kuntalaisilla on mahdollisuus niitä käyttää. Tämä on myös tulevien asiakasseteleiden hinnoittelun periaate.

Näen erityisesti, että valinnanvapaus on osa itsemääräämisoikeutta ja siten kaikkien oikeus. Autoritäärisestä ajattelusta, jossa viranhaltija päättää kuntalaisten palveluista, on päästävä eroon. Tämä periaate haastaa myös omaisia ja palveluohjaajia. Viimekädessä palveluiden järjestäjän tulee huolehtia, että asiakkaille annetaan välineet tuottajien vertailuun ja asiakasta tuetaan hänen oman valintansa tekemisessä.

Viime päivinä olen ilokseni saanut käydä keskusteluja, joissa järjestöjen edustajat ja kokemusasiantuntijat pohtivat sitä, miten he voisivat olla tukemassa jäseniään ja kuntaisia valintojen tekemisessä. Tämä on yhteistyötä parhaimmillaan.

Suuri kiitos kuuluu myös alueen palveluntuottajille. He ovat olleet mukana kehittämässä palvelusetelitoimintaa ja ymmärtäneet myös järjestäjän näkökulmaa ja välillä kompurointiakin lainsäädännön ja päätösten viidakossa. Valinnanvapauden myötä syntyy yrittäjyyttä ja elinvoimaa, sekä tervettä kilpailua kuntalaisten parhaaksi.

Riitta Pylvänen
projektipäällikkö, valinnanvapauskokeiluhanke
Jyväskylän valinnanvapauskokeilun sivut

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastausta

  1. Nimetön sanoo:

    Hyvä kirjoitus. Jos asiakaslähtöisyyttä haetaan, niin valinnanvapaus on tärkeä elementti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.