Kuntouttavia arviointijaksoja pilotoidaan Jyväskylän vanhuspalvelujen kotihoidossa

Keski-Suomessa halutaan vahvistaa ikäihmisten omassa kodissa asumista tukemalla heidän toimintakykyään. Jyväskylässä ikääntyneiden kotihoidossa on lähdetty tarjoamaan uusille kotihoidon asiakkaille kuntouttavaa arviointijaksoa. Kuntouttava arviointijakso on yksi kehitettävistä toimintamalleista sosiaali- ja terveysministeriön I & O -kärkihankkeisiin lukeutuvassa Kukoistava kotihoito-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa.

-Kuntouttavan arviointijakson tavoitteena on toimintakyvyn säilyminen sellaisena, että ikäihminen voi edelleen asua omassa kodissaan, kertoo kehittämiskoordinaattori Eija Janhunen.

Arviointijakson kestoksi on määritelty neljä viikkoa.

Arviointijaksot käyttöön pilotin jälkeen koko maakunnassa

Pilotti on aloitettu Lohikoski-Palokan, Mäki-Matti –Viitaniemen  sekä Korpilahden kotihoidon alueilla. Pilotointien jälkeen arviointijaksot on tarkoitus ottaa käyttöön kaikilla Jyväskylän kaupungin kotihoidon alueilla sekä koko Keski-Suomen maakunnassa.

Kukoistava kotihoito –hankkeessa ikääntyneiden asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisemiseksi kuntoutusta kehitetään monella tavalla. Uusien kotihoidon asiakkaiden kuntouttava arviointijakso on yksi näistä keinoista. Jakson aikana kokeillaan erilaisia tapoja tukea ikääntynyttä asiakasta kotona pärjäämisessä. Lähtökohtana ovat asiakkaan omat voimavarat ja niiden täydentäminen erilaisten tukitoimien avulla. Jakson ajan ikääntyneen asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan. Kuntouttavan arviointijakson aikana puututaan kotona asumista vaikeuttaviin tekijöihin, siten ettei ikäihmisen terveydentila ja omatoimisuus pääse heikkenemään niin, että säännöllinen kotihoito tai ympärivuorokautinen asumispalvelu ovat ainoat vaihtoehdot.

Kuntouttavalle arviointijaksolle laaditaan tavoitteet yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa

Kuntouttava arviointijakso alkaa OIVA -keskuksen palveluohjauksen kautta ja kohdennetaan niille uusille kotihoidon asiakkaille, joiden kotihoidon tarpeen on arvioitu olevan 1-2 käyntiä vuorokaudessa tai harvemmin. Jaksolle laaditaan kullekin asiakkaalle yksilölliset tavoitteet. Laadinnassa ovat mukana asiakas ja hänen omaisensa tai läheinen.

Arviointijakson aikana ja sen päättyessä asiakkaan toimintakykyä arvioidaan.  Kotihoidon palvelut lopetetaan, mikäli säännöllisten kotihoidon käyntien tarvetta ei enää ole ja asiakas pärjää itsenäisesti kotonaan esimerkiksi tukipalvelujen turvin. Tukipalveluja voivat olla esimerkiksi turvapuhelinpalvelu ja ateria- tai siivouspalvelut.

Lisätietoja antaa: OIVA-keskus, puh. 014 266 1801 tai Kukoistava kotihoito -hankkeen kehittämiskoordinaattori Eija Janhunen, puh. 050 329 7691

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.