Askelia kohti LAPEn tavoitteita Keski-Suomessa – Laukaassa HyPe ja Äänekoskella avointa päiväkoti -toimintaa

Keski-Suomessa on otettu askelia kohti LAPEn tavoitteita konkreettisestikin muun muassa perhekeskustoimintamallin kehittämisen saralla.

Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskuksen, HyPen toiminta on käynnistynyt elokuussa. HyPe tarjoaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevia palveluja moniammatillisesti ja hallinnonrajat ylittäen. HyPen palveluja ovat muun muassa lääkärin ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, Jyväskylän seurakunnan perheasiainneuvottelukeskuksen parisuhteen tuki, Jyväskylän perheneuvolan palvelut, nuorten sosiaalityö ja järjestöjen tarjoamat palvelut.

Äänekosken perhekeskustoiminta on hyvässä vauhdissa. Äänekoskella on muun muassa avattu eri taajamiin avoimia päiväkoteja, joihin lapset vanhempineen ovat tervetulleita toimimaan ja kohtaamaan.

Keski-Suomessa kuntien perhekeskustoimintamallit ovat eri vaiheissa ja jokainen kunta rakentaa omaa malliansa asukkaiden tarpeiden mukaisesti ja omista lähtökohdista käsin. Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke, KSLAPE tukee ja auttaa kuntia ja toimijoita kehittämistyössään.

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeessa luodaan maakuntaan uudenlaista toimintakulttuuria, jotta lapset, nuoret ja perheet voivat olla aktiivisia toimijoita, osallisia omien asioidensa käsittelyssä sekä mukana palveluiden ja toimintojen kehittämisessä. Hanke tukee perhekeskusmallin käyttöönottoa kunnissa, varhaiskasvatusta, koulua ja oppilaitosten toimintaa kasvamisen, oppimisen ja harrastustoiminnan arjessa sekä uusien toimintamallien muodostumista erityis- ja vaativamman tason palveluissa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman, LAPEn tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.

Lue lisää
Laukaan HyPestä:
www.laukaa.fi/palvelut/laukaan-hyvinvointi-ja-perhekeskus-hype
www.laukaa.fi/uutinen/hypella-nakoisensa-avajaiset-iloista-rentoa-ja-juhlavaa

Äänekosken perhetoimintakeskuksesta:
www.facebook.com/aanekoskenperhekeskustoiminta/
twitter.com/perhekeskusaki

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.