Jyväskyläläiset suosivat kaupungin omia terveysasemia: valinnanvapautta hyödyntänyt vain pieni osa asukkaista

Jyväskylässä puoli vuotta sitten käynnistynyt sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilu on paitsi uusien palvelumallien kokeilua, myös tilaisuus panostaa kuntalaisten toiveiden kuulemiseen. Kehittämistyötä on tehty kaupungin terveysasemilla laajasti ja työ jatkuu edelleen.

Jyväskylässä kokeilun aikana yksityiselle palveluntuottajalle on vaihtanut 2297 asukasta 62 000 asukkaan väestöpohjasta. Yli 95 % asukkaista on kuitenkin jatkanut omien terveysasemansa asiakkaina. Sitoutuneisuuden syynä mainitaan kaupungin terveysasemilla saadun hoidon ja palvelun korkea laatu. Myös palvelun ystävällisyys on keväällä toteutetun kyselyn mukaan erinomaisella tasolla.

Kriittisemmät arviot kohdistuvat ajan saamisen nopeuteen sekä helppouteen. Asukkaat toivovat asioinnin olevan mahdollisimman vaivatonta. Tärkeä palveluntuottajan valintaan vaikuttava syy on myös mahdollisuus yksilölliseen hoitoon. Vähiten tärkeitä olivat palvelun hinta ja palveluntarjoajan kotimaisuus.

Kaupungille omien palveluiden vetovoimaisuus on tärkeä tunnustus.
– Lähdimme kokeiluun avoimin mielin oppiaksemme myös kilpailijoilta. Oma henkilökuntamme on vastannut haasteeseen ja lähtenyt parantaakseen omaa kilpailukykyämme eri kehittämishankkeissa. Esimerkiksi Keskustan terveysasemalla kokeillaan parhaillaan lääkäriaikojen varaamista netissä. Se, että asukkaat pitävät palveluitamme erittäin laadukkaina ja palvelua ystävällisenä, lämmittää varmasti jokaisen meidän työntekijän mieltä. Tästä on hyvä jatkaa, avosairaanhoidon palvelupäällikkö Ilkka Käsmä toteaa.

Vaihtajien pieni määrä ei kuitenkaan ole tuonut helpotusta kaupungin terveysasemien jonotilanteeseen.
– Koska terveysaseman vaihtajia on ollut varsin vähän, työmäärä kaupungin terveysasemilla ei ole vähentynyt. Varattavia aikoja ei ole tarjolla aiempaa enempää, joten sikäli toive nopeasta hoitoon pääsystä ei vielä toteudu, Ilkka Käsmä jatkaa.

Ongelma on tiedostettu ja siihen pyritään vastaamaan muilla keinoin. Asiakkaista halutaan pitää kiinni jatkossakin ja vastata heidän toiveisiinsa.
– Panostamme siihen, että meillä on riittävä määrä henkilökuntaa tarjoamassa palveluja. Satsaamme parhaillaan esimerkiksi lääkäreiden rekrytointiin. Lisäksi olemme käynnistäneet uusia moniammatillisia toimintamalleja, joissa asiakkaita palvellaan eri ammattilaisten kanssa, esimerkiksi akuutissa selkäkivussa fysioterapeutin suoravastaanotolla. Tavoitteemme on, että jokainen potilas tulisi hoidetuksi kohtuullisessa ajassa juuri hänen tilanteeseensa oikean ammattilaisen avulla, Käsmä tiivistää.

Sitra selvitti kuntalaisten kokemuksia valinnanvapausalueilla

Asukkaiden näkemyksiä valinnanvapaudesta selvitti Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Jyväskylän valinnanvapausalueilla Huhtasuolla, Kuokkalassa ja keskustassa asuville Sitra toteutti puhelinkyselyn keväällä 2017. Tuloksista ilmenee, että jyväskyläläisten kokemukset hoidosta ja palvelusta ovat parempia verrattua muiden Suomen valinnanvapausalueiden tuloksiin. Varaukseton tyytyväisyys terveysasemien palveluihin oli Jyväskylässä kauttaaltaan koko maata suurempaa. Jyväskylän kyselyn tulokset ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus (Suora linkki Sitran kyselyn tuloksiin)

Sitra toteutti laajennettua valinnanvapautta koskevan kyselyn valinnanvapauskokeilualueilla Ylä-Savossa, Jyväskylässä, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Keski-Uudellamaalla kokeilu on vasta käynnistynyt toukokuussa. Jyväskylän kysely toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis-huhtikuussa. Sitran tutkimukseen vastasi 500 väestöä edustavaa henkilöä, joista Huhtasuon suuralueella haastateltiin 100, Kuokkalan suuralueella 150 ja Jyväskylän keskustan alueella 250 henkilöä. Tutkimuksen aineisto edustaa 18–79-vuotiasta väestöä. Kyselyt toteutti Kantar TNS.

Jyväskylässä suurin osa vastaajista oli nuoria ja opiskelijoita, mikä näkyi tuloksissa terveysasemapalvelujen vähäisempänä käyttönä. Valinnanvapauskokeilun tunnettuus oli myös heikointa muuhun maahan verrattuna.

Palautteita toivotaan lisää

Jyväskylän kaupungin perusturvapalvelut toteuttivat alkukesästä myös oman kansalaiskyselyn, johon saivat vastata kaikki kuntalaiset asuinalueesta riippumatta. Kyselyyn vastasi 248 henkilöä. Kyselyn tulokset olivat saman suuntaiset Sitran tekemän kyselyn kanssa.
– Vastauksissa korostettiin tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin, mutta toisaalta toivottiin joustavampaa ja kokonaisvaltaista palvelua sosiaaliohjaus mukaan lukien, kertoo projektipäällikkö Riitta Pylvänen Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta.

Kyselyn tulokset kaupungin verkkosivuilla

Palautetta halutaan lisää, jotta asiakkaiden käyttäytymistä valinnanvapaustilanteessa saadaan voidaan analysoida vielä tarkemmin.

– Kokeilun aikana tullaan tekemään uusintakysely valinnanvapaudesta kuntalaisille. Toivomme myös palautetta kaupungin palautekanavan kautta. Valinnan tehneille asiakkaille tehdään säännöllisesti kyselyitä hankkeen aikana muun muassa palvelun laatuun ja palvelukokonaisuuteen liittyen, Pylvänen lupaa.

Valtakunnallinen valinnanvapauskokeilu on osa sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta.

Lisätietoja:
Riitta Pylvänen, projektipäällikkö, Jyväskylän valinnanvapauskokeilu, p. 014 266 1630, etunimi.sukunimi@jkl.fi
Ilkka Käsmä, avosairaanhoidon palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 2082, etunimi.sukunimi@jkl.fi
Jyväskylän valinnanvapauskokeilun verkkosivut

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.